Archívum » Elnökségi ülések jegyzőkönyvei

 

Itt találhatók a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.03.07-én 17,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (vendég)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                  Az elnök értékelte a 01.25-i, „Missziós Történetek – Magyar katonák Vietnamban”c. rendezvényt, Hajdú László veterán társunk előadását. A rendezvényen mintegy 100 fő vett részt, a rendezvény utáni vélemények igen pozitívak voltak.

A rendezvényen megjelent a MH Béketámogató Kiképző Központ (Szolnok) két munkatársa, akik a Központ parancsnoka nevében felkérést továbbítottak egy NEFB előadás megtartására a Központ által, május 29-én megrendezésre tervezett konferencián. Az elnök levélben jelezte vissza a Társaság készségét a Központ Parancsnokának, Drót László ezredesnek a kért előadás megtartására.

A rendezvényen az Alfahír internetes portál képviselője is jelezte igényét a  NEFB misszióban részt vett veteránnak készítendő interjúra.

2.                  Az elnök beszámolt Nguyen Thien Tuc nagykövettel való, 01.29 -i  találkozóról, amelyen Társaságunkat őt fős delegáció (Dr. Botz László, Váraljai Márton, Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong és Nguyen Duc Thuan) képviselte. A baráti hangvételű találkozó során megerősítést nyert a további együttműködés jelentősége.

Thuc nagykövet úr értékelte a magyar miniszterelnök látogatás, ami több együttműködési projekt indításához adott lehetőséget, mint pl. Magyar Kultúr Központ építése Hanoiban, vagy új követségi épület Budapesten.

3.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács 02.01-i üléséről, amelyen első alkalommal vett részt a VSZK új budapesti nagykövete és röviden áttekintette Vietnam és Magyarország kapcsolatát.

Kiemelte a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok alakulását, jelezte, hogy jelenleg 18 befektetési projekt van folyamatban mintegy 64 millió USD értékben. Jelezte ugyanakkor, hogy jelentős érdeklődés mutatkozik Vietnamban a magyarországi befektetések – szállodaipar, ingatlan fejlesztés – iránt.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről Jári Ferenc osztályvezető értékelte a két ország kapcsolatának fejlődését.

Dobos Gábor, a Tempus Közalapítvány képviselője a Stipendium Hungaricum ösztöndíj programról tartott tájékoztatást, jelezve, hogy növekszik az ázsiai országokból érkező hallgatók száma (2017ben 8 % volt), Vietnamból aktuálisan 483 hallgató vesz részt magyarországi felsőoktatásban, alapvetően az egészségügyi, műszaki, informatikai és gazdasági képzésterületeken.

4.                  Az elnök jelezte, hogy a Vietnami Holdújév –hez kapcsolódóan üdvözlő leveleket küldött a vietnami testvér szervezetek vezetőinek. Jelezte, hogy Hanoiban és Ho Chi Minh városban is a helyi szervezetek baráti találkozókat szerveztek az ünnep kapcsán, amelyekre meghívták a magyar képviseletek munkatársait.

Az elnök röviden értékelte a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által 02.10-én rendezett nagyszabású Hold-Újévi ünnepséget, amelyen Társaságunk több tagja is részt vett.

Váraljai Márton beszámolt a VSZK nagykövetsége által 02.22-én, a Gellért Szállóban rendezett szűk körű ünnepségről, amely alkalommal Thuc nagykövet úr nagyra értékelte a MVBT tevékenységét és részéről ismételt megerősítést nyert a MVBT-vel való szoros együttműködés kérdése. A rendezvény helyszínének kiválasztásában jelentős szerepet játszott, hogy Ho Chi Minh elnök 1957-évi látogatása során ugyancsak a Gellért Szállóban lakott.

5.                  Az elnök beszámolt 02.11-23 között, az ArtDeko Film Kft. delegációja tagjaként, Vietnamban tett látogatásáról. A látogatás célja egyrészt a 2017. őszén, a Ho Chi Minh városi Film Szövetséggel egy vietnami-magyar koprodukciós játékfilm részleteinek megbeszélése, a vietnami film vállalattal való egyeztetések folytatása, másrészről a NEFB keretében 1973-75 között Dél-Vietnamban szolgálatot teljesített magyar kontingens tevékenységéről tervezett, „Magyarok a vietnami háborúban” c.  dokumentumfilmhez kapcsolódó egykori helyszínek felkeresése, felvételek készítése, volt dél-vietnami veteránokkal interjúk készítése volt.

A stáb Ho Chi Minh város mellett ellátogatott Tay Ninh-ba, Cu Chi-ba, My Tho-ba és Vung Tau-ba.

A Ho Chi Minh városi Film Szövetség vezetőivel folytatott megbeszélés mellett a csoport tisztelgő látogatást tett Magyarország HCM városi főkonzulátusán, megbeszéléseket folytatott Dr. Baloghdy Tibor főkonzullal, illetve találkozott a Baráti Társaságok Szövetsége Ho Chi Minh városi elnökével és a Vietnami – Magyar Baráti Társaság HCM városi szervezetek vezetőivel.

6.                  Az elnökség megtárgyalta Stefani György veterán társunk javaslatát, amely szerint a NEFB küldetés megindulása 45. évfordulója alkalmából tervezett megemlékezés sorozat keretében magyarországi vietnami diákok alkotásaiból kiállítást lehetne rendezni.

Nagy Gyula jelezte, hogy a javasolt március 23-i dátum irreális, lehetségesnek tartja a 45. évfordulós programba illesztve a kiállítás megszervezését 2018 őszére. Javasolta továbbá, hogy a tervezett rendezvényhez kapcsolódóan célszerű lenne felmérni a Radnóti Miklós Általános és középiskola részvételi lehetőségét is, ahol jelentő számú vietnami diák tanul. Egyetértés született, hogy az elnök és Nagy Gyula felveszi a kapcsolatot Pók Tímea tanárnővel, illetve a Radnőti iskola illetékeseivel.

7.                  Az elnök bejelentette, hogy elkészült Mayer Béla és Dr. Nagy Tamás „Volt egyszer egy misszió” c. dokumentumfilmje a NEFB misszióban részt vett veteránok visszaemlékezéseiről. Az elnökség döntött, hogy a film bemutatására, a 45. évfordulós programunk keretében helyszínt és időpontok keresünk.

8.                  Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget az április 6-i koszorúzási ünnepség előkészületeiről. A meghívok elkészültek, az ünnepség helyszínének rendezésére intézkedés történt. A rendezvény moderátorának és beszédmondó személyére vonatkozóan javaslatokat várunk.

9.                  Az elnök bejelentette, hogy a VMBT főtitkárának tájékoztatása szerint az illetékes politikai engedély birtokában a VMBT delegációja érkezik hivatalos látogatásra június hónapban Budapestre.

10.              Az elnök bejelentette, hogy HCM városban, a magyar főkonzulátus 2018. október hónapban magyar filmfesztivált rendez.

11.              Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Erdei Attila, a Fővárosi Főügyészség ügyészének 01.31-i információjáról, amely szerint kérésünkre a Fővárosi Főügyészség pozitív véleménnyel továbbította  a MVBT „egyesület”-i jogi státuszának megszüntetésére irányuló javaslatát a Fővárosi Törvényszék felé.

A Fővárosi Törvényszék 02.07-i végzésében, hivatkozással a Fővárosi Főügyészség beadványára, mellőzte a bíróság 11. sorszámú végzésében foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.

12.              Az MVBT civil társaság megalakulási folyamatáról az elnök tájékoztatta az elnökséget:

- jelezte, hogy a 2018.01.01-vel létrehozott MVBT civil társasághoz eddig 60 fő csatlakozott;

- az elnökség egyetértett a MVBT honlapjának átalakításával, a Társasági Szerződés és a jelentkezett tagok névsorának honlapon történő megjelentetésével;

- az elnökség felhatalmazta az elnököt a civil társaság működésére vonatkozó szabályozást tartalmazó dokumentum megfogalmazására.

13.              Az elnök bejelentette, hogy veterán tagjaink közül 2018. január hónapban elhunyt Szegő András és Árpás Tibor.

14.              Váraljai Márton bejelentette, hogy a Károly Gáspár református egyetem meghívására március 19-én 14,00-kor „Vietnam múltja és jelene” címmel előadást tart a Kossuth Klubban (Múzeum u.7.).

15.              A Társaság pénzügyi helyzete 2018.03.01-én

   i.      Bankszámlán:             319.375.-                   

  ii.      Házi pénztárban:           85.666.-       

 iii.      Összesen:                    405.041.- Ft.

16.              Következő elnökségi ülés időpontja:  2018.04. 18. (szerda) 17,00-kor, helye: Honvéd Kulturális Központ 218.sz. terem.

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.01.17-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

Heiszmann György (vendég)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök értékelte a 2017.11.27-i közgyűlést, kiemelve a megjelentek – korábbiakhoz képest – magas létszámát. Beszámolt a közgyűlés határozata alapján, a Társaság „civil társaság”-gá alakulása érdekében tett lépésekről:

                                                 i.      2017.12.06-án a témában – Dr. Kovács Tamás szervezésében és társaságában – megbeszélést folytatott Dr. Erdei Attila úrra, a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztály illetékes ügyészével. Részletesen jelezte a Társaság működtetésével összefüggő adminisztratív kötelezettségek terheit, a tagság életkori összetételéből adódó csökkenő részvételi aktivitást, a tagok korlátozott anyagi lehetőségeiből adódóan a működési költségek biztosításának nehézségeit, amely körülmények indokolják az „egyesületi” lét megszüntetését, átalakítását. Az ügyész a megoldás legegyszerűbb formájaként javasolta, a Közgyűlés által adott felhatalmazás alapján kérjük a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi osztályától a Társaság egyesületi státuszának megszüntetését. Az egyesületi státusz megszűnésével lehetőség van a Társaság „civil társaságként” való újraalakulására, a MVBT név megtartására, az aktuálisan rendelkezésre álló társasági vagyon támogatásként történő átadására a megalakuló új társaságnak.

                                               ii.      A javasolt lépés 2017.12.07-én megtörtént, az ügyészségnek megküldött levélben bejelentésre került, hogy a Társaság aktív tagjai létrehozták a Magyar – Vietnami Baráti Társaság „civil társaságot”, illetve az azonos néven megalakult civil társaság működéséhez, a megszűnő egyesület kész a rendelkezésére álló szerény pénzügyi eszközöket támogatásként átadni.

                                            iii.      Erdei Attila ügyész úr 2018.01.16-i tájékoztatása szerint az MVBT egyesület megszüntetésére irányuló kérést – az ügyészség támogató javaslatával – továbbították a bírósághoz.

                                            iv.      Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai 2017.12.01-i hatállyal, Társasági Szerződéssel létrehozták a Magyar – Vietnami Baráti Társaság civil szervezetet, elkészítették a tagság részére kiküldendő tájékoztatást, illetve az új formához történő csatlakozást jelző belépési nyilatkozat űrlapot.

Az elnökség tudomásul vette a beszámolót, egyetértett a tájékoztató levél és a belépési nyilatkozat űrlap kiküldésével.

2.                 Az elnök beszámolt a Nemzetek Háza 2017.12.02-i tisztújító közgyűléséről, ahol megválasztásra került:

                                                 i.      a Nemzetek Háza NKBTSZ elnökének Rubovszky Éva,

                                               ii.      a Nemzetek Háza NKBTSZ főtitkárának Debreczeni Emese,

                                            iii.      a Nemzetek Háza NKBTSZ további elnökségi tagjainak Dr. Elsayed Hassan, Esterházy György és Salga Ilona Erzsébet,

                                            iv.      A Nemzetek Háza NKBTSU Ellenőrző Bizottság tagjainak Dr. Sárközi Miklós, Dr. Kovács Árpád és Menyhárt István.

 

3.                 Az elnök beszámolt az Ázsia Társaság 2017.12.07-i , évzáró közgyűléséről.

 

4.                 Az elnök bejelentette, hogy 2017.12.21-én Budapestre érkezett Nguyen Tien Thuc, a VSZK új nagykövete, aki 2018.01.15-én átadta megbízólevelét Áder János köztársasági elnöknek, ezzel hivatalosan megkezdte magyarországi diplomáciai szolgálatát. Az MVBT nevében az elnök 2017.01.21-én levélben köszöntötte az új nagykövetet.

 

5.                 Az elnök és Nguyen Duc Thuan beszámol az elnökségnek a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete 2017 év végi karitatív tevékenységéről, amelynek során kilenc budapesti kerület 11 intézményében (fogyatékos otthonok, idős otthonok, gyermekintézmények) adtak át ajándékokat, 3.315.500.- Ft értékben.

 

6.                 Az elnök jelezte, hogy a MVBT nevében kiküldött év végi jókívánságokra viszont jókívánságok érkeztek a VSZK budapesti nagykövetsége, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének vezetősége, a MVE Veterán Tagozata elnöke, a Vietnami – Magyar Baráti Társaság (Hanoi) vezetése, a VMBT Ho Chi Minh városi elnöke és Hanoi – Son Tay kerület Népi Bizottsága elnöke részéről.

 

7.                 Az elnökség megtárgyalta az elnökhöz érkezett, Le My Attila kettős állampolgársági kérelmének vietnami hatóságok általi elutasítása kérdését. Váraljai Márton és Nguyen Duc Thuan tájékoztatása szerint az aktuális vietnami törvények nem adnak lehetőséget erre. míg vietnami állampolgárok kaphatnak Magyarországon magyar állampolgárságot, eredeti vietnami állampolgárságuk megtartása mellett, magyar állampolgárok nem kaphatnak vietnami állampolgárságot a magyar állampolgárság megtartása mellett.

 

8.                 Az elnök bejelentette, hogy a korábban tervezett, magyar – vietnami koprodukcióban készülő játékfilm forgatása mellett a magyar forgatócsoport dokumentumfilmet kíván készíteni a NEFB magyar tagozata tevékenységéről, ennek során video interjúkat terveznek a 01.25-i rendezvényünkön, illetve Vietnamban is, különböző helyszíneken. A csoport várhatóan 2018 februárjában (02.11-02.24 között) Vietnamba (Ho Chi Minh városba) utazik a játékfilmmel kapcsolatos további megbeszélésekre, illetve helyszíni felvételek készítésére.  A csoporttal az elnök is Vietnamba utazik.

 

9.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a Társaság tagjai többszöri felvetésére levélben kérte a honvédelmi minisztert, vizsgálja felül a „Békefenntartásért Szolgálati Jel” adományozására intézkedő 27/2002 (IV.17.) HM rendeletet, hogy a jogosultak körébe felvételre kerüljenek az 1973-75 között a NEFB állományában szolgálatot teljesített katonák is. A miniszteri titkárság jelzése szerint a miniszter megkapta a levelet és megvizsgálja a kérdést.

 

10.            Az elnökség áttekintette a 2018. évi tervezett programokat, pontosította a már ismert rendezvények időpontját és helyét. A rendezvénynaptár a Társaság honlapján elérhető.

Az elnökség elfogadta Dr. Kovács Tamás javaslatát, hogy októberben emlékezzünk meg a MVBT – időközben elhunyt - alapító elnökének születésnapjáról.

 

11.            Az elnök jelezte, hogy a 01.25-i „Missziós történetek” sorozat vietnami előadásának előkészítése – Nagy Gyula tájékoztatása szerint - rendben megtörtént, a NEFB misszió megkezdése 45. évfordulójára emlékező rendezvénysorozatunk első előadás (Hajdú László ezredes) méltó nyitánya lehet a három évre tervezett programnak.

 

12.            Az új tagfelvételi kérelmeket az elnökség azzal a megjegyzéssel fogadta el, hogy a szervezet jogállásának változása kapcsán előkészített tájékoztatást és nyilatkozatot ezen új tagoknak is megküldjük, akiknek lehetőségük nyílik kérelmük megerősítésére

1.     Lakatos Józsefné

2.     Weisz Jenő

3.     Tóthfalussy Péterné

 

13.            Az elnök bejelentette, hogy az elmúlt időszakban elhunyt:

1.     Megyeri Béla                   2017.12.11.

2.     Fehér László           2017.12.31.

3.     Dr. Molnár József 2018.01.10.

4.     Jobbágy Antal        2018.01.11.

 

Az elnök jelezte, hogy a halálesetekről minden esetben – amikor az tudomásunkra jut – a honlapon értesítjük a tagságot.

        

Az elnök jelentést tett a Társaság pénzügyi helyzetéről, amely szerint

2017.12.31-én és 2018.01.16-án az alábbi összegekkel rendelkeztünk:

 

                                                                                   i.      Bankszámlán:      353.242.-             302.253.-

                                                                                ii.      Házi pénztárban:      83.006.-             32.526.-

                                                                              iii.      Összesen:             436.548.- Ft.        334.779.-

      Az elnökség következő ülését 2018.03.07-én 17,00.kor tartja a Honvéd Kulturális Központ II. emeletén.

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.09.13-án 18,00-19,45

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Nagy Gyula

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

 

1.                  Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget az ASEAN 08.08-i zászló ünnepségéről, ahol – személyes kapcsolatok útján – lehetőség nyílt az újjáalakult Laoszi Baráti Társasággal való kapcsolat felvételére. Az elnökség egyetértett a kezdeményezéssel, a jövőbeni együttműködés céljával, Váraljai Márton útján felvesszük a kapcsolatot a Laoszi Baráti Társasággal.

1.                  Az elnök beszámolt az elnökségnek Nguyen Quang Vinh –el, a VMBT HCM városi szervezete alelnökével 08.16-án lefolytatott találkozóról, amelyre a 2016-ban Vietnamban filmet forgató magyar csoport szervezésében került sor. A találkozó során vietnami partnerünknek átadásra került a leforgatott film első részéről készített DVD, illetve megbeszélések kezdődtek egy vietnami-magyar együttműködésben tervezett, a két ország kapcsolatait bemutató vietnami film készítéséről.

2.                  Az elnök beszámolt a VMBT HCM városi szervezet megalakulása 20. évfordulójával kapcsolatos lépésekről, melyek keretében a VMBT HCM városi szervezet elnökének küldött levélben üdvözölte a szervezet tagságát. Az évforduló alkalmából kezdeményezett jótékonysági akcióhoz, amelyben testvér szervezetünk a HCM városban működő magyar főkonzulátussal együttműködve vállalta a város 7. kerületében működő iskola felújítási munkáinak anyagi támogatását, Társaságunk is hozzájárult. 17 tagunk felajánlása alapján összesen 99.000.- Ft érkezett be erre a jótékony célra, amit átutaltunk testvérszervezetük számlájára.

Baráti gesztusunkat mind a főkonzulátus, mind vietnámi testvér szervezetünk hálásan megköszönte.

A HCM városban 08.20-án megtartott ünnepségen, a kétoldalú kapcsolatok ápolásában kifejtett munkája elismeréseként a város vezetése oklevelet adott át Nguyen Quang Vinh alelnöknek. Az elismeréshez Társaságunk nevében az elnök levélben fejezte ki jókívánságait.

3.                  Az elnök és Nagy Gyula értékelte a Petőfi laktanyában, 08.18-án lebonyolított rendezvény, amelynek során a Vietnamból erre az alkalomra érkezett volt katonai ösztöndíjasok csoportja, kiegészülve a Magyarországon él, korábban ugyancsak az objektumban lakott katonai ösztöndíjasokkal, a MVBT delegációjával együtt megkoszorúzta az épületen elhelyezett emléktáblát. Nagy Gyula beszámolt arról, hogy a laktanya parancsnoksága tervezi az objektumban egy „Vietnam kiállítás” berendezését, amelyhez felajánlottuk segítségünket.

4.                  Az elnök értékelte a 08.25-i megrendezett Magyar – Vietnami Baráti Találkozót, amelyen mintegy 120 –an vettek részt. Elismerését és köszönetét fejezte ki a rendezvény előkészítésében jelentős részt vállalt Bányai Levente, Nguyen Duc Thuan és Le Kim Thoa felé. Jelezte, hogy a rendezvényt igen sikeresnek minősítette az ott megjelent Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet, valamint Vu Quy Duong, a MVE elnöke is.

5.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vo Van Mai-al, a VMBT alelnökével 08.29-én és 09.07-én folytatott megbeszéléseiről. Vo Van Mai áttekintést adott testvér szervezetünk aktuális tevékenységéről, nemzeti ünnepeink tiszteletére szervezett Baráti Találkozó előkészületeiről. Jelezte, hogy december 22-én ünneplik Vietnamban a Néphadsereg Napját, javasolta, hogy ez alkalommal szervezzünk találkozót a Magyarországon élő vietnami veterán katonák csoportjával. Az első találkozón részt vevő Nagy Gyula ígéretet tett, hogy lépéseket tesz a kapcsolat ilyetén erősítése érdekében.

6.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Nagy József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Vietnami Tagozatának főtitkára előzetes megkeresése alapján, annak táraságában, 08.29-én  megbeszélést folytatott Szabó Csillával, a Budapest, XVI. kerületi Erzsébet-ligeti Színház igazgatójával a kerületben kialakítandó vietnami kiállítás kérdésében. A felkérés részleteinek megbeszélésére 09.11-én Kertai Zsuzsával, a rendezvényszervezővel09.11-én folytatott tárgyalást, amely során megállapodott a kiállítási anyag biztosítására (összegyűjtéséről és rendelkezésre bocsájtásról). A kiállítás és egyben a Szentmihályi Kulturális Központ ünnepélyes megnyitására 09.15-én kerül sor (1161. Budapest, János u.141-153.), amelyen szívesen látják a MVBT tagjait is.

7.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Hanoi testvér szervezetünk 09.10-iünnepi rendezvényéről, amelyen több mint 600-an vettek részt. Az ünnepségen – amelyet megelőzően az elnök levélben fejezte ki jókívánságait a VMBT elnökének és tagságának - terjesztésre került egy 28 oldalas kiadvány (Híradó). A résztvevők ezúton kaptak részletes tájékoztatást a két ország közötti kapcsolatok alakulása részleteiről, a magas szintű találkozókról, illetve a Társaság tevékenységéről.

A rendezvényen részt vettek a Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének képviselői, valamint a magyar nagykövetség munkatársai is.

Az elnök jelezte az elnökség felé, hogy a rendezvényekről kiadott vietnami beszámolókról magyar nyelvű fényképes tájékoztatást helyezett el a Társaság honlapján, illetve a Facebook-on nyitott Magyar - Vietnami Baráti Társaság csoport oldalon.

8.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget a HÍR TV Ázsia Magazinjában vetített, a vietnami műfordítókról, 2016-ban, Társaságunk közreműködésével készített filmről.

9.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Giap Van Chung, Magyarországon élő műfordító magyar kitüntetéséről. Chung barátunk részére 09.24-én Áder János köztársasági elnök, a magyar irodalom vietnami népszerűsítését, valamint a két nép baráti és kulturális kapcsolatainak elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.

10.              Az elnök értékelte a VSZK Nemzeti Ünnepe alkalmából 08.31-én rendezett fogadáson való részvételt. Örömmel állapította meg, hogy a színvonalas rendezvényre Társaságunk jelentős számú tagja kapott meghívást és jelent meg.

11.              Az elnök és Nagy Gyula beszámolt Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványainak Vietnamba szállítása ügyében tett lépésekről. Jelezte, hogy a családtól kért levél megérkezett, de a vietnami nagykövet a további lépések megtétele előtt kikéri a VSZK Honvédelmi Minisztériumának állásfoglalását is. Nagy Gyula jelezte, hogy a Honvédelmi Minisztériumban kegyeleti kérdésekkel foglalkozó miniszteri biztos megbízást kapott Dr. Holló József tábornok, akinek segítségét igénybe vesszük a jelzett ügyben.

12.              Az elnök jelezte, hogy a Közlönyben közzé tett információ szerint Nguyen Tien Thuc úr, új vietnami nagykövet megkapta a magyar illetékes hivataltól a  működési engedélyt, így nincs akadálya a nagyköveti váltásnak. Az elnök jelezte, hogy mivel a magyar miniszterelnök szeptember 24-26 közötti hivatalos látogatása során még Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet utazik haza a kíséret tagjaként, várható, hogy a váltás csak az év végén, jövő év elején realizálódik.

13.              Az elnök értékelte a Truong Thi Mai asszony, VKP Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, a Népmozgósítási Bizottság elnök asszonya által vezetett delegációval lefolytatott 09.07-i találkozót. A vietnami sajtótudósítások alapján tájékoztatta az elnökséget Mai asszony igen jelentős magyarországi tárgyalásairól, amit a vietnami sajtó igen pozitívan értékelt. Társaságunk részére megtiszteltetésként értékelte, hogy a delegáció találkozni kívánt Társságunk képviselőivel, amely – baráti hangvételű találkozó – során az elnök asszony tájékoztatást kapott Társaságu7nk működéséről, illetve részéről köszönet hangzott el a népi diplomáciai tevékenységünkért, illetve a korábbi, a NEFB keretében teljesített szolgálatunkért.

14.              Nagy Gyula beszámolt az elnökségnek a NEFB csoport 09.13-án rendezett találkozójáról, amelyen 31 tag vett részt. A találkozó során felemlítésre került a NEFB misszióban való részvétel kezdetének 2018-ban esedékes 45. évfordulója, ami jelentősebb megemlékezést igényel.

15.              Az elnök jelezte az elnökségnek, hogy az elhatározott tagság revíziója alapján a taglistából 24 személy került, a döntésről az érintetteknek írásos tájékoztatás került kiküldésre.

16.              Az elnök megemlékezett Zahorecz Imre tagtársunkról, aki 07.30-án, hosszas betegség után elhunyt.

17.              Az elnök jelezte, hogy a Nemzetek Háza esedékes tisztújítása kérdésében, az új elnökségre teendő javaslat megbeszélésére 09.19-én Nagy Gyula társaságában találkozik a jelölő bizottsággal.

18.              Az elnökség egyetértett a tagsági kérelmet benyújtó két jelentkező, Hülitzerné Veress Katalin és Horváth Géza felvételével.

19.              Az elnök javasolta a kapcsolatok fejlesztésében, népeink közötti barátság erősítésében végzett munka elismeréseként adományozható „MVBT Díszoklevél” terveztetését és készíttetését. Az elnökség egyetértett a javaslattal.

20.              Az elnök ismételten felhívta a figyelmet a 11.27-re tervezett Közgyűlés előkészületeinek megkezdésére. Jelezte, hogy szükség van a tagság mozgósítására, a feladatok előkészítésében és lebonyolításában való tagsági aktivitás jelentős növelésére, ennek érdekében az elnökség irányító, szervező tevékenységének megújítására. Javasolta, hogy a tisztségviselők személyére ezen meggondolás alapján kerülhessen sor.

21.              Nguyen Duc Thuan bejelentette, hogy a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete tisztújító közgyűlése 10.21-én 15,00-kor kerül megrendezésre a Hotel Hélia-ban, amelyre vendégként meghívják a MVBT elnökét is. Az elnök a gesztust a két szervezet közötti kapcsolat erősítéseként értékelte.

22.              A Társaság aktuális pénzügyi helyzetét illetően Társaságunk 2017.09.12-én

Bankszámlán:                                   274.131.-                               

Házipénztárban:                                  83.006.-                     

 Összesen:                                          357.137.- Ft-tal rendelkezett.

23.              Soron következő elnökségi ülés:  2017.október 25. 18,00 Honvéd Kulturális Központ.                

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.08.02-án 17,00-18,45

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

1.                  Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget, hogy Zalaegerszegen, a 05.19-i Ho Chi Minh szobornál tartott ünnepségen Társaságunkat a zalaegerszegi honvéd nyugdíjas klub tagjai képviselték, virágkosarat helyeztek el a szobornál.

2.                  Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget a 05.25-én, Pákozdon megtartott Békefenntartók Napja ünnepségről, ahol Társaságunkat Nagy Gyula, Engedi Sándor, Jobbágy Antal, Kollár Endre képviselte és helyezett el koszorút az emlékművön.

3.                  Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget a Baráti Társaságok Szövetsége, Nemzetek Háza 05.27-i közgyűléséről, ahol az éves beszámoló elfogadásra került.

4.                  Az elnök tájékoztatást adott a VMBT HCM városi szervezete és a Magyar Főkonzulátus jótékonysági programjáról, amelynek részeként Dr. Baloghdy Tibor főkonzul levélben kérte fel Magyarország lakosságát, hogy augusztus 20-i nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan vegyenek részt a HCM városi Gyermekvédelmi Szövetségnek a város 7. kerületében működő iskola felújítási munkáinak anyagi támogatásában.

A MVBT elnöksége is levélben fordult a tagokhoz, amelynek eredményeként 08.01-ig 13 tagunk összesen 78.000.- forintot ajánlott fel. Az összegyűlt összeget átutaljuk a főkonzulátus által meghatározott számlára. Ugyancsak levélben fordultunk Budapest 11. kerület önkormányzatához, akik testvér-település kapcsolatban állnak HCM város egyik kerületével.

Információink szerint vietnami testvérszervezetünk 21 millió dongot gyűjtött a projekt támogatására.

5.                  Az elnök bejelentette, hogy a Tapolca-i Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület által tervezett, a vietnami háborút lezáró Párizsi Egyezmény által létrehozott Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban szolgálatot teljesített magyar katonák szerepéről és tevékenységéről szóló előadás – a helyszín átépítési munkálatai miatt – elmaradt. Nagy Gyula tájékoztatása szerint az átépítés befejeződött, várjuk az Egyesület értesítését az új időpontra vonatkozóan.

6.                  Az elnök és Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget Ho Chi Minh város delegációjának látogatásáról, amelynek keretében 06.23-án aláírásra került a testvér-település megállapodás HCM város 1. kerülete és Budapest 11. kerülete között. Az ünnepélyes aktusról mind a helyi, mind a vietnami sajtó fényképes cikkekben tudósított. A HCM város Népi Bizottsága elnöke által vezetett vietnami delegáció a látogatás során tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a két ország közötti együttműködésről, a delegációt fogadta az Országgyűlés Külügyi Hivatalának igazgatója, valamint Budapest főváros főpolgármester-helyettese.

A látogatás részeként együttműködési megállapodás került aláírásra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a HCM városi Konzervatórium között.

7.                  Az elnök jelezte, hogy felkérés érkezett a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum részéről, hogy segítsünk 06.24-én a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat részeként, Vietnamot bemutató program összeállításában. Kérésünkre a Magyarországon élő vietnami közösség képviselői nyújtottak betekintést – Dr. Nha Le szervezésében – az autentikus vietnami kultúrába, ősi vietnami népdalokkal, hagyományos vietnami viseletek bemutatásával, hagyományos vietnami hangszerek megszólaltatásával, bambusz tánc és további néptáncok bemutatásával.

8.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Hanoi Son Tay kerület Népi Bizottsága elnöke által vezetett delegációnak Budapest 3. kerület önkormányzatának meghívására tett látogatásáról. A megbeszélések eredménye, hogy a felek a soron következő találkozón aláírják a két kerület közötti testvér-települési megállapodást. Bus Balázs polgármester meghívására az elnök részt vett 06.05-én a delegáció tiszteletére rendezett, dunai hajó-fedélzeti vacsorán.

9.                  Az elnök és Nagy Gyula beszámolt az elnökségnek a vietnami közösség tagjai által kezdeményezett, a Budapesten 1974-ben betegségben elhunyt Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványai hazaszállításának lehetőségét taglaló megbeszélésen, amelyen jelen volt Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet, Giap Van Chung, Le Quoc Bao, Nguyen Qouyen Xuan, Nagy Péter, valamint Dr. Botz László és Nagy Gyula.

A vietnami résztvevők – az elhunyt családjának igényét tolmácsolva – MVBT közbenjárását kérték a maradványok hazaszállítása lehetőségeinek feltárásában. Javasoltuk, hogy a család levélben forduljon a magyar honvédelmi miniszterhez, illetve a közbeeső időben tájékozódunk a lehetőségekről (HM, ÁNTSZ, Temetői Igazgatóság, költségek).

Nagy Gyula a témában tájékozódott, s a következőket jelezte:

-          a Farkasréti temető részéről nincs akadálya a kihantolásnak, ehhez viszont a honvédelmi miniszter egyetértése szükséges;

-          az eljárás költségeihez a HM (KÁTh szóbeli ígérete szerint) hozzájárul;

-          célszerű továbbá Nhi főhadnagy elhalálozásával kapcsolatos magyar dokumentumokat felkutatni a HIM-ben.

Az eddig tett lépésekről, a tájékozódás eredményéről és a tennivalókról tájékoztatjuk Nagy Péter útján a családot.

10.              Váraljai Márton vietnami kapcsolata útján információt kaptunk, hogy kinevezésre került az új magyarországi nagykövet, Nguyen Tien Thuc személyében. A korábban Prágában szolgálatot teljesített diplomata tervei szerint az év végén foglalná el budapesti állomáshelyét, de szeretné, ha gyermekei az új tanévet, szeptemberben már Budapesten – a Bp.11.kerületi BME két tannyelvű gimnáziumban kezdhetnék. Váraljai Márton megkeresését a gimnázium – helyhiányra hivatkozva – elutasította. Az elnök hivatalos levélben kérte Bp.11. kerület önkormányzatának kabinetvezető-helyettesét, hogy vizsgáltassa meg a kérés teljesítésének lehetőségét.

11.              Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Katonai Emlékpark Pákozd V. Emlékparki Nyár kulturális rendezvénysorozat keretében 07.07-én létrehozott „Színekben a világ” című festmény kiállítás megnyitójáról, ahol a Honvéd Kulturális Egyesület képzőművész tagozata (katonafestők) tagjainak képei mellett kiállításra kerültek a Hanoiban működő Magyar Kulturális Klub festőinek munkái is. A kiállítást Sipos Gábor, a HKE elnöke, Frömmel Gyula elnökségi tag és Dr. Botz László MVBT elnök nyitotta meg. Tagjaink közül a rendezvényen megjelent még Jobbágy Antal és Kollár Endre tagtársunk is.

12.              Az elnök jelezte, hogy vietnami testvér szervezetünk a hagyományos Vietnami – Magyar Baráti Találkozót – országaink nemzeti ünnepeiről megemlékezendő - 09.10-én rendezi meg Hanoiban.

13.              Az elnök jelezte, hogy Dr. Nagy Tamás és Mayer Béla által készülő, a NEFB tevékenységét bemutató film előzetes munkálatai (interjúk) befejeződtek, a film várhatóan még ez évben elkészül.

A Magyar Média Mecenatúra pályázatán támogatott, Társaságunk közreműködésével létrehozott „Dunának, Mekongnak egy a hangja” c. film után, a Magyarországon tanult vietnami műfordítókról készített következő anyag bemutatása anyagi feltételek hiánya miatt késik, de alternatív megoldásként a HÍR TV Ázsia Magazin sorozatában augusztus hónapban bemutatásra kerülhet.

14.              Az elnök jelezte, hogy Nagy József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Vietnami Tagozatának főtitkára, Bp.16. kerületi képviselő azzal a felvetéssel kereste meg Társaságunkat, hogy segítsünk egy Vietnamot bemutató állandó kiállítás összeállításában Bp. 16.kerületében.

Az elnökség egyetértett a kérésre történő pozitív válasz megadásával.

15.              Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy augusztus-szeptember hónapokban testvérszervezetünk alelnökei (Pham Viet Son, Vo Van Mai és Nguyen Quang Vinh) tesznek látogatást Magyarországon. Egyetértés született, hogy tervezett programjaikhoz illeszkedően keressük a lehetőséget a személyes találkozók lebonyolítására.

16.              Az elnök, Nagy Gyula és Nguyen Duc Thuan beszámolt az elnökségnek a volt vietnami katonai ösztöndíjasok 08.18-ra, a Petőfi laktanyába tervezett látogatása előkészületeiről. Nagy Gyula közbenjárására a laktanya parancsnoksága lehetővé teszi a látogatás programjának teljesítését:

-          10,30-kor beérkezés a laktanyába, kötetlen beszélgetés a laktanya parancsnokával és munkatársaival

-          11,00-kor ünnepség az emléktábla előtt, beszédek, koszorúk elhelyezése

-          11,30-től ebéd a laktanya éttermében

Nguyen Duc Thuan átadta a vietnami résztvevők adatait (29 fő Vietnamból, 15 fő a Magyarországon élő vietnamiak).

A MVBT részéről 10-12 fő vesz részt.

Meghívásra kerültek a VSZK nagykövetség, Bp.11. kerület önkormányzatának, valamint a HM/HPK képviselői.

17.              Az elnökség megtárgyalta a 08.25-re tervezett Magyar – Vietnami Baráti Találkozó előkészítésének helyzetét, a teendőket:

-          a helyszín, hangosítás biztosítására Bányai Levente intézkedett;

-          a helyszín díszítésére Váraljai Márton kér képeket Devcsics János tagtársunktól, illetve a nagykövetségtől;

-          a „molinó”-t Nguyen Duc Thuan elkészítteti;

-          a catering megbeszélésen Dr. Botz László és Bányai Levente vesz részt;

-          a vietnami ételeket Nguyen Thanh Huong rendeli meg;

-          a tagság kiértesítése e-mailben és a honlapon megtörtént;

-          a MVE tagságának kiértesítésére Nguyen Duc Thuan intézkedik;

-          a nagykövetség és egyéb meghívandó személyek értesítését az elnök intézi.

18.              Az ASEAN fennállása 50. évfordulója alkalmából a Budapesten állomásozó indonéz nagykövet „Zászló-ünnepséget” szervez 08.08-án a rezidenciáján. Társaságunkat Váraljai Márton alelnök képviseli.

19.              Az elnökség áttekintette a tagság revíziójából nyert információkat:

Tudomásul véve, hogy a tagság megerősítésére kiküldött felhívásra 128 fő (64,3 %) reagált, ebből 2 fő és egy intézményi tag a kilépés mellett döntött, egyetértett a kötelezettségeket nem teljesítők részére levél kiküldését, amely szerint a Társaság Alapszabálya 6. pontjára hivatkozva, 2017.09.01-vel törli azokat a MVBT tagnévsorából.

20.              Az elnökség egyhangúlag elfogadta Le4 Long Ly Laurencia és Le Long Gabriella Ildikó felvételi kérelmét.

21.              Az elnök beszámolt a Társaság aktuális (2017.08.01-i) pénzügyi helyzetéről, miszerint

bankszámlán           :           498.130.-

házi pénztárban       :             36.076.-         

összesen                  :           534.206.- Ft –tal rendelkezünk.

 

 

Az elnökség a soron következő ülés időpontjára később intézkedik.

 

 

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.04.19-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

1.                 Az elnök rövid tájékoztatást adott  Mayer Béla és Dr. Nagy Tamás urak által készülő NEFB filmről, amelynek során több veteránnal folytattak már interjúkat, készítettek videó felvételeket.

2.                 A vietnami NEFB missziót kutató Dr. Kemény János részéről felvetett kérdésekre az elnökség érdekelt tagjai rész válaszokat tudtak adni:

- Várnai Ferenc, aki mint a NEFB diplomata állományának egészségügyi ellátásáért felelős orvosként került a kutató látókörébe, az adott időszakban a László kórház trópusi betegségek osztályán dolgozott, további elérhetőségéről feltehetően a kórház, vagy a KKüM Foglalkozás Egészségügyi Szolgálata tud felvilágosítást adni;

- „Megrendezett” helyszínekről az eddigi interjúk során már közölteken túl egyenlőre nem tudunk további információkkal szolgálni.     

3.                 Az elnök beszámolt Dr. Simicskó István honvédelmi miniszterrel 03.30-án folytatott megbeszélésről, amelynek során az elnök jelezte a Társaság tagsága részéről felmerült kérdést, hogy a NEFB szolgálatot teljesített állományt miért hagyták ki a „Békefenntartó Emlékérem” adományozásból. A miniszter úr ígéretet tett a kérdés megvizsgálására.

Az elnök tájékoztatta a miniszter urat – mint a kerület országgyűlési képviselőjét - Budapest 11. kerület és Ho Chi Minh város 1. kerülete közötti kapcsolat felvételének aktuális helyzetéről, HCM város 1. kerülete Népi Bizottságának leveléről, amelyben a megállapodás előkészítésének részleteire tettek javaslatot.

4.                 A résztvevő MVBT csoport nevében az elnök beszámolt a sárvári MOTTO Travel & Event Kft. felkérésére, az általuk szervezett, 04.01-i tapolcai rendezvényen való megjelenésünk részleteiről. A Vietnam bemutatását célzó rendezvényen Devcsics János tagtársunk fotóiból összeállított kiállítást, hagyományos női és férfiruhákat mutattunk be, illetve vietnami ételekkel és italokkal kínáltuk a megjelenteket.

A szervező turisztikai vállalat nagyra értékelte részvételünket.

5.                 Társaságunk és a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete képviselői 04.05-én rendezvény előkészítő megbeszélést folytattak, bevonva a Geodézia Zrt. műszaki illetékesét és az étterem vezetőjét, amelynek során pontosították a 04.28-ra tervezett baráti találkozó helyszínének berendezési, valamint a catering biztosítási feladatok részleteit, egyeztették a rendezvény lefolyásának forgatókönyvét.

Döntés született, hogy a helység dekorálásához Devcsics János fotó anyaga mellett kiállítjuk Kolossváry Miklós festményeit, valamint a nagykövetség által kölcsön adott vietnami képeket is. Ez utóbbi kérdésben Váraljai Márton egyeztet a nagykövetséggel. A rendezvény célját illusztráló felirat (molino) készíttetését Nguyen Duc Thuan vállalta.

6.                 Az elnök és Nagy Gyula értékelte a 04.07-i koszorúzási rendezvényt. Nagy Gyula hangsúlyozta, hogy a törvényi lehetőségeket túlmutató volt a rendezvény, a lebonyolítás formai biztosítása (élő zene, díszőrség, koszorúvivők), amiért köszönetét fejezte ki az illetékes HM szervek felé, illetve igen jelentős volt a hivatalos szervek jelenléte. Jelezte, hogy lépéseket tett Cziboly Csaba sírjának rendbe hozására.

Jelezte, hogy a jövő évi, jubileumi (45. évfordulós) megemlékezésre már megkezdődött a tervező munka.

7.                 Az elnök beszámolt a Vietnami Nemzetgyűlés elnökével szervezett 04.10-i találkozóról, amelynek során Nguyen Thi Kim Ngan asszony rövid tájékoztatást adott hivatalos tárgyalásairól, illetve a meghívott MVBT delegáció a Társaságunk tevékenységének fő céljairól, népeink közötti baráti kapcsolatok elmélyítésére irányuló törekvéseink gyakorlati példáiról adott tájékoztatást. A megbeszélés végén kölcsönös ajándékátadásra került sor, Társaságunk elnöke a parlamentet ábrázoló arany-fólia képet, míg Ngan asszony az új vietnami Nemzetgyűlés épületét ábrázoló képet ajándékozott Társaságunknak.

A rendezvényről a vietnami média részletesen beszámolt.

8.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Fővárosi Törvényszéknek, a MVBT nyilvántartási ügyében, 2016. szeptember 30-án benyújtott kérdésünkre válaszként hozott végzésér


Dokumentumok

Megnevezés Formátum Méret
mvbtelnoksegiulesnapirendje2013.03.26..doc application/doc 26.0 KB
mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.12.14..docx application/docx 19.6 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.09.25..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.04.11..doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.03.21..doc application/doc 50.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.01.18..doc application/doc 52.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.10.05..doc application/doc 62.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.08.10..doc application/doc 86.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.05.11..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.04.14..doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.03.10..doc application/doc 44.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.02.10..doc application/doc 39.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.01.13..doc application/doc 35.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.10.14..doc application/doc 38.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.09.09..doc application/doc 37.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.07.10..doc application/doc 34.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.06.12..doc application/doc 53.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.02.26..doc application/doc 64.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.12.08..doc application/doc 53.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.10.27..doc application/doc 56.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.06.16.doc application/doc 69.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.03.30.doc application/doc 48.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.02.23.doc application/doc 71.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.12.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.10.14.doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.16.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.02.doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.06.23.doc application/doc 48.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.05.26..doc application/doc 47.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.04.01..doc application/doc 58.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.03.04..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.01.28..doc application/doc 44.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.11.25..doc application/doc 49.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.10.14..doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.08.26.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.06.11.doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.04.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.01.16.doc application/doc 34.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyzes-2015.01.21..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2016.01.06..doc application/doc 52.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.11.16..doc application/doc 48.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.10.05..doc application/doc 55.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.07.23..doc application/doc 50.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.06.10..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.04.20..doc application/doc 41.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.03.23..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.02.23..doc application/doc 66.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.11.17..doc application/doc 51.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.10.13..doc application/doc 49.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.09.10..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.07.21..doc application/doc 59.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.05.12..doc application/doc 45.0 KB
1379012037mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
1355583293mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
1348669247mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
1341407451mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1341407383mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1328532040mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
1300464182mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
1300464134mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB