Archívum » Elnökségi ülések jegyzőkönyvei

 

Itt találhatók a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

MVBT elnökségi ülés

2019.05.14-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

1.                 Dr. Botz László és Bányai Levente tájékoztatta az elnökséget Nagy Gyula állapotáról. Jelezték, hogy a további kezelésre áthelyezték a Honvéd Kórház Rehabilitációs Intézetébe, Budakeszire. Általános állapotát tekintve némi javulás tapasztalható.

Tovább gyógyulást kívánunk beteg elnökségi társunknak.

2.                 Az elnök röviden értékelte a  04.26-i Baráti Találkozót, megállapítva, hogy a rendezvény összességében az elvárásoknak megfelelően zajlott le.

3.                 Az elnök bejelentette, hogy írásban nyilvánította a Baráti Társaságunk tagságának részvétét a nagykövetség felé Le Duc Anh, korábbi államfő elhunyta alkalmából.

4.                 Az elnök pozitívan értékelte Váraljai Márton 05.07-i Dien Bien Phu előadását, amely méltó megemlékezés volt a 65 évvel ezelőtti győztes ütközetnek.

5.                 Az internetről, valamint Vo Van Mai és Pham Vet Son alelnökökkel folytatott megbeszélések alapján az elnöktájékoztatást adott a VMBT tervezett V. Kongresszusának előkészületeiről.  Az október-november hónapban esedékes kongresszuson tisztújítás is várható, mivel a jelenlegi elnök egészségügyi okok miatt nem vállalja tovább a tisztséget.

6.                 Az elnök jelezte, hogy a Nemzetek Háza soron következő rendes közgyűlése 05.25-én kerül megrendezésre. Az elnökség tagjainak elfoglaltsága miatt Dr. Kovács Árpádot, a NH FB elnökét kérjük fel a z MVBT képviseletére.

7.                 Az elnök tájékoztatást adott az egykori, Magyarországon tanult vietnami katonai ösztöndíjasok tervezett magyarországi „nosztalgia látogatásáról”, amely várhatóan 2020. májusában kerül sorra. Információink szerint mintegy 80-90 fő érkezik a program keretében, terveik szerint az egykori oktatási intézmények meglátogatásán túl találkozni kívánnak a nagykövetség, a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete és a MVBT képviselőivel.

8.                 Az elnök bejelentette, hogy a szentendrei székhelyű „VIGYÁZÓK, Had- és Kultúrtörténeti Egyesület” a Hadtörténeti Esték programsorozat keretében fotó kiállítást és kerekasztal beszélgetést szervez a vietnami háborúról, a NEFB tevékenységről a Szentendrei Altiszti Akadémia Művelődési Otthonában 05.16-án, amely rendezvényre meghívták Társaságunk tagságából az elnököt, Bányai Leventét és Dr. Nagy Tamást. A rendezvényről FB-n tájékoztattuk az érdeklődőket.

9.                 Az elnök jelezte, hogy a 05.19-én esedékes zalaegerszegi megemlékezésre vonatkozóan (tisztelgés a Ho Chi Minh szobornál) nem kaptunk információt a nagykövetségtől. Az elnök jelezte, hogy 05.19-én lerója tiszteletét a szobornál.

10.            A pákozdi Békefenntartók Napja rendezvényre vonatkozóan még nem kaptunk tájékoztatást, az elnök információkat kér Társaságunk székesfehérvári tagjai útján.

11.            Az elnök bejelentette, hogy a MVBT civil társaság aktuális taglétszáma 112 fő. Jelentősnek ítélte, hogy a Társaság FB oldalát 328 fő követi, tehát jelentős az érdeklődés tevékenységünkre vonatkozóan.

12.            Az elnök kezdeményezte előkészítő bizottság alakítását a 2020-ban esedékes, a Magyar – Vietnami diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulója méltó megünneplésének tervezésére, előkészítésére. Fontosnak tartotta

a.     egyeztetés kezdeményezését az érdekelt szervezetekkel (KKM, Nagykövetség, MVE)

b.     programjavaslatokként az elnökség részéről felvetődött fotó/képzőművészeti kiállítás szervezése, filmbemutató, könyvbemutató

Váraljai Márton javaslatára az elnök informálisan érdeklődik a vietnami külügyminisztériumban dolgozó kapcsolatától, milyen tervek vannak vietnami részről az évforduló megünneplésére (kulturális küldöttség küldése a közé-európai országokba), amely orientálhatja a mi terveinket. A javasolt előkészítő bizottság ezen információk birtokában alakulhat meg és kezdheti meg munkáját.

13.            Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Társaság aktuális (05.14-i) pénzügyi helyzetéről, ennek megfelelően

a.     az április havi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

         i.      Tagi támogatás:   140.000.-

         ii.      Kiadás:                283.681.-    (Banki költség,

                                                         rendezvények, koszorú)

                                                         virág, koszorú)

b.     Bankszámlán:              322.349.-

c.      Házi pénztárban:         303.720.-

d.     Összesen:                     626.069.- Ft. áll rendelkezésre.

 

14.            Az elnökség, következő ülését 2019.06.20-án 18,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központ 218.termében.

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.04.10-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

1.                               Az elnök és Bányai Levente tájékoztatást adott  Nagy Gyula elnökségi tagunk egészségi állapotáról. Jobbulást és mielőbbi teljes felgyógyulást kívánunk Nagy Gyula barátunknak!

2.                               Az elnök értékelte a 03.27-i Missziós Történetek sorozat keretében  megrendezett, a vietnami helikopter tragédia hátteréről, Hajdú László ny. ezredes kutatásairól szól előadását. Megállapította, hogy az előadás több új, eddig nem ismert részletre is rávilágított, s ezzel elfogadhatóbb magyarázatot adott az esemény bekövetkeztének okaira.

a.                               Az elnök beszámolt a VMBT alelnökeivel, Vo Van Mai-al és Pham Viet Son-nal 04.01-én folytatott megbeszélésekről, amelynek során részletes tájékoztatást kaphattunk

                                                 i.      a VMBT 2019 őszére tervezett, tisztújító kongresszusának előkészületeiről;

                                               ii.      a potenciálisan figyelembe vehető új elnök személyéről;

                                            iii.      a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége új elnökének kinevezéséről;

                                            iv.      a korábban Magyarországon tanult vietnami katonák mintegy 80 fős csoportjának 2020-ra tervezett látogatásáról.

                                               v.      Hanoi Son Tay kerülete Népi Bizottságának elnöke által vezetett delegáció 2019.szeptember hónapra tervezett magyarországi látogatásáról.

3.                               Az elnök röviden értékelte a 04.05-i koszorúzási rendezvényt. Elismeréssel említette, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ kegyeleti részlege vezetőjének, Ganzler Ferencné századosnak hathatós támogatását, amelynek eredményeként Cziboly Csaba sírja felújításra került. Jelezte ugyanakkor, hogy felvette a kapcsolatot Dr. Boda József ny.nb.vezérőrnaggyal, a BM tanácsadó testület békefenntartó missziókkal foglalkozó tagjával, Dylski Aurél sírjának felújítása érdekében.

4.                               Az elnök beszámolt a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv készítésének folyamatáról, amely kézirat első része a tervek szerint április végére lesz hozzáférhető, amikor lehetőség adódik a betekintésre, vélemények megfogalmazására.

5.                               Az elnökség megtárgyalta a 04.26-ra tervezett Baráti Találkozó előkészületeit:

                                                 i.      03.15-án megtörtént az egyeztetés a MVE alelnökével, Phung Kim San–el, miszerint a rendezvényt közösen szervezzük és finanszírozzuk;

                                               ii.      Bányai Levente lekötötte a helyszínt a Geodézia Zrt. vezetésénél;

                                            iii.      Az elnök, Bányai Levente és Nguyen Duc Thuan megbeszélést folytatott a Geodézia étterem-vezetőjével, Faludi Tamással, megrendelésre került a felszolgálni tervezett ételsor;

                                            iv.      Dr. Füstné Tran Thi Hanh információi alapján összeállításra és megrendelésre került a rendezvényen felszolgálni tervezett vietnami ételsor, valamint lekötésre került a tervezett kulturális program;

                                               v.      A meghívók (VSZ nagykövetség, MVBT tagság részére) kiküldésre kerültek, a MVE saját tagjai részére önállóan küldi ki a meghívókat;

                                            vi.      A visszajelzéseket 04.22-ig kértük.

6.                               A 05.07-i Dien Bien Phu-i győzelem alkalmából rendezendő előadás előkészületeit illetően az elnök felkérte

                                                 i.      Kolossváry Miklóst a helység (HKK218. terem) biztosításának ellenőrzésére;

                                               ii.      Váraljai Márton-t az előadás megtartására, illetve a kiküldendő meghívók szövegének összeállítására;

7.                               Az elnök javasolta egy 4-5 fős képviseleti csoport összeállítását a zalaegerszegi Ho Chi Minh emlékműnél, a 05.19-i születési évfordulós megemlékezésen való részvételre. Jelezte, hogy egyeztet a VSZK nagykövetséggel is, az esetleges közös megjelenést illetően.

8.                               Az elnök jelezte, hogy a pákozdi Békefenntartók Napja rendezvényre még nem érkezett meghívás, de tervezzük a MVBT képviselőinek részvételét. Az elnök pontosít az MH Parancsnoksággal.

9.                               Az elnök bejelentette, hogy a 2018-ban forgatott, „Magyarok a vietnami háborúban” c. dokumentumfilm elkészült, a bemutatóra megfelelő vetítőterem rendelkezésre állása esetén kerülhet a későbbiekben sor.

10.                          Egyéb kérdésként Váraljai Márton érdeklődött a korábban, a III. kerület részére biztosított vietnami kiállítási anyagról. Az elnök lépéseket tesz a jelzett anyag visszaszármaztatására.

11.                          Az elnök tájékoztatás a Társaság 2019.04.10-i pénzügyi helyzetéről:

                                                 i.      Márciusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

Bevétel/Tagi támogatás:    6.000.-

Kiadás:                              1.532.- (Banki költség, koszorú)

ii.   Aktuálisan a MVBT rendelkezik:

     Bankszámlán:                   302.556.-

     Házi pénztárban:               453.220.-

     Összesen:                          755.776.- Ft-tal.

12.                          Az elnökség következő ülését  2019. május 14-én 18,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.03.13-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Le Kim Thoa

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök jelezte, hogy a „Volt egyszer egy misszió – Vietnam 1973-1975” c. dokumentumfilm TV-s bemutatás A DOQ TV csatornán a következő időpontokban kerül vetítésre:

03.12.    18:00 premier

03.13.    10:30-ismétlés

03.14.    23:00-ismétlés

03.16.    20:00-ismétlet

03.17.    16:00-ismétlés

03.24.    16:00-ismétlés

Az időpontokról az érdeklődőket a Társaság honlapján és a FB oldalon tájékoztattuk  

2.                 Az elnök tájékoztatást adott a  „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítésének folyamatáról., amely során anyaggyűjtésre vonatkozó felhívást tettünk közzé a veteránok körében, amelyre ez ideig Heiszmann György, Bernáth Kálmánné, Kolossváry Miklós reagált feljegyzések és fotók rendelkezésre bocsájtásával.

Bányai Levente jelezte, hogy néhány veterán társát külön levélben kérte, hogy járuljanak hozzá a gyűjtéshez.

3.                 Az elnök tájékoztatást adott Hajdú László 2019. március 27-i előadásának előkészületeiről:

                                                                                   i.      Tájékoztatás és meghívó a honlapon és a FB oldalon került közlésre

                                                                                ii.      Helyszín biztosítása  megtörtént (HKK Pódium Bár)

                                                                              iii.      Hangosítás, vetítés technikai biztosítására az elnök felkeresi a HKK illetékesét

                                                                              iv.      A sajtóbiztosításra intézkedés történt.

4.                 A  04.05-i koszorúzás előkészületei

a.     Hivatalos szervek felkérésére a levelek kiküldésre kerültek

b.     Meghívók kiküldésre kerültek

c.      A moderátor feladatot Dr. Botz László látja el, a megemlékező beszéd megtartására Imre Lajos társunkat kértük fel

d.     Sírhelyek rendbetételére intézkedés történt, várhatóan a síremlékek felújítása 04.05-re befejeződik.

e.      A MVBT koszorújának biztosításáért Váraljai Márton felelős

5.                 Az elnökség megtárgyalta a 04.26-ra tervezett Baráti Találkozó előkészületei feladatait

a.     Felkérte Nguyen Duc Thuan-t, hogy a közös rendezés részleteit illetően egyeztessen a MVE vezetőségével

b.     Bányai Levente intézkedett a helyszín biztosítására, a Geodézia Székház vezetése engedélyezte az igénybevételt

c.      A program összeállítására, előadó/fellépők felkérésére Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa kapott feladatot

d.     A catering tervezésére és az étteremvezetővel történő megbeszélésre április első hetében kerül sor Dr. Botz László, Bányai Levente és Dr. Füstné Tran Thi Hanh részvételével.

e.      A rendezvényre szóló meghívók kiküldéséért Dr. Botz László és Nguyen Duc Thuan felelős.

6.                 Az elnök jelezte, hogy a „Magyarok a vietnami háborúban” c. dokumentumfilm készítőinek tájékoztatása szerint a film bemutatásra kész, a bemutatásához helység biztosítása érdekében az elnök tárgyalást kezdeményez a HKK illetékesével.

7.                 Az elnök ismertette Kerényi Ádám, a MTA Világgazdasági Intézet kutatójának támogatást kérő levelét. Az elnökség megvizsgálja a kérés teljesítésének lehetőségét.

8.                 Új tagok jelentkezését az elnökség tudomásul vette:

a.     Nguyen Anh Tuan

b.     Vu Thuy Hoa

c.      Pákozdi László (VIET JOB KFT)

9.                     Az elnök tájékoztatást adott a Társaság aktuális (2019.03.13-i)   pénzügyi helyzetéről :

a.     Februári pénzmozgás (bevételek, kiadások)

                                                                                   i.      Tagi támogatás:     35.000.-

                                                                                ii.      Kiadás:                    7.487.- (Banki költség, virág)

b.     Bankszámlán:              283.013.-

c.      Házi pénztárban:                   475.720.-

d.     Összesen:                     758.733.- Ft.

 

Következő elnökségi ülés időpontja:  2019.04.10.18,00-kor a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

MVBT elnökségi ülés

2019.02.13-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Kovács Tamás

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

 

II. Megbeszélt kérdések: 

 

1.                 Az elnök röviden értékelte a 01.07-i közgyűlést. megállapította, hogy továbbra is igen alacsony a részvétel, a tagság 39 %-a vett csak részt a közgyűlésen.

2.                 Az elnök értékelte a 01.23-i, nagyszabású TÉT fogadást , amelyre a Társaság részéről 24 fő kapott meghívást. Az interneten elérhető beszámolók és fotók alapján tájékoztatást adott a vietnami testvérszervezetek (Hanoi és Ho Chi Minh város) TÉT ünnepségeiről, amelyeken megjelentek a magyar nagykövetség, illetve a főkonzulátus munkatársai is.

3.                 Az interneten elért információ alapján tájékoztatta az elnökség tagjait a Vietnami Baráti Társaságok Szövetsége új elnökének, Nguyen Phuong Nga asszony megválasztásáról (Dr. Botz László)

4.                 Az elnök jelezte, hogy a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács 01.29-én megtartotta soros ülését, amelyen a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Szilas Cecília beszélt a magyar-vietnami kapcsolatok helyzetéről, illetve Zupkó Gábor, az Európai Bizottság Magyarországi képviseletének vezetője vázolta az EU-Vietnam szabadkereskedelmi megállapodása aktualitásait. Társaságunk elnöke és alelnöke betegség, illetve akadályoztatás miatt nem tudott részt venni az ülésen.

5.                 Vermes József tájékoztatást adott a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által szervezett 02.02-i TÉT rendezvényéről. A nagyszabású rendezvényen rekord számú (kb. 1500 fő) résztvevő jelent meg. Társaságunkat Vermes József, Engedi Sándor, Bakos Ferenc és Vámosi János képviselte

6.                 Az elnök tájékoztatást adott  a Radnóti Miklós ELTE Gyakorló iskola 02.08-i Vietnami Kulturális Nap rendezvényéről. Tekintettel az intézmény elkötelezettségére, a vietnami élet és kultúra bemutatása készségére célszerűnek tartotta a kapcsolat erősítését, az intézmény illetékeseinek meghívását a Társaság rendezvényeire, illetve felajánlani előadások, élménybeszámolók tartását a diákoknak.

7.      Az elnök áttekintette a „Magyar katonák Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítésének eddigi folyamatát, a megtett intézkedéseket. Jelezte, hogy 01.18-án – a szerzők jelenlétében - tárgyalást folytatott a Kiadó illetékesével, elfogadásra került a benyújtott szinopszis, megállapodás született a kézirat leadásának határidejéről (2020.03.31.). Az elnök a volt NEFB tagok részére felhívást küld ki, amelyben írott és képi anyagok biztosítását kéri.

         Bányai Levente jelezte, hogy néhány veteránt már megkeresett a jelzett kéréssel kapcsolatban.

8.      A 2019. I félévi rendezvénynaptár pontosítása keretében az elnök bejelentette, hogy

03.27-én a „Missziós Történetek” sorozat keretében Hajdú László ezredes tart előadást az 1973.04.07-i helikopter tragédiáról ;

04.05-én tartjuk meg hagyományos megemlékezésünket hősi halott bajtársaink sírjainál, a Farkasréti temetőben;

04.26-án megrendezzük Társaságunk hagyományos tavaszi baráti találkozóját a Térképész Székházban;

05.07-én megemlékezünk a Dien Bien Phu-i győzelem 65. évfordulójáról, a Honvéd Kulturális Központban szervezett rendezvényünkön Váraljai Márton alelnök tart előadást az eseményről.

7.                 Az elnök jelezte, hogy Török Judit, a Panoráma Világklub és Magazin munkatársa sajtóregisztráció iránti kérelmével kereste meg az elnökséget. Az elnökség döntése szerint Török Judit részére minden esetben meghívót küldünk a Társaság rendezvényeire.

8.      Az elnök bejelentette, hogy Dr. Hollósi Mihály, Nguyen Piroska és Stégner Lajos megküldték a MVBT civil társasághoz való csatlakozásukat jelző nyilatkozatokat. Társaságunk taglétszáma ezzel 116 főre emelkedett.

NEFB veterántársaink közül az elmúlt időszakban elhunyt két fő, Miljanovics György 2018.12.31-én, Róbert László 2019.02.07-én. Emléküket megőrizzük.

 

 

9.     Egyék kérdések között Váraljai Márton jelezte, hogy 03.12-én 14,00-16,30 között előadást tart Vietnamról a Károly Gáspár Egyetemen, az elnök tájékoztatta ez elnökséget, hogy az év nyarán újra megnyitásra kerül Hanoiban a magyar katonai attaséhivatal.

10.   Az elnök tájékoztatást adott a Társaság aktuális (2019.02.10-i) 

   pénzügyi helyzetéről :

  a.   Januári pénzmozgás (bevételek, kiadások)

                                                                                   i.      Tagi támogatás:   269.300.-

                                                                                ii.      Kiadás:                  11.224.- (Banki költség, irodaszer)

b.     Bankszámlán:                           269.545.-

c.      Házi pénztárban:             470.720.-

d.     Összesen:                         739.265.- Ft.

 

 

Következő elnökségi ülés időpontja:  2019.03.13.18,00-kor a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.01.07-én 17,00-18,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

 

 

II. Megbeszélt kérdések: 

1.      Az elnök tájékoztatta az elnökséget a  közgyűlés tartalmi kérdéseiről :

- ismertette a beszámoló tervezett szóbeli kiegészítésének tartalmát, a 2019-re javasolt programokat

                                                                                   i.      Hajdú László előadása a helikopter tragédiáról 04.03.

                                                                                ii.      Ünnepi megemlékezés a Dien Bien Phu-i győzelem 65. évfordulója alkalmából 05.07.

                                                                              iii.      Magyarok Vietnamban – filmbemutató

                                                                              iv.      Vietnami Kulturális Nap a Stefániában

                                                                                v.      Évbúcsúztató rendezvény 12.13

- javasolta, hogy a közgyűlés levezető elnöke Nagy Gyula legyen

- Kolossváry Miklós vázlatosan ismertette az Ellenőrző Bizottság, Közgyűlésnek teendő jelentését.

 

2.                 Az elnök tájékoztatást adott  a MVE év végi adományozási

akcióiról, amelynek  eredményeként az Egyesület Budapest 11. kerületében, 14 helyszínen és intézményben adott át karácsonyi ajándékokat és tartós élelmiszer csomagokat rászorulóknak, közel négy millió forint értékben. Az elnök köszönetet mondott az Egyesület képviselőjének a gesztusért.

 

 

 

3.                 Az elnök bejelentette, hogy a HM jóváhagyta a „Magyar katonák

Dél-Vietnamban, 1973-1975” c. könyv elkészítését, amelynek kiadására a Zrínyi Kiadó kapott utasítást. A tervezett könyv alapját Nagy Tamás hadtörténész tagtársunk és Kemény János kutató e témában folytatott munkái képezhetik, kiegészülve a veteránjaink által készített és megjelentetett visszaemlékezésekkel, feljegyzésekkel. A közgyűlésen, majd a honlapon és a facebook oldalunkon kérjük tagjaink hozzájárulását, írott, vagy képi emlékeik biztosítására. A beérkező anyagok gyűjtését és a készülő könyv figyelemmel kísérését az elnökség egy erre a feladatra kijelölt csoporttal biztosítja.

 

4.      Az elnök bejelentette, hogy az elmúlt hónap alatt két személy jelentkezett Társaságunkba tagnak, Dési János és Szőcs Irina. Ezzel Társaságunk létszáma 104-főre emelkedett.

 

5.      Az elnök tájékoztatást adott a Társaság pénzügyi helyzetéről, 2018.12.31-én

a.     Bankszámlán:                           187.540.-

b.     Házi pénztárban:             285.761.-

c.      Összesen:                         473.301.- Ft-tal rendelkeztünk.

 

5.      A következő elnökségi ülés időpontja:  2019. február 13. 18,00-kor, a Honvéd Kulturális Központ 2018. termében.

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.11.14-én 17,00-18,15

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

 

II. Megbeszélt kérdések: 

 

1.      Az elnök és Nagy Gyula tájékoztatást adott Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványai kihantolásának körülményeiről. Beszámoltak, hogy a Magyarországon élő vietnamiak meghívására 10.26-án , részt vettek a Hoan Nam Étteremben szervezett baráti találkozón, ahol megjelent Nhi főhadnagy fia is. A maradványok kihantolása az előzetes terveknek megfelelően 10.28-án hajnalban – szűk körben – megtörtént, majd 10.29-én a Csömöri Hamvasztóban került sor Nhi főhadnagy búcsúztatására, illetve a hagyományoknak megfelelő buddhista szertartásra. Az eseménysorozatról a MVBT honlapján és FB oldalán részletes tudósítást közöltünk, ugyanakkor hasonló részletességgel jelent meg hír az eseményről a vietnami sajtóban is.

 

2.      Az elnök beszámolt a Magyarországon tartózkodott Vo Van Mai-al, a VMBT alelnökével 10.30-án szervezett találkozóról. A VMBT alelnöke tájékoztatást adott a Vietnamban, a köztársasági elnök halálát követő választásról, ahol a közelmúltban Magyarországra látogatott KP főtitkárát választották meg – főtitkári beosztása mellett – államfőnek.

Az elnök a továbbiakban jelezte Vo Van Mai-al, hogy az elmúlt időszakban három magyar vállalkozás kereste meg Társaságunkat azzal a kéréssel, hogy segítsük vietnami kapcsolatfejlesztésüket. Az alelnök ígéretet tett a jelzett vállalkozások támogatására.

 

3.      Az elnök bejelentette, hogy az elnökség korábbi döntése szellemében 10.31-én, a Társaság nevében tisztelgett Ördögh Szilveszter, a MVBT első elnöke sírjánál a Farkasréti temetőben.

 

4.      A szervezeti kérdések keretében az elnök jelezte, hogy

a.     új tagként jelentkezett a  CARINEX Kft. képviseletében Sevecsek János tulajdonos. Az elnökség a jelentkezést tudomásul vette.

b.     a Tagság létszáma 2018.11.14-én 100 fő (77 magyar – 23 vietnami tag)

c.      Uhrin Károly, aki a NEFB misszió első váltásának volt tagja, 2018.10.31-én elhunyt, búcsúztatására családi körben kerül sor.

 

5.      A 2019. évi rendezvénynaptár összeállításához az elnök jelezte az előzetesen tervezhető eseményeket:

d.     MVBT beszámoló közgyűlés 2019.01.07.18,00 (az elnökség beszámolójának tervezetét az elnök elkészíti és a soron következő ülésre megvitatásra és jóváhagyásra előterjeszti).

e.      Vietnami Holdújév 2019. 02.05.

f.       Koszorúzási ünnepség a NEFB hősi halottak sírjainál 2019.04.05.

g.     MVBT – MVE Tavaszi Baráti Találkozó 2019.04.26.

h.     Megemlékezés a zalaegerszegi Ho Chi Minh emlékműnél 2019.05.19.

i.       Békefenntartók Napja Pákozdon 2019.05.29.

j.       MVBT – MVE Őszi Baráti Találkozó 2018.08.23.

k.     Vietnam Függetlenségének évfordulója 2019.09.02.

 

Nagy Gyula javasolta az MVBT megalakulása 30. évfordulóját megünnepelni (1989.04.19.). Az elnökség az évforduló megünneplését a Tavaszi Baráti Találkozóval összevontan tartotta célszerűnek.

 

Nagy Gyula javasolt továbbá megemlékezéseket a Dien Bien Phu-i csata (1954.05.07.) 65. évfordulója, illetve a Vietnami Néphadsereg megalakulása (1944.12.22.) 75. évfordulója alkalmából.

 

Heiszmann György jelezte, hogy információi szerint a NEFB magyar misszióról 2019-ben forgatott újabb filmet, a készítő SolveArt Kft. ünnepélyes körülmények között, filmszínházban tervezi bemutatni.

 

Az elnökség a javaslatokat elfogadta, elvégzi az egyeztetéseket és a 2019. évi programban tervezi a javasolt rendezvényeket.

 

6.      Az elnök tájékoztatást adott a Társaság 2018.10.14-i pénzügyi helyzetéről, ennek megfelelően a Társaság

  1.  Bankszámlán:                           115.400.-

2.  Házi pénztárban:             235.761.-

3.  Összesen:                         351.161.- Ft-tal rendelkezett.

 

7.      Az elnökség a következő elnökségi ülés időpontját 2018.12.12.17,00-ra jelölte meg. Helyszín: Honvéd Kulturális Központ, 2018 terem.

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.10.17-én 18,00-19,15

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

Heiszmann György (EB)

II. Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök röviden értékelte a 09.14-i Baráti Találkozót, megállapította, hogy a javasolt műsor kedvező fogadtatású volt, ennek megfelelően azt a jövő rendezvényeinél is tervezni kell.

2.                 Bejelentette, hogy 09.19-én megrendezésre került Simontornyán  a felépített buddhista szentély avató ünnepsége, a Társaság részéről e-mailben üdvözöltük az eseményt.

3.                 Tájékoztatást adott a Gödöllői Vietnami Diákok Szövetsége 09.21-én megtartott kongresszusáról, ahol megválasztásra került a Szövetség igazgató tanácsa. Megállapításra került, hogy a szervezet taglétszáma növekszik. Társaságunk részéről levélben fejeztük ki jókívánságainkat, illetve reményünket, hogy a két szervezet közötti kapcsolat és együttműködés a jövőben aktívabb lesz.

4.                 Az elnök jelezte, hogy a Magyarországon tanuló vietnami diákok szervezete 10.20-án 18,00-kor tartja III. kongresszusát  a Sárkány-centerben, ahol a 2018-2020 közötti időszak feladatai kerülnek kijelölésre.

5.                 Az elnök bejelentette, hogy Tran Dai Quang köztársasági elnök halála alkalmából, 09.21-én levélben, majd 09.27-én a nagykövetségen szervezett rendezvényen fejezte ki Társaságunk részéről részvétünket.

6.                 Tájékoztatta az elnökséget, hogy HCM városban 10.08-tól négy napon át vietnami nyelven feliratozva magyar filmek kerültek bemutatásra a Dr. Baloghdi Tibor főkonzul által kezdeményezett Magyar Filmhéten. A rendezvényt Dr. Baloghdi Tibor főkonzul nyitotta meg, majd Duong Cam Thuy asszony, a HCM városi Filmszövetség elnöke méltatta az eseményt és a magyar filmgyártást.

7.                 Az elnök bejelentette, hogy a HCM városi Filmszövetség érdeklődött egy Budapesten, a Honvéd Kulturális Központban megrendezendő Vietnami Filmhét megrendezésének lehetőségeiről. Az előzetesen jelzett november-december hónap túl közelinek bizonyult, így a módosított elképzelés szerint a filmhetet – fogadókészség esetén -  2019 március-áprilisban tartanák meg. Nagy Gyula egyeztet a Központ illetékeseivel.

Vermes József jelezte, hogy alternatív helyszínként érdemes lehet az Erzsébet-ligeti színház lehetőségét és készségét is felmérni. Az elnök egyeztet a Színház illetékeseivel.

8.                 Az elnök tájékoztatást adott a Szolnokon, 10.09-n rendezett „Vietnamtól napjainkig” – veterán békefenntartók találkozójáról, ahol a NEFGB misszióról rövid elődadást tartott, illetve a rendezvényen részt vett Társaságunk több tagja. A rendezvényt szervező MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnoka,  Drót László ezredes levélben köszönte meg Társaságunk támogatását és részvételét.

9.                 Az elnök tájékoztatást adott a Hanoiban létesítendő Magyar Művelődési és Közösségi Ház létesítésére vonatkozó 1473/2018 (IX.27.) kormányhatározat részleteiről.

10.             Az elnökség meghallgatta Nagy Gyulát a 10.24-i „Volt egyszer egy misszió” filmbemutató előkészületeiről.  Döntés született, hogy a rendezvényt az elnök nyitja meg, illetve a filmet Majer Béla, a film rendező-operatőre mutatja be.

11.             Tájékoztatás halálesetekről:

a.      Bernáth Kálmán       2018.09.27.-én,

b.     Dr. Déri Miklós        2018.10.10-én hunyt el.

12.             Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget Nguyen Thanh Nhi kihantolásával kapcsolatos eseményekről, miszerint

  a.  Nhi főhadnagy fia, Nguyen Van Tien 10.27-én érkezik

Budapestre, délután megtekinti a síremléket;

  b.  A kihantolásra 10.28-án 04,00-kor kerül sor;

  c.  10.29-én 10,00-kor a csömöri intézményben kerül sor a

     hamvasztásra, illetve a buddhista szertartás szerinti

     búcsúztatásra;

  d.  Tien 11.02-án veszi át a hamvakat tartalmazó urnát és elutazik

     Budapestről.

13.             Dr. Kovács Tamás jelezte, hogy a Társaság alapító elnöke, Ördögh Szilveszter 70. születésnapja alkalmából tervezett megemlékezés 10.29-én esedékes. Az elnökség határozata szerint 10.27-én a Társaság képviseletében felkeressük és virágot helyezünk el Ördögh Szilveszter sírján a Farkasréti temető 25. percellájában.

14.             Az elnök tájékoztatást adott  a Társaság 2018.10.17-i pénzügyi helyzetéről , amely szerint

a.      Bankszámlán:                    116.739.-

b.     Házi pénztárban:                239.561.-

c.     Összesen:                         356.300.- Ft-tal rendelkezünk.

15.             Az elnökség a soron következő elnökségi ülés időpontját  2018.11.14. 17,00-ra határozta meg.

 

 

MVBT elnökségi ülés

2018.09.12-én 18,00-19,30

Honvéd Kulturális Központ

 

Megnevezés Formátum Méret mvbtelnoksegiulesnapirendje2013.03.26..doc application/doc 26.0 KB mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.12.14..docx application/docx 19.6 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.09.25..doc application/doc 51.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.04.11..doc application/doc 45.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.03.21..doc application/doc 50.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.01.18..doc application/doc 52.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.10.05..doc application/doc 62.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.08.10..doc application/doc 86.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.05.11..doc application/doc 51.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.04.14..doc application/doc 45.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.03.10..doc application/doc 44.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.02.10..doc application/doc 39.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.01.13..doc application/doc 35.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.10.14..doc application/doc 38.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.09.09..doc application/doc 37.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.07.10..doc application/doc 34.5 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.06.12..doc application/doc 53.0 KB mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.02.26..doc application/doc 64.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.12.08..doc application/doc 53.5 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.10.27..doc application/doc 56.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.06.16.doc application/doc 69.5 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.03.30.doc application/doc 48.5 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.02.23.doc application/doc 71.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.12.16.doc application/doc 56.5 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.10.14.doc application/doc 50.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.16.doc application/doc 45.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.02.doc application/doc 45.5 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.06.23.doc application/doc 48.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.05.26..doc application/doc 47.5 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.04.01..doc application/doc 58.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.03.04..doc application/doc 51.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.01.28..doc application/doc 44.5 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.11.25..doc application/doc 49.5 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.10.14..doc application/doc 50.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.08.26.doc application/doc 45.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.06.11.doc application/doc 37.0 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.04.16.doc application/doc 56.5 KB mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.01.16.doc application/doc 34.5 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyzes-2015.01.21..doc application/doc 47.5 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2016.01.06..doc application/doc 52.0 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.11.16..doc application/doc 48.5 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.10.05..doc application/doc 55.5 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.07.23..doc application/doc 50.0 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.06.10..doc application/doc 55.0 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.04.20..doc application/doc 41.0 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.03.23..doc application/doc 55.0 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.02.23..doc application/doc 66.0 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.11.17..doc application/doc 51.0 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.10.13..doc application/doc 49.5 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.09.10..doc application/doc 47.5 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.07.21..doc application/doc 59.0 KB mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.05.12..doc application/doc 45.0 KB 1379012037mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB 1355583293mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB 1348669247mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB 1341407451mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB 1341407383mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB 1328532040mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB 1300464182mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB 1300464134mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB