Archívum » Elnökségi ülések jegyzőkönyvei

 

Itt találhatók a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.04.19-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

1.                 Az elnök rövid tájékoztatást adott  Mayer Béla és Dr. Nagy Tamás urak által készülő NEFB filmről, amelynek során több veteránnal folytattak már interjúkat, készítettek videó felvételeket.

2.                 A vietnami NEFB missziót kutató Dr. Kemény János részéről felvetett kérdésekre az elnökség érdekelt tagjai rész válaszokat tudtak adni:

- Várnai Ferenc, aki mint a NEFB diplomata állományának egészségügyi ellátásáért felelős orvosként került a kutató látókörébe, az adott időszakban a László kórház trópusi betegségek osztályán dolgozott, további elérhetőségéről feltehetően a kórház, vagy a KKüM Foglalkozás Egészségügyi Szolgálata tud felvilágosítást adni;

- „Megrendezett” helyszínekről az eddigi interjúk során már közölteken túl egyenlőre nem tudunk további információkkal szolgálni.     

3.                 Az elnök beszámolt Dr. Simicskó István honvédelmi miniszterrel 03.30-án folytatott megbeszélésről, amelynek során az elnök jelezte a Társaság tagsága részéről felmerült kérdést, hogy a NEFB szolgálatot teljesített állományt miért hagyták ki a „Békefenntartó Emlékérem” adományozásból. A miniszter úr ígéretet tett a kérdés megvizsgálására.

Az elnök tájékoztatta a miniszter urat – mint a kerület országgyűlési képviselőjét - Budapest 11. kerület és Ho Chi Minh város 1. kerülete közötti kapcsolat felvételének aktuális helyzetéről, HCM város 1. kerülete Népi Bizottságának leveléről, amelyben a megállapodás előkészítésének részleteire tettek javaslatot.

4.                 A résztvevő MVBT csoport nevében az elnök beszámolt a sárvári MOTTO Travel & Event Kft. felkérésére, az általuk szervezett, 04.01-i tapolcai rendezvényen való megjelenésünk részleteiről. A Vietnam bemutatását célzó rendezvényen Devcsics János tagtársunk fotóiból összeállított kiállítást, hagyományos női és férfiruhákat mutattunk be, illetve vietnami ételekkel és italokkal kínáltuk a megjelenteket.

A szervező turisztikai vállalat nagyra értékelte részvételünket.

5.                 Társaságunk és a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete képviselői 04.05-én rendezvény előkészítő megbeszélést folytattak, bevonva a Geodézia Zrt. műszaki illetékesét és az étterem vezetőjét, amelynek során pontosították a 04.28-ra tervezett baráti találkozó helyszínének berendezési, valamint a catering biztosítási feladatok részleteit, egyeztették a rendezvény lefolyásának forgatókönyvét.

Döntés született, hogy a helység dekorálásához Devcsics János fotó anyaga mellett kiállítjuk Kolossváry Miklós festményeit, valamint a nagykövetség által kölcsön adott vietnami képeket is. Ez utóbbi kérdésben Váraljai Márton egyeztet a nagykövetséggel. A rendezvény célját illusztráló felirat (molino) készíttetését Nguyen Duc Thuan vállalta.

6.                 Az elnök és Nagy Gyula értékelte a 04.07-i koszorúzási rendezvényt. Nagy Gyula hangsúlyozta, hogy a törvényi lehetőségeket túlmutató volt a rendezvény, a lebonyolítás formai biztosítása (élő zene, díszőrség, koszorúvivők), amiért köszönetét fejezte ki az illetékes HM szervek felé, illetve igen jelentős volt a hivatalos szervek jelenléte. Jelezte, hogy lépéseket tett Cziboly Csaba sírjának rendbe hozására.

Jelezte, hogy a jövő évi, jubileumi (45. évfordulós) megemlékezésre már megkezdődött a tervező munka.

7.                 Az elnök beszámolt a Vietnami Nemzetgyűlés elnökével szervezett 04.10-i találkozóról, amelynek során Nguyen Thi Kim Ngan asszony rövid tájékoztatást adott hivatalos tárgyalásairól, illetve a meghívott MVBT delegáció a Társaságunk tevékenységének fő céljairól, népeink közötti baráti kapcsolatok elmélyítésére irányuló törekvéseink gyakorlati példáiról adott tájékoztatást. A megbeszélés végén kölcsönös ajándékátadásra került sor, Társaságunk elnöke a parlamentet ábrázoló arany-fólia képet, míg Ngan asszony az új vietnami Nemzetgyűlés épületét ábrázoló képet ajándékozott Társaságunknak.

A rendezvényről a vietnami média részletesen beszámolt.

8.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Fővárosi Törvényszéknek, a MVBT nyilvántartási ügyében, 2016. szeptember 30-án benyújtott kérdésünkre válaszként hozott végzéséről. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatta Társaságunkat, hogy

-    az MVBT nem alakítható át civil társasággá, szervezetünk egyesület;

-    mivel a szervezet egyesületi formában jött létre, így a szervezet jogutód nélküli megszűnésére is az egyesületre vonatkozó törvényi rendelkezések vonatkoznak;

-    amennyiben a szervezet fenntartása mellett születiki döntés, úgy az egyesületre vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni; A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosítás végső törvényi határideje eltörlésre került, így a bejegyzett egyesület a 2017. január 1jét követő első létesítő okirat módosítással együtt köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak.

9.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a tagság áttekintéséből adódó anomáliákról:

a.   Jelezte, hogy a tagsági viszony megerősítésére és a tagdíjak rendezésére kiküldött felszólító levélre a jelen ülés időpontjáig 108 reagálás érkezett (a tagság 57 %-a). Két fő és egy intézmény jelezte kilépési szándékát.

b.   A reagálásnak a megszabott 2017.05.01-i határidőig való elmaradása, illetve az Alapszabály 6. pontja (törölhető az a tag, aki a tárgyévet követő 90 napon belül tagdíját felszólítás ellenére sem rendezi) szerinti eljárás kapcsán 38 személy és egy intézmény további tagsága kétséges, amiről az elnökségnek a soron következő elnökségi ülésen kell dönteni.

   10.      A következő időszak tervezett rendezvényei:

 04.21.         Dr. Bakity Boldizsár búcsúztatása az Új

                    Köztemetőben

04.28.         Baráti találkozó a Geodézia Zrt. székházában

04.29.                   Vietnami Kulturális Nap: Az Óceáni Szépség

                   Ünnepe a Budapesti Corvinus Egyetem „C”

                   épületében

05.11-12.     Magyar-Vietnami Rektori Fórum a Budapesti

                   Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

05.19.          Megemlékezés a zalaegerszegi Ho Chi Minh

emlékműnél ( Igény esetén Bányai Levente közreműködésével biztosítható mikrobusz; Nagy Gyula értesítette a rendezvényről a zalaegerszegi Honvéd Nyugdíjas Klubot, akik részt vesznek az ünnepségen)

10.             Bányai Levente tájékoztatta az elnökséget, hogy a Geodézia Zrt. vietnami üzleti kapcsolat építése keretében a közeljövőben 2 fő vietnami mérnök érkezik Budapestre , akik három hónapot terveznek eltölteni a vállalatnál a megkezdett projekt tanulmányozására.

11.             Az elnök beszámolt a Társaság aktuális (2017.18-i) pénzügyi helyzetéről, miszerint

bankszámlán      :         551.435.-

házi pénztárban  :              2.076.-    

összesen            :         553.511.- Ft –tal rendelkezünk.

 

Az elnökség a soron következő ülését 2017.05.18-án 17,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.03.22-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

1.                 Az elnök – az interneten (Facebook) megjelent információkra hivatkozva – tájékoztatta az elnökséget a Budapest.16. kerület önkormányzata delegációjának , 2017.01.14-16 között Hanoi-ban tett látogatásáról, amely során a delegáció találkozott a VMBT vezetőivel.

2.                 Bejelentésre került, hogy a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 03.02-án ülést tartott, amelyen megjelent Dr. Nguyen Thanh Tuan, a VSZK magyarországi nagykövete, valamint Őry Csaba, Magyarország vietnami nagykövete. Az ülés fő témája az „EU-Vietnami szabadkereskedelmi megállapodás és annak hatásai” volt, amelyet Gálosfalvi Mihály a KKüM Kereskedelempolitikai Főosztályának vezető helyettese ismertetett.

3.                 A magyarországi Vietnami Nőszövetség 03.03-án megtartott nőnapi ünnepségén az elnökséget Dr. Füstné Tran Thi Hanh képviselte.

4.                 Az elnök – az interneten (Facebook) megjelent információk és fotók alapján jelezte, hogy nemzeti ünnepünk, Március 15. alkalmából Hanoiban a nagykövetség, HCM városban a főkonzulátus rendezésében ünnepi fogadásokat tartottak, amelyen a helyi magas rangú politikai és állami szereplők mellett nagy számban jelentek meg a VMBT vezetői és tagjai.

5.                 Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget a 013.20án, Károli Gáspár Református Egyetemen, „Vietnam tegnap és ma” címmel tartott előadásáról, amelyen a Keleti Nyelvek és Kultúrák

6.                 Intézete, Japanológiai Tanszékéhez tartozó mintegy 45 hallgató vett részt.

7.                 Az elnök tájékoztatást adott a vietnami Élelmiszerbiztonsági Ellenőrzési Intézet és a magyar Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet közötti kapcsolat felújítása érdekében tett lépésekről., amelynek eredményeként a felek elkészítették és aláírásra előkészítették a két intézmény közötti együttműködés részleteit taglaló megállapodást. A megállapodás aláírását a 03.23-24-én Budapesten megrendezésre kerülő Magyar – Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság soros ülésén tervezik.

8.                 Az elnök 03.02-án megbeszélést folytatott Bihariné Tenk Dórával, az Óbudai Kulturális Központ képviselőjével, aki tájékoztatta, hogy a Központban kialakított vietnami kiállítás a nyár folyamán véglegesen áthelyezésre kerül a Békásmegyeri Közösségi Házba. Ez alkalommal lehetőségünk lesz a kiállítási anyag kiegészítésére, aktualizálására.

9.                 Az elnök jelezte, hogy rendben folynak a Mayer Béla és Nagy Tamás által kezdeményezett, a NEFB-ről szóló film felvételei, az interjúk.

10.            Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövettel, 03.08-án folytatott megbeszélésről, amelynek során

- bemutatásra került Brunbauer Ottó, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. vezérigazgatója;

- Brunbauer Ottó beszámolt a Hanoi Népi Bizottság által támogatott földmérő szakmai projekt állapotáról, a tervezett együttműködési megállapodás helyzetéről;

- az elnök meghívta a nagykövetség képviselőit a 04.07-ére tervezett koszorúzási rendezvényünkre; valamint

- a 04.28-ra tervezett Baráti Találkozóra.

- az elnök jelezte a nagykövet úr felé, hogy részt kívánunk venni a május 19-re tervezett zalaegerszegi Ho Chi Minh szobornál tartandó megemlékezésen;

- a nagykövet jelezte, hogy március 23-24 én kerül Budapesten megrendezésre a MVGEVB soros ülése, áprilisban érkezi látogatásra a vietnami nemzetgyűlés elnöke, illetve május hónapban vietnami HM delegációt várnak;

11.            Az elnök jelezte, hogy 03.21-én megbeszélést folytatott Vo Van Mai-al, a VMBT alelnökével, aki a MVGEVB ülésére érkezett Budapestre.

- Vo Van Mai rövid tájékoztatást adott a két ország közötti gazdasági kapcsolatok alakulásáról,

- jelezte, hogy április 11-13 között Budapestre látogat a VSZK Nemzetgyűlés elnöke;

- jelezte, hogy a tervek szerint augusztus második felében magyarországi látogatást tervez a Magyarországon 1977-82 között tanult volt hallgatók egy csoportja;

             12.    Az elnök tájékoztatást adott a Budapest 11. kerület és HCM

város 1. kerülete között kezdeményezett testvér kapcsolat      alakulásáról:

- Dr. Le Minh Triet, a VMBT HCM városi tagozatának elnöke 03.18-án megküldte a HCM város 1. kerület Népi Bizottsága levelét, amelyben kifejezték készségüket a testvér kapcsolat kialakítására, s jelezték az általuk preferált együttműködési területeket.

- az elnök továbbította a levelet Dr. Hoffmann Tamás polgármester úrnak és Dr. Simicskó István, országgyűlési képviselő úrnak.

13.    Az elnök tájékoztatást adott a MOTTO Travel & Event Kft. megkereséséről, amelyben egy 04.01-re, a Tapolcai Pelion Hotel-ben tervezett promóciós rendezvényükre kérték segítségünket, Vietnamot bemutató részvételünket. Társaságunk részéről felajánlásra került:

         - Vietnamot bemutató fotó anyag biztosítása (Devcsics János tagtársunk vállalta ennek összeállítását);

         - Hagyományos vietnami öltözetek bemutatása (Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Xuan Hue);

         - vietnami étel és italkóstoló elkészíttetése és leszállítása (Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Nguyen Thanh Huong);

        

         A résztvevő személyek és az elkészített ételek-italok szállításához Bányai Levente közbenjárására a Geodéziai és Térképészeti Zrt. biztosított kisbuszt.

14.    Az elnökség áttekintette a 2017 évi rendezvénynaptárban már előre tervezhető rendezvényeket:

a./  - a 04.07-i koszorúzási esemény előkészületei megtörténtek, Nagy Gyula leszervezte a rendezvény biztosítását (helyszín, díszőrség, koszorúvivők, zene, intézmények kiértesítése);

- a nagykövetség és a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete kiértesítésre került;

               - a rendezvény narrátora Nagy Gyula lesz;

         - a megemlékezés megtartására Imre Lajos tagtársunkat kérjük fel.

 

     b/  - a 04.28-i Baráti Találkozó előkészítése során a helyszín biztosítását Bányai Levente elintézte;

         - kezdeményeztük előkészítő megbeszélés lefolytatását a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével – Nguyen Duc Thuan szervezi;

         - megbeszélést folytatunk a Geodéziai és Térképészeti Zrt. illetékesével és a konyhafőnökkel a catering biztosítására (Dr. Botz László, Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Duc Thuan);

         - A rendezvény dekorációjához – Váraljai Márton javaslata alapján - a nagykövetségtől kérünk fotó-kiállítási anyagot (Dr. Botz László)

    c./  április hónapra tervezzük a Magyarországon élő vietnami veteránok képviselőivel a Petőfi laktanyában elhelyezett vietnami emléktábla megkoszorúzását, a volt kollégiumi körlet meglátogatását, ennek érdekében egyeztetünk a vietnami veteránokkal, illetve a Petőfi laktanya parancsnokával.

    d./  találkozót kezdeményezünk a honvédelmi miniszterrel a Társaságot érintő kérdések megbeszélésére (Békefenntartásért Emlékérem a volt NEFB tagoknak).

    e./  a Honvéd Kulturális Egyesület képzőművészei az ország hat régiójában terveznek kiállításokat, ezek megnyitó ünnepségein  – a lehetőség szerint – elvárják Társaságunk képviselőinek megjelenését. A rendezvények időpontjáról és helyszíneiről Kolossváry Miklós útján várunk információkat a rendezőktől.

    f./  November 27-re tervezzük a Társaság tisztújító közgyűlését, amelyre az elnökség beszámoló tervezetét Dr. Botz László készíti el és kiegészítésre, jóváhagyásra az elnökség elé terjeszti.

         Az elnökség a jelölő bizottság tagjainak javasolta Imre Lajost, Kolossváry Miklóst és Dr. Füstné Tran Thi Hanh asszonyt.

15.       Az elnök bejelentette, hogy 2017.03.06-án elhunyt Dr. Bakity

   Boldizsár tagtársunk.

         16.       Az elnökség elfogadta az új tagként jelentkező Orosz Andrea

                      felvételi kérelmét.

         17.       Az elnök elkészítette – a tagság áttekintését követően – javaslatát

                      a tagdíjfizetési fegyelem betartására felhívó levét tervezetét,

                      amelyet az elnökség elfogadott és kiküldését jóváhagyta. A

                      levélben foglalt 2017. május 1-i határidőt követően ez elnökség

                      pontosítja a tagnévsort, törli a nem reagáló személyeke a listából.

         18.      A Társaság pénzügyi helyzete 2017.03.21-én:

                     bankszámlán:              378.005.- Ft

                     házi pénztárban:                     57.826.- Ft

                     összesen:                     435.831.- Ft

        

         19.      Az elnökség következő ülését 2017. 04.19-én 17,00-kor tartja

                     a Honvéd Kulturális Központban.

 

        

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.02.15-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Nagy Gyula

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

 

1.                  Az elnök beszámolt az év végi kommunikációról, amelynek keretében az elnökség, illetve a Társaság nevében, levélben köszönte meg a 2016 évben megvalósult együttműködést és küldte jókívánságait a VSZK budapesti nagykövetségének, valamint a vietnami testvérszervezetek vezetőinek.

2.                  A VMBT, illetve a VSZK-ban működő nagykövetségünk honlapján megjelent információk alapján tájékoztatta az elnökséget Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnökének Vietnamban tett látogatásáról, amelynek során 01.16-án találkozott a VMBT vezetőivel.

3.                  Nagy Gyula tájékoztatást adott a Honvéd Kulturális Egyesület Képzőművészeti Tagozata által a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján szervezett kiállítása 01.18-i ünnepélyes megnyitásáról, ahol a MVBT képviseletében mondott megnyitó beszédet. A kiállításon bemutatásra kerültek vietnami művészeknek, a Vietnami Kulturális Klub által biztosított festményei. Kolossváry Miklós tájékoztatása szerint a kiállítási anyag – vándorkiállításként – a jövőben bemutatásra kerül további katonai intézményekben, helyőrségekben is.

4.                  A Vietnami Holdújév alkalmából az elnök, a nagykövetségnek küldött levélben fejezte ki jókívánságait. A Magyarországi Vietnamiak Egyesülete 01.28-án nagyszabású kulturális rendezvény és fogadás keretében ünnepelte a Holdújévet, amelyre meghívást kaptak és részt vettek a MVBT képviselői is. A rendezvényen Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet különböző tanulmányi versenyeken kiválóan szerepelt vietnami diákoknak adott át miniszteri okleveleket és ajándékokat. Társaságunk nevében Váraljai Márton alelnök köszöntötte az ünnep résztvevőit, utalva országaink közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 67. évfordulójára is.

Nagy Gyula jelezte, hogy a rendezvényen bemutatta Aranykovács Andreát, a Honvéd Kulturális Központ főtanácsosát, közművelődési igazgatót Dr. Tuan nagykövetnek, ezzel elősegítve a nagykövetség és a HKK közötti kapcsolat erősítését.

A rendezvényről a vietnami televízió VTV4 csatornája filmes beszámolót közvetített.

 

 

5.                  Az elnök jelezte, hogy Fülei Balázs zongoraművész menedzsmentje levélben köszönte meg a MVBT-nek a segítséget, amely révén sikeres koncertturnét teljesítettek Vietnamban. A turné során Hanoiban és Ho Chi Minh városban tartottak koncertet, illetve ismerkedtek a térség látványosságaival. A Ho Chi Minh városi konzervatórium igazgatója 2017. augusztusra mesterkurzus tartására hívta meg Fülei Balázst.

6.                  A Geodézia ZRt. delegációja 2017.02.05-14 között – Hanoi város Népi Bizottsága meghívására – szakmai látogatást tett Vietnamban. A delegáció kiutazásához – tekintettel a holdújévi munkaszüneti időszakra – a Geodézia Zrt. a MVBT segítségét kérte a vízumok soron kívüli intézéséhez, amely érdekében az elnök levélben kérte a vietnami nagykövet és a konzul intézkedését.

7.                  Az elnök tájékoztatást adott Segesdy Gábor megkereséséről, aki korábban a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult Tran Van Dac felkutatását és elérhetőségének biztosítását kérte. Az elnök a VMBT elnöksége gyors intézkedését követően megadta Segesdy úr részére a kért adatokat.

8.                  Az elnök jelezte, hogy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fotóarchívumának munkatársa tájékoztatása szerint az intézetben hozzáférhető öt album, a NEFB misszió 1973-75 közötti tevékenységéről.

9.                  Az elnök megbeszélésre bocsátotta a 2017 évi rendezvénynaptárt, amelynek már ismert, illetve várható programjai már elérhetőek a Társaság honlapján. Az előzetes programban szereplő áprilisi eseményekre vonatkozóan az elnök felkérte Nagy Gyulát, hogy a 04.07-i koszorúzáshoz tegye meg a szükséges adminisztratív lépéseket (levelek elkészítése és továbbítása, a helyszín biztosítása, stb.), Bányai Leventét, hogy a 04.28-ra tervezett baráti találkozó lebonyolítása érdekében konzultáljon a Geodézia Zrt. vezetésével és illetékeseivel (helység biztosítás, catering, stb.), illetve Nguyen Duc Thuan-t, hogy szervezzen találkozót a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete illetékeseivel a baráti találkozó rendezvény részleteinek megbeszélésére. A további tervezhető programokat illetően

a.       Váraljai Márton javasolta, hogy keressük meg a Bp.3. kerületi Kulturális Központot, ahol már összeállítottunk egy állandó kiállítást, mérjük fel a meglévő kiállítási anyag felújításának, illetve fotókiállítás, ország ismereti tájékoztató tartásának igényét;

b.      Nagy Gyula javasolta, hogy kezdeményezzük a Petőfi laktanyában elhelyezett emléktábla megkoszorúzását, a Magyarországon élő volt katonai ösztöndíjasok, illetve Vietnamból, az objektum egykori lakónak részvételével. Az elnökség felkérte Nguyen Duc Thuan-t, hogy gyűjtse össze a Magyarországon élő, volt katonai ösztöndíjasok neveit és elérhetőségét.

c.       Nagy Gyula javasolta, hogy mérjük fel a lehetőséget és kezdjük meg a NEFB feladat megkezdésének 45. évfordulójára egy kiállítás megszervezését a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban;

d.      Az elnök javasolta, hogy ez évben vegyünk részt Zalaegerszegen, Ho Chi Minh szobrának megkoszorúzásán (május 19.).

 

 

e.       A novemberben esedékes tisztújító közgyűlést illetően az elnök javasolta az előkészületek megkezdését, jelölőbizottság kijelölését, s a részletek pontosítását a soron következő elnökségi ülés tűzze napirendre

10.              A Társaság tagsági feltételeinek felülvizsgálata érdekében az elnök megvitatásra javasolta a munkában, a rendezvényeken részt nem vevő, tagdíjat nem fizető tagokkal szembeni testületi állásfoglalást.

a.       Kevei Gyula nem javasolta a kizárást, mint formát, célszerűnek tartotta az un. pártoló tag státusz bevezetését. Ez viszont csak az Alapszabály módosításával lehetséges, amihez közgyűlési határozat szükséges;

b.      Váraljai Márton javasolta az érintett tagok írásbeli felszólítását, nemleges válasz esetén a tagsági viszony megszüntetését. Ezt támogatta Dr. Kovács Tamás és az elnök is.

c.       A soron következő elnökségi ülésre az elnök összeállítja az érintett tagok névsorát, elkészíti a felszólító levelet.

11.              Az egyéb kérdések között

a.       Dr. Kovács Tamás tolmácsolta több tagunk felvetését, miszerint az elnök járjon el a honvédelmi miniszternél, hogy a Békefenntartásért Emlékérmet a NEFB volt tagjai is kapják meg;

b.      Dr. Kovács Tamás jelezte, hogy a Magyar-Laoszi Baráti Társaság kapcsolatot keres a MVBT-vel. Az elnökség egybehangzó véleménye, hogy fogadjuk a MLBT közeledését, kezdjünk tárgyalást a kapcsolatról.

12.              Az elnök ismertette a Társaság aktuális pénzügyi helyzetét, amely szerint 02.12-én       a bankszámlán            :           275.025.-

a házi pénztárban       :             78.826.-

összesen                     :           353.851.- Ft-tal  rendelkezett.

 

13.              Az elnökség a soron következő ülését 2017.március 22-én (szerdán) 17,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.12.19-én 15,00-17,00

Oriental Soup House Étterem

 

 I.      Jelen volt:  Dr. Botz László

Bányai Levente

Nagy Gyula

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (meghívott)

Imre Lajos (meghívott)

 

 

Az elnök – a napirendi kérdések megtárgyalása előtt – az elnökség nevében megköszönte Dr. Füstné Tran Thi Hanh asszonynak a kedves meghívását, hogy az év utolsó elnökségi ülését kellemes környezetben, finom vietnami ételek felszolgálása és elfogyasztása mellett tarthattuk meg.

 

II.      Megbeszélt témák:

1.     Az elnök röviden értékelte a 11.11-i közgyűlést, megállapította, hogy rendkívül alacsony volt a résztvevők száma, ami sajnos érdektelenséget mutat. A tapasztaltak alapján jogos a - közgyűlésen is javaslatba hozott6 – tagsági felülvizsgálat, a szervezeti életben részt nem vevők tagságának megszüntetése.

Kevei Gyula javasolta a „szimpatizáns tag” megnevezést, de ezt az elnökség többsége elvetette.

Az elnökség egyetértett abban, hogy az aktivitást nem mutató tagokat levélben értesítjük tagságuk megszüntetéséről.

2.     A Társaság jogi helyzetének pontosítására, a Fővárosi Törvényszékhez küldött kérésünkre válasz nem érkezett.

3.     A Közgyűlés felhatalmazása alapján az elnökség egyhangú döntéssel kooptálta az Ellenőrző Bizottságba, tagként Nguyen Duc Thuan-t, aki a felkérést elfogadta. Személyében – tekintettel a Magyarországi Vietnamiak Egyesületében betöltött alelnöki tisztségére – az elnökség biztosítva látja a két szervezet kapcsolatainak erősítését is.

4.     Az elnök tájékoztatást adott Budapest 11. kerülete és HCM város 1. kerülete között kezdeményezett testvér-település kapcsolat alakulásáról, miszerint HCM város pártbizottsága egyetértett a gondolattal és engedélyezte HCM város 1. kerület Népi Bizottságának a kapcsolat felvételét.

Az elnök jelezte, hogy a vietnami lépésről tájékoztatta Budapest 11. kerületének önkormányzatát.

5.     Az elnök értékelte a Honvéd Kulturális Egyesület Képzőművészeti Tagozata által szervezett, 2016.11.15-én megnyitott kiállítást, amelyen a magyar katonafestők művei mellett kiállításra kerültek a Hanoi Vietnami-Magyar Kulturális Klub által biztosított vietnami művészek munkái is.

Kolossváry Miklós jelezte, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából, 2017 januárjában rendezendő kiállításon ugyancsak láthatók lesznek vietnami barátaink művei is.

6.     Az elnök tájékoztatást adott a Vietnami Élelmiszer-Biztonság Ellenőrzési Intézet megkereséséről, amely szerint folytatni kívánják a 2010-ben aláírt megállapodás alapján tervezett együttműködést az időközben megszűnt Központi Környezet- és Élelmiszer-Tudományi Kutatóintézet utódszervezetével.  Az elnök Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Főigazgatójának írott levelére válaszolva Dr. Somogyi Norbert mb. főigazgató jelezte, hogy készek a kezdeményezés folytatására, megjelölve az illetékes intézet igazgatójának elérhetőségét.

Az elnök a pozitív választ megküldte a vietnami intézménynek.

7.     Az elnökség egyhangúan támogatta Dr. Turcsányi András tagfelvételi kérelmét.

8.     Az elnök bejelentette, hogy a 2016.12.02-án elhunyt Fliszár László tagtársunk búcsúztatása 2017.01.10-én 09,45-kor lesz a Farkasréti temető Makovecz ravatalozójában.

9.     A Társaság aktuális pénzügyi helyzete 2016.12.14-én

bankszámlán     :        242.515.-

házi pénztárban  :         69.826.-

összesen            :        311.341.- Forint.

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.11.11-én 15,00-16,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.      Jelen volt:  Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh              

Dr. Kovács Tamás

Nagy Gyula

Kolossváry Miklós (EB)

 

 

 

II.      Megbeszélt témák:

 

1.     Az elnök ismertette a 11.11-re tervezett Közgyűlés előkészítésének helyzetét, a lebonyolítás részleteit

                                                           i.      a meghívó kiküldésre került, egy visszajelzés érkezett: Balázs György levélben kifogásolja a rendezvények időpontjait, javasolta, hogy – tekintettel a vidékiekre – a rendezvényeket korábbi időpontokban, vagy hét végére tervezzük.

                                                        ii.      az év végi beszámoló levél kiküldésre került, lényegét érintő reagálás a tagság részéről nem érkezett

                                                      iii.      a szóbeli kiegészítés elkészült

                                                      iv.      az EB elnök hozzászólása elkészült, Kolossváry Miklós jelezte, hogy az EB elnöke által készített jelentéshez kiegészítést tesz

                                                        v.      a tagdíj elmaradások listája összeállításra került, a közgyűlésen hozzáférhetővé tesszük

                                                      vi.      felkérjük Dr. Lugossi Ildikót, hogy a közgyűlésre érkezők regisztrálását segítse, illetve a befizetni szándékozó tagoktól  átvegye a tagdíjat.

 

2.     Az elnök jelezte, hogy a Társaság jogi helyzete témájában folytatott tájékozódás keretében, a Fővárosi Törvényszéktől kért állásfoglalásra nem érkezett válasz.

 

3.     Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a Budapest 11. kerület és HCM város 1. kerülete között kezdeményezett testvér-település kérdésében, a HCM városból 11.11-én érkezett tájékoztatás szerint a város pártbizottsága engedélyezte a kapcsolatfelvételre irányuló tárgyalások  és egyeztetések megkezdését. A kapott információról az elnök írásban tájékoztatja Budapest 11. kerület önkormányzatát.

 

4.     Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Fülei Balázs zongoraművész vietnami koncert körútjának szervezése folyamatában - közvetítésünkre -  a HCM városi VMBT felajánlotta támogatását, a művész HCM városban tervezett koncertjének időtartamára, a művész és kísérője részére  térítés mentesen biztosít szállodai elhelyezést.

 

5.     Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget, hogy a Honvéd Kulturális Egyesület Képzőművészeti Tagozatának csoportos kiállításának megnyitó ünnepségére 11.15-én 16,00-kor kerül sor a Stefánia Galériában. A kiállításon megtekinthetők vietnami festők képei is, amelyek a Hanoi Vietnami – Magyar Kulturális Klubbal 2016. júliusban megkötött együttműködési megállapodás keretében érkeztek Budapestre.

 

Az elnök gratulált Kolossváry Miklósnak, aki a HKE Képzőművészeti Tagozatának katonafestő tagjaként, munkája elismeréseként megkapta a Boromisza Tibor Díjat. További művészeti tevékenységéhez jó erőt és egészséget kívánunk!

 

6.      Az elnökség elfogadta Mácsár László tagfelvételi kérelmét.

 

7.      Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Társaság aktuális pénzügyi helyzetéről, ennek megfelelően a Társaság 2016.11.10-én

bankszámlán     :        237.654.-

házi pénztárban  :         20.146.-

összesen            :        257.800.- forinttal rendelkezett.

 

8.     Az elnökség az évet záró ülését – Dr. Füstné Tran Thi Hanh meghívására - 2016. december  19 én (hétfőn) 15,00-kor tartja az Oriental Soup House Étteremben (Budapest, 1136. Balzac utca 35.) tartja.

 

 

        

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.10.27-én 17,00-18,45

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.      Jelen volt:  Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh              

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)

 

 

II.      Megbeszélt témák:

 

1.                 Az elnök tájékoztatást adott  a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2016.09.14-én, a Novotel Hotel Budapest Centrumban szervezett „Doing Business with the ASEAN Countries” rendezvényről, amelyen az ASEAN országokkal  megvalósított és tervezett üzleti kapcsolatokról, valamint a kapcsolatok létesítésének adminisztratív teendőiről, lehetőségeiről kaptak a résztvevők információkat. Az előadások során kiemelésre került Vietnam szerepe a külkereskedelem fejlesztésében, ahol 2015-ben a 6 % feletti GDP növekedés meghaladta az ASEAN országok átlagát (4,5 %).

 

2.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a NEFB-ről készíteni tervezett dokumentumfilmek, tudományos kiadványok előkészületeiről:

a.     Mayer Béla és Dr. Nagy Tamás, a 6 R Kft. részéről már több interjút készített NEFB veteránjainkkal, kiegészítendő az archívumokban, levéltárakban feltalált okmányok, dokumentumok adatait;

b.     Papp GáborZsigmond a „Magyarok a vietnami háborúban” c., tervezett dokumentumfilmjéhez adott be pályázatot az MTVA Kollányi Ágoston pályázatára, s az előzetes anyaggyűjtést követően megkezdte az interjúk készítését;

c.      Dr. Kemény János, a Corvinus Egyetem tudományos kutatója a teljes NEFB küldetés feldolgozásához készít interjúkat.

 

3.                 Bányai Levente tájékoztatta az elnökséget a Geodézia ZRt. delegációjának vietnami látogatásáról. A delegáció a Mozgó Térképezési Rendszer bemutatására és tárgyalásokra utazott Vietnamba a Vietnami Városfejlesztési Minisztérium meghívására a 10.03-11 közötti időszakban. A Bányai Levente által kezdeményezett üzleti kapcsolat, amelyben a vietnami fél jelentős érdeklődést mutat a magyar fejlesztés iránt igen pozitív eredményt mutat, a tárgyalások során előszerződés került aláírásra.

A delegációt fogadta a Vietnami – Magyar Baráti Társaság elnöksége is.

 

4.                 Dr. Déri Miklós beszámolója alapján az elnök jelentette az elnökségnek, hogy 10.04-én a szombathelyi könyvtárban, 55 fős hallgatóság előtt Dr. Déri nagy sikerű előadást tartott „Vietnam, a leszálló sárkány országa” címmel.

 

5.                 Az elnök tájékoztatást adott a Nguyen Mai Huong asszonnyal folytatott

levélváltásról, akit a 2016 júliusban megkötött megállapodás szellemében a Honvéd Kulturális Egyesület meghívott a 2016. 10.07-11. között, Szentendrén megrendezett alkotótáborba. Az elnök 10.10-én látogatást tett az alkotótáborban, s a résztvevő művészekkel együtt részt vett Boromisza Tibor katonafestő szentendrei emlékházán elhelyezett tábla megkoszorúzási ünnepségén.

 

Tekintettel Mai Huong asszony beutazásának adminisztratív teendői során jelentkezett problémákra (a meghívólevél késedelmes kiküldése) a Honvéd Kulturális Egyesület a MVBT közbenjárását kérte, az elnök Őry Csaba nagykövetnek küldött levelében kért és kapott segítséget a nagykövetségtől a probléma elhárítására.

 

A Magyar Festészet Napja alkalmából tartott megemlékezésen 10.14-én koszorúzási ünnepségre került sor a Hotel Hadik-ban kialakított Magyar Katonafestők Emlékfalánál, ahol tagtársunk, Kolossváry Miklós részére átadták a 2016. évi Boromisza Tibor Díjat.

 

6.                 Az elnök jelezte, hogy a Magyarországi Vietnami Diákszövetség elnöke meghívta Dr. Füstné Tran Thi Hanh asszonyt, elnökségünk tagját a Diákszövetség 10.15-én megrendezett II. kongresszusára, ahol újra megválasztásra került az elnöki posztra Nguyen Anh Tú.

 

7.                 Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy 10.16-án részt vett és Nguyen Thanh Huong-gal és Le Kim Thoa-val képviselte az elnökséget a Vietnami Nőnap rendezvényén;

10.20-án részt vettek és képviselték az elnökséget a Közév-Vietnamot sújtotta árvíz károsultjainak megsegítésére rendezett koncerten;

10.23-án részt vett és képviselte Társaságunkat a Magyarországi Vietnami Diákszövetség által rendezett labdarugó kupán.

 

8.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a 10.27-28-án Budapesten megrendezett Nemzetközi Alumni Találkozóról, amely az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Tempus Alapítvány szervezésében került lebonyolításra. Vietnam részéről a rendezvényre meghívást kapott és részt vett

a.     Nguyen Cao Luc, a vietnami kormánykabinet miniszterhelyettese;

b.     Pham Xuan Hung altábornagy, a Vietnami Néphadsereg vezérkarifőnök helyettese;

c.      Nguyen The Quang, a Hanoi Népi Bizottság nyugalmazott elnökhelyettese;

d.     Vo Van Mai, a Vietnami – Magyar Üzleti Tanács elnöke,

e.      Pham Viet, a Hanoi Szabadegyetem elnöke; és

f.       Sao Mai Dam, a Ho Chi Minh városi Ipari Egyetem Bio- és Élelmiszer Technológiai Kar dékánja.

 

9.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Dr. Le Minh Triet, a Ho Chi Minh városi Vietnami – Magyar Baráti Társaság elnökének 2016. július 27-i, Dr. Hoffmann Tamással, a Budapest 11. kerületi polgármesterrel folytatott megbeszélése során felvetett kérdések utókezeléseként információt kért Dr. Le Minh Triet-től, aki válaszként megküldte a megbeszéléséről készített, Ho Chi Minh város vezetésének felterjesztett jelentésének másolatát. A testvér-település létesítését célzó további lépések megtételéhez várják a HCM városi Népi Bizottság jóváhagyását. Dr. Botz László a kapott információkról tájékoztatta Bp. 11. kerület önkormányzatát.

 

10.             Az elnök jelezte, hogy hazai és vietnami információk szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetésével felsőoktatási delegáció utazik 11.04-09 között Vietnamba. A delegáció tagjai között szerepelnek még a Budapesti Corvinus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi és a Kecskemét Pallas Athene Egyetem képviselői. Információk szerint a delegáció 11.07-08-án látogatás tesz és megbeszéléseket folytat a VietHung Ipari Egyetemen is, célja az egyetem helyzetének és a jövőbeni együttműködés lehetőségeinek tanulmányozása.

 

11.             Az elnökjelezte, hogy Gergely László tagtársunk 11.16-ra tervezett előadásának előkészületei rendben folynak, a helyszín és a technikai berendezések biztosítottak, a rendezvényre külön meghívó is kiküldésre kerül.

 

12.              Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Társaság jogi helyzete témájában tett lépésről, miszerint a felkért ügyvéd javaslata alapján 09.30-án állásfoglalást kértünk a Fővárosi Törvényszéktől. A további lépések ezen állásfoglalás beérkezését követően tehetők, a tagság közgyűlési döntésének megfelelően.

 

13.              Az elnökség áttekintette a 11.11-re tervezett Közgyűlés előkészítésének feladatai:

 

a.     az elnökség év végi beszámolója elfogadásra került, azt az elnök a meghívóval együtt 10.28-án kiküldi a tagoknak, illetve felteszi a Társaság honlapjára;

b.     összeállításra került a közgyűlés tisztségviselőire vonatkozó javaslat;

c.      javaslat született az Ellenőrző Bizottság adoptálással történő kiegészítésére, a jelölt felkérését az elnök intézi;

d.     a helyszín biztosított.

 

14.             Dr. Füstné Tran Thi Hanh javasolta az elnökségnek, hogy a MVBT vállalja fel a Budapest 9. kerületi szegény gyerekek részére rendezendő Télapó ünnepség támogatását. Az elnökség a tervezett rendezvény körülményeinek, feltételeinek tisztázása után dönt a kérdésben.

 

15.              Az elnök bejelentette, hogy Gyulai István tagtársunk, a NEFB első csoportban szolgálatot teljesített veterán 10.20-án elhunyt. Részvétünket fejeztük ki a családnak, emlékét megőrizzük.

 

16.              Az elnök bejelentette, hogy a Társaság 10.25-én 292.770.- Ft-tal rendelkezett. Sajnos továbbra is jelentős azon tagjaink száma, akik elmaradásban vannak a tagdíjfizetéssel.

 

17.              Az elnökség soron következő ülését 11.11-én 15,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központban (a közgyűlés előtt).

 

 

 

        

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.09.07-én 16,30-17,30

Nemzetek Háza

 

 

 I.      Jelen volt:  Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh              

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Kevei Gyula (meghívott)

 

 

 

II.      Megbeszélt témák:

 

1                   Az elnök értékelte nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett, 2016.08.13-i baráti találkozót, megállapította, hogy a részvétel a várt szinten volt (115 fő), a rendezvény előkészítési, szervezési és megrendezési feladatai biztosítékul szolgáltak a baráti találkozó sikeréhez. Pozitív visszajelzések érkeztek mind hazai, mind vietnami oldalról. Kiemelte és megköszönte az előkészületekben jelentős szerepet vállaló tagok, Bányi Levente, Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Nguyen Duc Thuan munkáját.

Bemutatta a rendezvényről készült, a „Vietnam Plus” médiumban megjelent cikket és fotókat.

Az elnök jelezte, hogy a baráti találkozó során megbeszélést folytatott Le Trong Ha tanácsossal, felvetette a nagykövetség és a Társaság közötti kommunikáció problémáit. Le Trong Ha tájékoztatta az elnököt, hogy a nagykövetség részéről ő felelős a Társasággal folytatott kommunikációért,  a jövőben ennek megfelelően igyekszik a jelzett problémákat orvosolni.

2.      Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget a vietnami buddhista közösség keretében szervezett rendezvényekről, ahol képviselte Társaságunkat:

         - 08.16-án, a Vietnam


Dokumentumok

Megnevezés Formátum Méret
mvbtelnoksegiulesnapirendje2013.03.26..doc application/doc 26.0 KB
mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.12.14..docx application/docx 19.6 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.09.25..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.04.11..doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.03.21..doc application/doc 50.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.01.18..doc application/doc 52.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.10.05..doc application/doc 62.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.08.10..doc application/doc 86.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.05.11..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.04.14..doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.03.10..doc application/doc 44.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.02.10..doc application/doc 39.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.01.13..doc application/doc 35.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.10.14..doc application/doc 38.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.09.09..doc application/doc 37.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.07.10..doc application/doc 34.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.06.12..doc application/doc 53.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.02.26..doc application/doc 64.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.12.08..doc application/doc 53.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.10.27..doc application/doc 56.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.06.16.doc application/doc 69.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.03.30.doc application/doc 48.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.02.23.doc application/doc 71.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.12.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.10.14.doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.16.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.02.doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.06.23.doc application/doc 48.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.05.26..doc application/doc 47.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.04.01..doc application/doc 58.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.03.04..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.01.28..doc application/doc 44.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.11.25..doc application/doc 49.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.10.14..doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.08.26.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.06.11.doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.04.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.01.16.doc application/doc 34.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyzes-2015.01.21..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2016.01.06..doc application/doc 52.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.11.16..doc application/doc 48.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.10.05..doc application/doc 55.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.07.23..doc application/doc 50.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.06.10..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.04.20..doc application/doc 41.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.03.23..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.02.23..doc application/doc 66.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.11.17..doc application/doc 51.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.10.13..doc application/doc 49.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.09.10..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.07.21..doc application/doc 59.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.05.12..doc application/doc 45.0 KB
1379012037mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
1355583293mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
1348669247mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
1341407451mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1341407383mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1328532040mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
1300464182mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
1300464134mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB