Archívum » Elnökségi ülések jegyzőkönyvei

 

Itt találhatók a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

 

MVBT elnökségi ülés

2016.08.03-án 17,00-18,15

Honvéd Kulturális Központ

 

 

                       I.      Jelen volt: 

                       Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh                 

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (meghívott)

 

                        II.      Megbeszélt témák:

 

1                   Az elnök értékelte Nguyen Mai Huong asszony, a Hanoiban működő Vietnami – Magyar Kulturális Klub ügyvezető alelnökének 2016.06.22-25 között lebonyolított, budapesti programját.

a.      Megállapította, hogy az elnökség tagjaival 06.22-én megtartott megbeszélése jól szolgálta a Társaság alapszabályában megfogalmazott kulturális kapcsolatok fejlesztése feladatot. Megállapodás született a Honvéd Kulturális Egyesület vezetőjével, minek értelmében a felek elkötelezettnek nyilatkoztak egymás országának kulturális élete bemutatása érdekében a kortárs képzőművészeti értékek kölcsönös bemutatása elősegítésére.

b.     A delegáció 06.23-án látogatást tett az Óbudai Kulturális Központban, ahol Bihariné Denk Dóra, kulturális szervező adott tájékoztatást a kerület kulturális életéről, abban a Központ szerepéről.

c.     06.24-én a delegáció látogatást tett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Az egyetem festő tanszékének vezetője, Filp Csaba és a  nemzetközi- és kiállítási iroda vezetője, Rohonczi Edit bemutatta az intézményt, a megbeszélés során a MKE felvázolta a lehetőséget a vietnami érdeklődők számára a doktori képzésben való – Stipendium Hungaricum - ösztöndíjas részvétel lehetőségére, illetve együttműködési megállapodás kötésére, amennyiben valamely vietnami képzőművészeti felsőoktatási intézmény arra partnerként jelentkezik. A kérdésben örömmel vennék Mai Huong asszony közvetítését.

d.     Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Mai Huong asszony látogatásáról és tárgyalásairól levélben informálta Dr. Őry Csaba nagykövet urat és kérte támogatását a jelzett együttműködés kialakításában.

Kevei Gyula javasolta, hogy a hasonló jellegű látogatásokról az elnökség tájékoztassa a Külgazdasági és Külügyminisztériumot is és kérjen anyagi támogatást a látogatás lebonyolításához.

Dr. Kovács Tamás javasolta, hogy Dr. Őry Csaba nagykövet úr budapesti tartózkodását kihasználva, személyesen járjunk el nála, hogy a minisztériumban járjon közre a Társaságunk által szervezett,  hasonló programok támogatása érdekében.

2.       Bányai Levente tájékoztatást adott Nguyen Dinh Toan, vietnami építésügyi miniszterhelyettes és delegációja 06.19-22. közötti budapesti tárgyalásairól a Geodéziai és Térképészeti Zrt. vezetőivel. A vietnami delegáció nagyra értékelte a magyar partner által kifejlesztett és bemutatott modern technológiát, amely a vietnami építésügyi, közlekedési, környezetvédelmi és természeti erőforrási minisztériumok, valamint a vietnami áramellátási vállalat részéről igen értékesnek bizonyult és előre vetítette egy sikeres, hosszú távú együttműködés lehetőségét. Várhatóan ez év szeptemberében a Hanoi városfejlesztési intézet delegációja is ellátogat Budapestre a jelzett témában.

3.       Az elnök beszámolt a „Nemzetek Háza” Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetsége 06.30-i közgyűléséről, ahol a 2015. évi beszámoló mellett bejelentésre került, hogy a Törvényszék elfogadta a Szövetség új alapszabályát. Bejelentésre került, hogy

                   a.       a Szövetség tagdíja továbbra is évi 25.000.- Ft marad;

                   b.      a migrációs problémák kapcsán a Nemzetek Háza rendezvényein nyilvántartást kell vezetni a résztvevőkről;

                   c.       a tagtársaságok dokumentumait, az adatokban bekövetkezett változásokat  meg kell küldeni a Nemzetek Házának.

 

4.       Az elnök értékelte a VMBT delegáció (Pham Viet Son, a VMBT főtitkára, alelnök és Dr. Le Minh Triet, a VMBT alelnöke, a HCMV VMBT elnöke) 07.15-08.01 közötti, budapesti látogatását.

                   a.  A látogatás előkészületeivel kapcsolatban elmondta, hogy problémák adódtak a látogatás időzítéséből, ugyanis a nyári szabadság-időszakban gondot okozott a megfelelő programok tervezése, a résztvevők mozgósítása;

                   b.  Az elnökség 07.27-én eredményes, baráti hangvételű tárgyalást folytatott a delegációval, amelynek során tájékoztatást kaptunk az 1997 óta működő, mintegy 200 főt magába foglaló HCM Városi VMBT szervezetéről, működéséről. Megerősítésre került a szándék, hogy szorosabb, közvetlen kapcsolatot kívánunk tartani a HCM városi szervezettel. A kölcsönön informáltság elősegítésére kértük vietnami partnereinket, hogy honlapjukon magyar nyelven is közöljenek információkat a szervezetek működéséről.

         c.  Dr. Le Minh Triet elnök úr jelezte, hogy a HCMV VMBT 08.06-án tartja soros kongresszusát, amelyre kérte, küldjünk üdvözlő levelet.

d.  A delegáció 07.27-én – az elnök kezdeményezésére és közvetítésével - megbeszélést folytatott Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, Bp.11. kerület országgyűlési képviselőjével, és Dr. Hoffmann Tamás, polgármesterrel a testvér-település kapcsolatlétesítés lehetőségéről.

Újbuda részéről nagyra értékelték a kezdeményezést, amelynek továbbfejlesztéséhez Társaságunk elnöke minden támogatást megígért, ennek szellemében részletes leírást adott Magyarország és Vietnam kapcsolatainak történeti fejlődéséről, a terstvér-települések már létrehozott rendszeréről.

5.       Az elnök tájékoztatta az elnökséget a nemzeti ünnepeinkről való közös megemlékezés előkészületeiről.

                   a.  Tekintettel a tervezett helyszínen felmerült elektromos hálózat karbantartási munkálataira, a korábban tervezett 08.12-i időpont kényszerű módosításra került, az új időpont 08.13. (szombat) 18,00.

                   b.  A rendezvény előkészületei során 07.19-én az elnök megbeszélést folytatott a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete képviselőjével majd 07.26-án a Térképész Klub illetékeseivel (gazdasági vezető, étteremvezető). Egyeztetésre kerültek a rendezvény helyszínének berendezésére, a felkínált ételekre, italokra vonatkozó részletek, a szolgáltató által adott árajánlat elfogadásra került.

                   c.  A rendezvényre meghívásra kerültek a VMBT és a MVE tagjai, valamint a VSZK nagykövete, felesége és a nagykövetség munkatársai.

6.       Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget Dinh Xuan Huong követségi I. titkár, konzul kéréséről, hogy a MVBT levélben tiltakozzon a dél-kínai tengeren folyó kínai provokáció ellen a budapesti kínai nagykövetség felé.

                   a.  A jelzett kéréssel kapcsolatban az elnökség megerősítette korábbi véleményét, miszerint a konfliktusban szereplők mindegyike részéről mértékletesség és a problémák tárgyalásos úton történő rendezésére való törekvés szükséges. Ezt a véleményünket már korábban, a HCMV-ben rendezett nemzetközi konferencián is kifejeztük;

                   b.  Az elnökség javaslata szerint a 08.13-i rendezvényen, a köszöntő beszédben hangsúlyozhatjuk a békés megoldás fontosságát.

7.       Az elnök a tervezett őszi programokra vonatkozóan bejelentette, hogy egyeztetett a Nemzetek Háza főtitkárával, ennek alapján igényt jelentett be a helység igénybevételére

                   a.  Dr. Déri Miklós előadásához 09.07.15,00-re

b.  Gergely László előadásához 11.16.15,00-ra.

c.  A 2016. évi Közgyűlést – az elnökség javaslata szerint – a Honvéd Kulturális Központban tartjuk meg 2016. október utolsó hetében egy később pontosított időpontban.

8.       Az elnök jelezte, hogy tájékozódott a Nemzetek Közötti Baráti Társaságok Szövetségéhez tartozó szervezetek képviselőinél szervezeteik jogállásáról. Megállapítható, hogy adódóan az egyes szervezetek rendeltetésének, választott feladatainak, működésük rendjének különbözőségeiből civil szervezeti jogállásuk változó (egyesület, alapítvány, civil társaság). A kapott információk alapján a Fővárosi Törvényszék „civil társaságok” ügyintézőjénél lehet további tájékoztatást kapni, amit az elnök intéz.

                             

III.        Pénzügyi helyzet

1.       2016.08.01-én:       

Bankszámlán:                          332.420.-

            Házi pénztárban:                      118.646.-

Összesen:                                451.066.- Forinttal rendelkezett.

                                    

IV.       A következő elnökségi ülés:  2016. 09.07 -én 16,30-kor tartjuk, közvetlenül Dr. Déri Miklós előadását követően a Nemzetek Házában (2012. Budapest, Bajza u.54.).

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.06.15-án 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente                       

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (meghívott)

Kolossváry Miklós (meghívott)

 

II.        Megbeszélt témák:

1          Az elnök az internetről szerzett információ alapján tájékoztatta az elnökséget a nagykövetség által, 05.17-én, a zalaegerszegi Ho Chi Minh szobor koszorúzási rendezvényéről. Tekintettel arra, hogy a nagykövetség és a MVBT elnöksége közötti kommunikációban problémaként értékeljük az egyes rendezvényekre vonatkozó kölcsönös tájékoztatás hiányát, kezdeményezzük az együttműködés hatékonyságának javítását célzó konzultációt a nagykövetséggel.

2.         Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget a MH Összhaderőnemi Parancsnokság által 05.26-án szervezett, pákozdi „Békefenntartók Napja” ünnepségről.

3.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Mai Huong asszony, a Hanoi-ban működő Vietnami – Magyar Kulturális Klub ügyvezető alelnöke budapesti látogatása programjának előkészületeiről. Az elnökség képviseletében Dr. Botz László, Nagy Gyula, Váraljai Márton, illetve Kolossváry Miklós 06.22-én fogadja Mai Huong asszonyt a HKK Intarziás termében, majd ebédet ad tiszteletére a HKK Kürtös éttermében. A találkozón – a jövőbeni filmkészítési tervek realizálása érdekében – részt vesz még György Lea (Solve Art Kft.) és Davidovics István (ProHíd Kft).A találkozó helyszínét Nagy Gyula biztosította.

Az elnök további látogatásokat és megbeszéléseket szervezett Mai Huong részére az Óbudai Kulturális Központba (06.23.) és a Magyar Képzőművészeti Egyetemre (06.24.)

4.         Az elnök – Pham Viet Son, a VMBT főtitkára által küldött információ alapján megerősítette, hogy a VMBT delegációja (Dr. Le Minh Triet, a VMBT alelnöke, a Ho Chi Minh városi tagozat vezetője és Pham Viet Son, VMBT főtitkár) 07.15-08.01 között tartózkodik Budapesten. Az előzetes – pontosításra szoruló - információk szerint a delegáció az első négy napra kért programot az MVBT-től.  

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Szalay János, a CIG Pannónia Biztosító Nyrt. Területi igazgatója megkereséséről, amelyben munkalehetőséget ajánlott fel vietnami háttérrel rendelkező személyek részére.     

6.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Nagy Tamás megkereséséről, aki a NEFB misszió tevékenysége tudományos feldolgozása keretében interjú alanyokra kért javaslatot. Az elnökség NEFB-es tagjai készek Dr. Nagy Tamás kutató munkája támogatására.   

7.         Az elnök bejelentette, hogy 05.31-06.02 között, a Nagyvásárcsarnokban megrendezésre került a „Vietnami Napok” rendezvény, amelyhez a MVBT védnökséget vállalt. Az elnök sajnálattal közölte, hogy a szervezők minden igyekezete ellenére nem sikerült vietnami kereskedőket, szolgáltatókat megnyerni a rendezvényen való megjelenésre.

8.         Az elnök bejelentette, hogy a Nemzetek Háza Baráti Társaságok Szövetsége közgyűlést hívott össze 06.30.17,00-ra. A MVBT részéről a közgyűlésen az elnök mellett Nagy Gyula vesz részt.

9.         Bányai Levente tájékoztatta az elnökséget a Geodézia Rt. (MVBT intézményi tagja) meghívására 06.21-22-én Budapesten tárgyaló, Nguyen Dinh Toan miniszterhelyettes által vezetett vietnami delegáció programjáról.

10.       A 2016 őszi időszakban tervezett programok keretében az elnökség pontosította országaink nemzeti ünnepeiről való megemlékezés dátumát, eszerint a hagyományos baráti rendezvényt 08.12-ére szervezzük, közösen a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségével. A helyszín biztosítását Bányai Levente intézi a Térképész Székházban. A közös szervezés részleteit az elnök egyezteti a MéVSZ vezetésével.

11.       A Társaság alapszabálya átdolgozásának kérdésében az elnökség egyetértett abban, hogy előzetes állásfoglalást kérünk a civil szervezetekkel foglalkozó hivataltól. Az MVBT Közgyűlés összehívása kérdéséről az elnökség az állásfoglalás függvényében dönt.

II.        Szervezeti kérdése

1.   Új tagfelvétel:  Az elnökség elfogadta Dr. Nagy Tamás tagfelvételikérelmét.

            2.    Halálozás:

                        - Árpási György (NEFB II.csoport)

                        - Dr. Kőszegvári Tibor (NEFB I.csoport)

 

                                          III.      Pénzügyi helyzet

 

        1.             A MVBT 2016.06.15-én:       

Bankszámlán:                          349.897.-

                       Házi pénztárban:                    142.051.-

Összesen:                                491.948.- Forinttal rendelkezett.

                  

IV.       A következő elnökségi ülés:  2016. 08.03-án 17,00-kor a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.05.04-án 17,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente                     

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (meghívott)

 

II.        Megbeszélt témák:

1.         Az internetről kinyert információk alapján az elnök tájékoztatta az elnökséget a VSZK-ban lezajlott választások eredményeiről, Nguyen Xuan Phuc miniszterelnöki kinevezéséről, Nguyen Phu Trong párt főtitkári újraválasztásáról, Tran Dai Quang államfői kinevezéséről. Megfigyelők értékelése szerint az ország vezetése élén történt változások után várhatóan folytatódnak a gazdasági reformok.

2.         Az elnök értékelte a 04.07-i koszorúzási ünnepség lebonyolítását, az ünnepségen résztvevők nagy számát, a VSZK nagykövetsége, a HM és a BM képviselőinek megjelenését. Az ünnepségről fényképes tudósítás jelent meg a Honvédelem.hu portálon.

3.         A 04.29-i emléktábla avatási ünnepség és fogadás értékelése keretében az elnök hangsúlyozta a vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár parancsnokának, Baráth Ernő ezredesnek, helyettesének, Mudra József alezredesnek és munkatársaiknak aktív részvételét az ünnepség előkészítésében és eredményes lebonyolításában.

            Dél-Vietnam felszabadítása és az ország újraegyesítése 41. évfordulója alkalmából rendezett fogadást ugyancsak sikeresnek ítélte. Tájékoztatta az elnökséget a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete leveléről, amelyben az Egyesület és a nagykövetség nevében elégedettségüket fejezték ki az ünnepségsorozat megszervezését és lebonyolítását illetően, valamint reményüket, hogy a jövőben hasonló rendezvényeket együtt rendezzünk.

            A fogadáson a vártnál alacsonyabb számban jelentek meg vietnamiak, ez részben a kiértesítés/meghívás koordinálatlanságával, részben az iskolai ballagási ünnepségekkel való egybeesésnek tulajdonítható.

            Az elnök kiemelte Nagy Gyula aktív közreműködését a rendezvények adminisztratív előkészítésében és sikeres lebonyolítása biztosításában.

4.         A Ho Chi Minh városi magyar főkonzulátus honlapjáról vett tájékoztatás alapján az elnök jelezte, hogy a főkonzulátus 04.29-én, Ho Chi Minh városban, a Baráti Társaságok Szövetsége székházában a Visegrádi Csoport megalakulása 25. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget.

5.         A Vietnami – Magyar Kulturális Klub alelnöke, Nguyen Mai Huong asszony által küldött információ alapján az elnök tájékoztatta az elnökséget a Hanoiban megrendezett Magyar Könyvnapok rendezvényről.

6.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh beszámolt a 04.25-én, a Budapest 11. kerületben rendezett Anyák-napi ünnepségről, ahol Gergics Máriával „Tűzmadár” táncműsort adtak elő.

7.         Az elnök beszámolt Vo Van Mai úrral, a VMBT alelnökével, 04.28-án folytatott megbeszélésről, amelyen részt vett Nagy Gyula is. Magyar részről tájékoztatást adtak a 04.29-i rendezvények előkészületeiről, Vo Van Mai úr pedig a vietnami választásokról, a kormány átalakításáról. Tájékoztatása szerint az állami vezetésbe jelenleg egy „magyaros” került be, a miniszterelnöki hivatal miniszterhelyettesi pozícióba. Közölte továbbá, hogy a korábbi vezérkari főnök a Nemzetgyűlés alelnöke, a korábbi politikai főcsoportfőnök pedig honvédelmi miniszter lett.

Vo Van Mai jelezte, hogy 05.09-én HM delegáció érkezik Budapestre, a kíber-biztonság témájában folytatnak megbeszéléseket a belügyminisztériumban. Megerősítette azt a korábbi információt, miszerint a Vietnami – Magyar Baráti Társaság hivatalos delegációja érkezik Budapestre július 25-én, három napos hivatalos látogatásra, valamint hogy a Hanoi - Son Tay város Népi Bizottságának delegációja érkezik Budapestre 08.30-án, Budapest 3. kerület önkormányzatának meghívására.

 

Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy az augusztus 20/ szeptember 2. –i nemzeti ünnepeket – a magyar nagykövet kérésére – augusztus közepén tervezik megtartani.

8.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Nguyen Mai Huong asszony, a Vietnami – Magyar Kulturális Klub alelnökének 02.22-24 közötti magyarországi látogatásáról. A látogatás célja a lét nép barátságának erősítése, ápolása, a magyar kultúra és oktatás tanulmányozása. Mai Huong asszony programját a MVBT szervezi, annak technikai lebonyolítását Váraljai Márton vállalta. Az elnökség vietnami tagjaitól a tolmácsolás, valamint Mai Huong asszony kísérésének biztosítását várjuk, ennek megszervezésére az elnökség Nguyen Xuan Hue-t kérte fel.

9          Az elnök tájékoztatást adott a Vietnami – Magyar Baráti Társaság hivatalos delegációjának, 07.25-28 közötti budapesti látogatásáról. A delegációt vezető Pham Viet Son alelnök az érkező delegáció adatait még nem adta meg, ezek beérkezése után küldjük a meghívólevelet. A találkozó programját a soron következő elnökségi ülésen pontosítjuk.        

10.       Vo Van Mai úrtól választ kaptunk a Farkasréti temetőben nyugvó Nguyen Thanh Nhi vietnami főhadnagyról, miszerint továbbította az elhunyt tisztre vonatkozó érdeklődésünket az egykori parancsnokának, illetve családjának.

            Nagy Gyula tájékoztatása szerint Nhi főhadnagy az Egyesített Tiszti Iskolán vett részt továbbképzésen, miközben – 1975-ben – súlyos betegség következtében elhunyt. További információkat próbálunk begyűjteni a HM-től, illetve a Farkasréti temető hivatalától.

11.       A Társaság alapszabálya átdolgozásához Dr. Kovács Tamás, írásban adta át az elnökség tagjainak, amelynek tanulmányozását követően lehet a konkrét módosításokat elvégezni, illetve a bíróság felé a bejelentési kötelezettséget 2017. 03.15-ig teljesíteni.

12.       A 2016. évi programok tervezése érdekében az elnökség számba vette a várható, illetve tervezhető eseményeket:

-           Békefenntartók Napja 05.27-én. A rendezvényre vonatkozóan információt kérünk a szervezésben résztvevő Jobbágy Antal és Kollár Endre tagjainktól;

-           06.22-24 között szervezzük és részt veszünk a Vietnami – Magyar Kulturális Klub alelnöke budapesti programjában, találkozót szervezünk a MVBT elnökséggel;

-           07.25-28 között szervezzük a Budapestre látogató VMBT delegációjának programját;

-           Augusztus hónapban, hagyományunk szerint tervezzük megrendezni a magyar és vietnami nemzeti ünnepekről való közös megemlékezést (baráti találkozó) a Geodéziai és Térképészeti Zrt. objektumában;

-           09.02-án a VSZK nagykövetsége meghívása szerint képviseljük a társaságot a Nemzeti Ünnepi fogadáson, valamint a tervezett kiállításon a Stefánia Palotában;

-           Szeptember hónapra tervezzük Dr. Déri Miklós előadását az 1973-as amerikai-vietnami fogolycseréről, a Nemzetek Házába;

-           Szeptember hónapban részt veszünk a Békefenntartók Bajtársi Egyesülete által szervezett Nemzetközi Békenap rendezvényen, Pákozdon.

-           November hónapra tervezzük Gergely László előadását az 1973.04.07-i helikopter tragédia témájában végzett kutatásairól;

 

II.        Szervezeti kérdések

1.         Az elnökség egyhangúlag elfogadta  Trinh Quang Thang tagsági jelentkezését.

2.         Az elnök ismertette Fehér László tagtársunk levelét, amelyben egészségi

állapotára tekintettel kéri törlését a tagnévsorból.

3.         Az elnök ismertette Kárász Péter levelét, amelyben sajnálatát fejezi ki a

Társaság programjaiban való gyér részvételt illetően.

4.         A Társaság tagjai közül törlésre került:

            - Tóth G. Jánosné (6 éves tagdíj elmaradás)

            - Hoang Hai Linh (elköltözött Magyarországról)

            - Hoangné Virág Erzsébet (elköltözött Magyarországról)

            - Le Thuong (nem kíván tag lenni)

            - Ngo Duy Ty (nem kíván tag lenni)

            - FŐMTERV Zrt. (nem kíván tag lenni)

            - CÉH Zrt. (nem kíván tag lenni)

 

III.      Pénzügyi helyzet

1.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget, miszerint – tekintettel a Társaság  előtt álló feladatok, rendezvények, illetve a tagdíjak elmulasztott befizetéséből adódó anyagi háttér elégtelen voltára - felszólító leveleket küldött ki a tagoknak, feltüntetve az elmaradások nagyságát. Az e-mailen kiküldött 136 emlékeztetőre április végéig mindössze 46 tagunk reagált, rendezte elmaradását. Ennek megfelelően

 

            a MVBT 2016.04.30-án:        Bankszámlán:            532.909.- 

                                                           Házi pénztárban:          96.221.-

Összesen:                    629.120.- Forinttal rendelkezett.

 

IV.      Az elnökség döntése szerint következő elnökségi ülésünket  2016. 06 15-én 17,00-kor

tartjuk a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.03.30-án 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente                       

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (meghívott)

Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte a VSZK budapesti nagykövetsége és a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetsége által 02.04-én rendezett TÉT ünnepséget, amelyre Társaságunk húsz tagja kapott meghívást, jelezte, hogy egyrészt kellemetlen, ha a meghívottak nem jelzik vissza távolmaradásukat, másrészt ezzel más tag lehetőségét veszik el a részvételtől.      

 

2.         Az elnök jelezte, hogy írásos tájékoztatást adott át Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet részére a 2016. I. félévben tervezett és várható programokról:.

            - hősi halottaink síremlékeinek koszorúzása 04.07-én

- a Petőfi laktanyában elhelyezendő emléktábla avató ünnepség 04.29-én

            - Dél-Vietnam felszabadítása 41. évfordulója tiszteletére rendezendő fogadás 04.29-én

                        Az események közös rendezése érdekében megbeszélést kezdeményezett a nagykövetséggel és a  MéVSZ-vel.

                        A VMBT alelnökétől kapott előzetes tájékoztatás alapján jelezte, hogy a                    VMBT delegációja várhatóan július hónapban hivatalos látogatásra érkezik Magyarországra, illetve ugyancsak július hónapra jelezték – Budapest 3. kerület önkormányzatának meghívására - Hanoi-Son Tay város Népi Bizottsága látogatását is.

                       

3.         Az elnök jelezte, hogy az Óbudai Kulturális Központban, 2016.01.22-én megnyitott „A Rejtélyes Vietnam” c. kiállításról igen pozitív hangvételű, fényképes tudósítások jelentek meg a Népszabadság Kulturális Magazin 2016/6 (02.05.)számában, valamint a Budapest 3. kerület honlapján megjelent tudósításra több pozitív visszajelzés érkezett Vietnamból is.

           

4.         Az elnök röviden értékelte a Nguyen Viet Khue tanácsostól való elköszönés alkalmából rendezett 02.10-i búcsú-ebédet, amelyen az elnökség megismerhette az utód Nguyen Duc Duong tanácsos urat. (02.10.)

 

5.         Váraljai Márton beszámolt a Károli Gáspár Református Egyetemen, 108 hallgató előtt, 02.15-én tartott, „Vietnam tegnap és ma”c. előadásáról, valamint a Külügyminisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezete által 03.17-én rendezett találkozón elhangzott előadásról.

 

6.         Nagy Gyula bejelentette, hogy a zalaegerszegi katona-nyugdíjasok, a Tavaszi Kibontakozás Akció keretében megkoszorúzták a városban lévő Ho Chi Minh szobrot.

 

7.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh beszámolt az elnökségnek, hogy a MVBT képviseletében

-          02.08-án, Le Kim Thoa és Bui Thi Kim Xoa társaságában részt vett a VSZK nagykövetsége által szervezett újév köszöntő rendezvényen a nagykövetségen;

-          02.22-én Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa társaságában részt vett az év eleji buddhista szertartáson;

-          02.27-én Gergics Máriával részt vett a Bohém Klub által rendezett nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvényen;

-          02.28-án Nguyen Thanh Huong, Le Kim Thoa és Dr. Nguyen Thi Van Nhu társaságában részt vett a 02.05-én elhunyt Nguyen Bich Thuy (Almási Alfrédné) búcsúszertartásán;

-          03.06-án Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa társaságában részt vett a Vietnami Nőszövetség rendezvényén;

-          03.11-én részt vett a hősi halált halt vietnami tengerészek tiszteletére rendezett buddhista szertartáson;

-          03.25-én Nguyen Thanh Huong, Le Kim Thoa és Bui Thi Kim Xoa társaságában részt vett Nguyen Bich Thuy halálát követő 49. napi megemlékezésen;

-          03.26-án Gergics Máriával részt vett és cigány-táncot adtak elő a Bohém Klub húsvéti rendezvényén.

 

8.         Nagy Gyula beszámolt a Nemzetek Háza 03.04-én megtartott rendkívüli közgyűléséről, amelyen az Alapszabály módosítása volt napirenden.

 

9.         Nagy Gyula tájékoztatást adott Hősi halottaink síremlékeinek 04.07-i koszorúzási ünnepsége előkészületeiről, jelezte, hogy

            -          a közreműködők részére levelet küldött (zenekar, díszőrök, sajtó)

-           elkészítette és a HM, MH illetékesei felé elküldte a rendezvényre szóló meghívókat

-           a nagykövetséget az elnök értesítette

-           a tagság részére a meghívó felkerült a Társaság honlapjára.

 

10.       Az elnök és Nagy Gyula tájékoztatást adott a Petőfi laktanyában elhelyezendő emléktábla avatási ünnepség előkészületeiről

            -          folyamatos levélváltásban vagyunk a rendezvényre érkező vietnami

csoport szervezőjével, Vo Van Mai-al

-          a helyszín biztosítása érdekében 03.11-én megbeszélés volt a laktanya

illetékeseivel , kijelölésre került az emléktábla pontos helye

                        -          a résztvevők adatait az objektum parancsnoksága a rendezvényt

megelőzően kéri (név, születési adatok)

                        -          a rendezvényre 02.29.09,30-ra várják a résztvevőket, az avatási

ünnepség 10,00-kor kezdődik, majd az objektum éttermében, ebéd

mellett kerülhet sor köszöntő beszédekre, illetve kölcsönös

ajándékozásra

                        -          a részleteket az elnök egyezteti Vo Van Mai-al.

 

11.       Az elnök jelezte, hogy kérésére támogatói nyilatkozat adott Gergely László

részére a Hadtörténeti Levéltárban végzendő kutatásaihoz. A kutatás tárgya az

1973-1975 között Dél-Vietnamban működött Nemzetközi Ellenőrző és

Felügyelő Bizottság tevékenysége, valamint a NEFB magyar tagozata két

tisztjének halálát okozó, 1973.04.07-én, Quang Tri tartományban

bekövetkezett helikopter-katasztrófa okainak és körülményeinek kivizsgálása

során készített dokumentumok tanulmányozása.

 

12.       Az elnök jelezte, hogy Skultéti Miklós 02.19-én azzal a kéréssel fordult a

Társaságunkhoz, hogy segítsük felkutatni 1974-ben a Műszaki Egyetemen

diplomázott volt tanítványát. A VMBT közreműködésével 02.20-ra már

sikerült azonosítani a keresett személyt, akivel azóta Skultéty úr felvette a

kapcsolatot. Közreműködésünket Skultéty úr e-mailben köszönte meg.

 

13.       Az elnök jelezte, hogy Som Krisztián, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság úti okmányokkal és határforgalom történet kutatásával foglalkozó tagja azzal a kéréssel fordult Társaságunkhoz, hogy a Magyar Néphadsereg vietnami szerepvállalásának részleteire vonatkozóan – elsődlegesen a kiutazások és hazatérések formáiról és adminisztratív oldalairól (útlevél ellenőrzés, csomag ellenőrzés-feladás, útvonal, repülési időtartam, stb.) – gyűjtsünk és biztosítsunk számára adatokat.

 

14.       Az elnök jelezte, hogy Fülei Balázs zongoraművész menedzsmentje megkereste Társaságunkat, hogy segítsük vietnami kapcsolatteremtési törekvéseiket. Az elnök javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Hanoiban lévő nagykövetségünkkel, a HCMC-ben megnyílt főkonzulátusunkkal, illetve a Hanoi-ban működő Ifjúsági Kiadó Vietnami – Magyar Kulturális Klubjával, ehhez az elnök megadta az elérhetőségeket.

            Javasolta továbbá az elnökségnek, hogy esetleges kulturális rendezvényeink tervezésénél vegyük figyelembe a fiatal magyar zongoraművészt.

 

15.       Nguyen Phuong Thao e-mailben tájékoztatta az elnököt, hogy február hónapban két magyar tanárnő részvételével két rajz tanfolyamot szervezett HCMC-ben, illetve május hónapban újabbakat szervez ugyancsak HCMC-ben.

 

16.       Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Külügyi és Külgazdasági Intézet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ASEAN országokkal folytatott gazdasági együttműködés eredményeinek és perspektíváinak bemutatásáról szervezett, 03.31-i konferenciájáról, valamint a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács, 2016. augusztus és december hónapokban, HCMC-ben és Hanoiban megrendezésre kerülő egészségügyi kiállításokra utaló felhívásáról.

 

17.       Az elnök – Dr. Berács József, a Kecskeméti Főiskola oktatójának tájékoztatása alapján - jelezte az elnökségnek, hogy az intézmény felvette a kapcsolatot a Hanoi Son Tay-ban lévő VietHung Ipari Egyetemmel, 04.02-09 között delegációval látogatást tesznek Vietnamban. Céljuk a felsőoktatási kapcsolatok létrehozása. Az utazás előkészítése során, 03.16-án látogatást tettek a VSZK budapesti nagykövetségén, ahol Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet támogatásáról biztosította a főiskola képviselőit.

 

18.       A Társaság 2016. évre tervezett programjai megvalósítási lehetőségeinek számbavétele során az elnök javasolta, hogy tekintettel a Honvéd Kulturális Központ sűrű programjainak következtében adódott helyhiány miatt Dr. Déri Miklós és Gergely László tervezett előadásait a Nemzetek Házába szervezzük. A megfelelő időpontok kiválasztására és lefoglalására az elnök tárgyal a NH főtitkárával.

 

19.       Az elmúlt elnökségi ülésen felmerült, a Társaság Alapszabályának módosításával, illetve a Társaság formájának (civil társaság) változása kapcsán esedékes bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos felvetések megnyugtató rendezése érdekében az elnök felkérte Dr. Kovács Tamást, tekintse át a vonatkozó dokumentumokat és tegyen javaslatot a módosításokra, illetve a bejelentés formájára, tartalmára.

 

 

III. Szervezeti kérdések

 

1.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Almási Alfrédné (Nguyen Bich Thuy

asszony) 2016.02.05-én elhunyt.

 

            2.         A tagokkal való kommunikáció javítása érdekében az elnökség szükségesnek

látja a névjegyzék és elérhetőségek pontosítását, amit az elnök Bányai Levente

közreműködésével végez el.

 

 

 

IV.       Pénzügyi helyzet:

 

A Társaság 2016.03.29-én-én összesen 470.523.- Ft-tal rendelkezett.

 

 

IV.       Következő elnökségi ülés időpontja:         

 

2016.05.04.17,00 –kor a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.02.03-án 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente                       

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Dr. Kovács Tamás

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (meghívott)

Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a G.L.M.Unio Bt. által készítendő, „Dunának, Mekongnak egy a hangja” c. film vietnami forgatásáról, amelynek célja a Magyarországon tanult vietnamiak mai életének, munkásságának alakulásán keresztül bemutatni Vietnamot a magyar közönségnek. A filmkészítés első fázisában Ho Chi Minh városban és Hanoiban – a városok és a mapi élet bemutatása mellett – az interjúkban, beszélgetésekben  megszólaltatott vietnamiak felidézték a Magyarországon töltött tanulóéveiket, illetve a tanultak hasznosítását Vietnam társadalmának, gazdasági és kulturális életének felvirágoztatásában.

 

A látogatás során az elnök és a forgatócsoport találkozott és megbeszélést folytatott a VMBT HCM városi vezetőségével, megerősítették a folyamatos kapcsolattartás, az információcsere fontosságát.

A csoport 01.13-án, Ho Chi Minh városban részt vett a Magyar Főkonzulátus ünnepélyes megnyitása rendezvényen, ahol Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter – egy évtizedes tiszteletbeli konzuli munkája elismeréseként – kitüntette Do Van Thanh urat.

 

Hanoiban az elnököt és a forgatócsoportot fogadta a VMBT elnöksége, valamint Dang Vu Nhat Thang úr, Hanoi – Son Tay Népi Bizottságának elnöke és a város vezetésének tagjai.

 

Pham Viet Son, a VMBT alelnöke, főtitkár jelezte, hogy a VKP-től kapott engedély alapján a VMBT delegációja 2016 júliusában hivatalos látogatást tesz Magyarországon, amelyhez kérik a MVBT hivatalos meghívólevelét.

                                  

 

2.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a VSZK nagykövetségen 01.22-i rendezvényről, amelyen Torda Eszter volt nagykövet részére a Vietnami Köztársasági Elnök Barátságért Érmét adták át. Az elnök nem vett részt a kitüntetés átadáson.

 

3.         Az elnök tájékoztatást adott és értékelte az Óbudai Kulturális Központban, a MVBT közreműködésével összeállított, „A Rejtélyes Vietnam” c. kiállítás . 2016.01.22-i megnyitó ünnepségét. A MVBT tagok által biztosított tárgyakból rendezett kiállítást Bús Balázs, Budapest 3. kerületi polgármester nyitotta meg, mellette a MVBT részéről méltató beszédet mondott Dr. Botz László. Az ünnepségen Le Kim Thoa és Tran Ai Lien vietnami dalokkal szerepelt.

A rendezvényről video tudósítást közölt honlapján a Budapest 3. kerületi Önkormányzat, illetve az elnökkel interjút készített az Óbudai TV. Az elnök köszönetet mondott a kiállítás anyagának összeállításában és előkészítésében jelentős segítséget nyújtó Dr. Füstné Tran Thi Hanh-nak és Váraljai Mártonnak.

 

4.         Az elnök bejelentette, hogy a Vietnami Holdújév megünneplésére a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetsége és a VSZK nagykövetsége fogadást, illetve kulturális műsort szervez 02.04-én az Erzsébet-ligeti Színházban, amelyre meghívták a MVBT elnökségének tagjait, valamint a Társaság néhány további tagját.

 

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a korábban Magyarországon tanult vietnami katonai ösztöndíjasok kezdeményezésére szervezett, a Petőfi laktanya korabeli kollégiumi épületére tervezett emléktábla elhelyezése előkészületeiről:

            -    Megerősítette a Vo Van Mai VMBT alelnök, volt katonai ösztöndíjassal 2015.12.27-én folytatott megbeszélésén elhangzottakat, ahol Vo Van Mai jelezte, hogy

                                   . az emléktábla elhelyezését 2016.04.29-re tervezik;

            . Vietnamból meghívnák a volt ösztöndíjasokat (10-13 fő, közöttük 4-5 fő, akik már az első csoportban, 1967-ben érkeztek Magyarországra);

            . tervezik meghívni a HM Nemzetközi Főcsoportfőnökét, Le Xuan Khanh főezredest (aki hat évet töltött a Petőfi laktanyában), valamint Pham Xuan Hung vezérezredes, vezérkari főnök helyettest (aki a ZMKA-n tanult), továbbá a budapesti nagykövetük mellett a varsói és a berlini vietnami nagyköveteket;

            . számítanak a magyar HM és HVK képviselőire is;

            . szeretnék előtalálni azokat a magyar parancsnokokat, akik 1967-74 között teljesítettek szolgálatot az objektumban.

-         Az elnök bejelentette, hogy 01.29-én tájékoztatta Dr. Simicskó István

honvédelmi minisztert az  emléktábla avatási ünnepség tervéről és kérte hozzájárulását, illetve támogatását, hogy 01.29-én – az emléktábla avatás mellett Dél-Vietnam felszabadítása 41., Vietnam egyesítésének 40. évfordulójára való emlékezésként – a MVBT, a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségével és a VSZK nagykövetségével közösen fogadást rendezzen a Stefánia palotában. A miniszter előzetesen támogatásáról biztosította az elnököt.

 

 

6.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy ismételten kérte Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter támogatását, hogy Ho Chi Minh város egyik kerülete testvér-település létrehozását célzó tárgyalásokat kezdhessen Budapest 11. kerületével.

 

            Az elnök bejelentette, hogy Hai Phong Do Son kerülete azzal a kéréssel fordult a MVBT felé, hogy keressen számukra megfelelő várost/települést Magyarországon, amellyel testvér-település kapcsolatot alakíthatnának. A tájékozódás alapján Balatonfüred került látókörbe, amelynek önkormányzata részéről pozitív fogadókészség mutatkozik.

 

7.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a „Keresem a családom” TVG műsor szerkesztőjének megkereséséről, miszerint egy Magyarországon élő fiatalember (Huynh Robert Viet, 1992.12.14.) keresi édesapját, Huynh Khoa-t (1971.07.21.), aki 1992.02.15-én kötött házasságot Budapesten, de 1995-ben visszatért Vietnamba és azóta – időközben felnőtt fia – nem tud semmit róla.

            Az elnök a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségét kérte a segítségnyújtáshoz.

 

8.         Pontosításra került a diplomáciai szolgálatát befejezve, 02.15-én végleg hazatérő Nguyen Viet Khue tanácsostól való hivatalos elköszönésünk időpontja és helyszíne. A tanácsos úrtól 02.10.12,00-kor rendezendő baráti ebéd keretében köszön el az elnökség a Honvéd Kulturális Központban. A tanácsos úr meghívását az elnök, a rendezvény biztosítását (helyszín) Nagy Gyula intézi.

 

9.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa társaságában, a MVBT elnöksége képviseletében:

            - a VSZK nagykövetsége felkérésére részt vett a kínai-vietnami háborúban elesett, haditengerész katona halottakra emlékező szertartáson, 01. 15-én;

            - 01.25-én részt vett a Vietnami Nőszövetség, valamint a Tenisz – és Asztalitenisz Szövetség által, Nguyen Viet Khue tanácsos búcsúztatására rendezett vacsorán;

            - 02.03-án részt vett a nagykövetségen felállított Ho Chi Minh szobor avatási ünnepségén;

            - 02.06-án fellép (ének) a Sárkány Centerben rendezendő Hold Újévi rendezvényen;

            - 02.08-án köszönti a nagykövetség munkatársait a Hold Újév alkalmából.

 

10.       Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget hősi halottaink síremlékeinek hagyományos koszorúzási ünnepsége előkészületeiről:

            - a koszorúzás időpontja 2016.04.07.11,45;

            - a koszorúzás helyszíne: Farkasréti Temető;

            - a megemlékezésre katonazenekar, díszőrök és koszorúvivők biztosítása megtörtént;

   &


Dokumentumok

Megnevezés Formátum Méret
mvbtelnoksegiulesnapirendje2013.03.26..doc application/doc 26.0 KB
mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.12.14..docx application/docx 19.6 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.09.25..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.04.11..doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.03.21..doc application/doc 50.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.01.18..doc application/doc 52.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.10.05..doc application/doc 62.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.08.10..doc application/doc 86.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.05.11..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.04.14..doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.03.10..doc application/doc 44.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.02.10..doc application/doc 39.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.01.13..doc application/doc 35.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.10.14..doc application/doc 38.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.09.09..doc application/doc 37.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.07.10..doc application/doc 34.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.06.12..doc application/doc 53.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.02.26..doc application/doc 64.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.12.08..doc application/doc 53.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.10.27..doc application/doc 56.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.06.16.doc application/doc 69.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.03.30.doc application/doc 48.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.02.23.doc application/doc 71.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.12.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.10.14.doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.16.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.02.doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.06.23.doc application/doc 48.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.05.26..doc application/doc 47.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.04.01..doc application/doc 58.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.03.04..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.01.28..doc application/doc 44.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.11.25..doc application/doc 49.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.10.14..doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.08.26.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.06.11.doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.04.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.01.16.doc application/doc 34.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyzes-2015.01.21..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2016.01.06..doc application/doc 52.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.11.16..doc application/doc 48.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.10.05..doc application/doc 55.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.07.23..doc application/doc 50.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.06.10..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.04.20..doc application/doc 41.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.03.23..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.02.23..doc application/doc 66.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.11.17..doc application/doc 51.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.10.13..doc application/doc 49.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.09.10..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.07.21..doc application/doc 59.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.05.12..doc application/doc 45.0 KB
1379012037mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
1355583293mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
1348669247mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
1341407451mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1341407383mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1328532040mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
1300464182mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
1300464134mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB