Archívum » Elnökségi ülések jegyzőkönyvei

 

Itt találhatók a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

 

MVBT elnökségi ülés

2017.09.13-án 18,00-19,45

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Nagy Gyula

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

 

1.                  Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget az ASEAN 08.08-i zászló ünnepségéről, ahol – személyes kapcsolatok útján – lehetőség nyílt az újjáalakult Laoszi Baráti Társasággal való kapcsolat felvételére. Az elnökség egyetértett a kezdeményezéssel, a jövőbeni együttműködés céljával, Váraljai Márton útján felvesszük a kapcsolatot a Laoszi Baráti Társasággal.

1.                  Az elnök beszámolt az elnökségnek Nguyen Quang Vinh –el, a VMBT HCM városi szervezete alelnökével 08.16-án lefolytatott találkozóról, amelyre a 2016-ban Vietnamban filmet forgató magyar csoport szervezésében került sor. A találkozó során vietnami partnerünknek átadásra került a leforgatott film első részéről készített DVD, illetve megbeszélések kezdődtek egy vietnami-magyar együttműködésben tervezett, a két ország kapcsolatait bemutató vietnami film készítéséről.

2.                  Az elnök beszámolt a VMBT HCM városi szervezet megalakulása 20. évfordulójával kapcsolatos lépésekről, melyek keretében a VMBT HCM városi szervezet elnökének küldött levélben üdvözölte a szervezet tagságát. Az évforduló alkalmából kezdeményezett jótékonysági akcióhoz, amelyben testvér szervezetünk a HCM városban működő magyar főkonzulátussal együttműködve vállalta a város 7. kerületében működő iskola felújítási munkáinak anyagi támogatását, Társaságunk is hozzájárult. 17 tagunk felajánlása alapján összesen 99.000.- Ft érkezett be erre a jótékony célra, amit átutaltunk testvérszervezetük számlájára.

Baráti gesztusunkat mind a főkonzulátus, mind vietnámi testvér szervezetünk hálásan megköszönte.

A HCM városban 08.20-án megtartott ünnepségen, a kétoldalú kapcsolatok ápolásában kifejtett munkája elismeréseként a város vezetése oklevelet adott át Nguyen Quang Vinh alelnöknek. Az elismeréshez Társaságunk nevében az elnök levélben fejezte ki jókívánságait.

3.                  Az elnök és Nagy Gyula értékelte a Petőfi laktanyában, 08.18-án lebonyolított rendezvény, amelynek során a Vietnamból erre az alkalomra érkezett volt katonai ösztöndíjasok csoportja, kiegészülve a Magyarországon él, korábban ugyancsak az objektumban lakott katonai ösztöndíjasokkal, a MVBT delegációjával együtt megkoszorúzta az épületen elhelyezett emléktáblát. Nagy Gyula beszámolt arról, hogy a laktanya parancsnoksága tervezi az objektumban egy „Vietnam kiállítás” berendezését, amelyhez felajánlottuk segítségünket.

4.                  Az elnök értékelte a 08.25-i megrendezett Magyar – Vietnami Baráti Találkozót, amelyen mintegy 120 –an vettek részt. Elismerését és köszönetét fejezte ki a rendezvény előkészítésében jelentős részt vállalt Bányai Levente, Nguyen Duc Thuan és Le Kim Thoa felé. Jelezte, hogy a rendezvényt igen sikeresnek minősítette az ott megjelent Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet, valamint Vu Quy Duong, a MVE elnöke is.

5.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vo Van Mai-al, a VMBT alelnökével 08.29-én és 09.07-én folytatott megbeszéléseiről. Vo Van Mai áttekintést adott testvér szervezetünk aktuális tevékenységéről, nemzeti ünnepeink tiszteletére szervezett Baráti Találkozó előkészületeiről. Jelezte, hogy december 22-én ünneplik Vietnamban a Néphadsereg Napját, javasolta, hogy ez alkalommal szervezzünk találkozót a Magyarországon élő vietnami veterán katonák csoportjával. Az első találkozón részt vevő Nagy Gyula ígéretet tett, hogy lépéseket tesz a kapcsolat ilyetén erősítése érdekében.

6.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Nagy József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Vietnami Tagozatának főtitkára előzetes megkeresése alapján, annak táraságában, 08.29-én  megbeszélést folytatott Szabó Csillával, a Budapest, XVI. kerületi Erzsébet-ligeti Színház igazgatójával a kerületben kialakítandó vietnami kiállítás kérdésében. A felkérés részleteinek megbeszélésére 09.11-én Kertai Zsuzsával, a rendezvényszervezővel09.11-én folytatott tárgyalást, amely során megállapodott a kiállítási anyag biztosítására (összegyűjtéséről és rendelkezésre bocsájtásról). A kiállítás és egyben a Szentmihályi Kulturális Központ ünnepélyes megnyitására 09.15-én kerül sor (1161. Budapest, János u.141-153.), amelyen szívesen látják a MVBT tagjait is.

7.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Hanoi testvér szervezetünk 09.10-iünnepi rendezvényéről, amelyen több mint 600-an vettek részt. Az ünnepségen – amelyet megelőzően az elnök levélben fejezte ki jókívánságait a VMBT elnökének és tagságának - terjesztésre került egy 28 oldalas kiadvány (Híradó). A résztvevők ezúton kaptak részletes tájékoztatást a két ország közötti kapcsolatok alakulása részleteiről, a magas szintű találkozókról, illetve a Társaság tevékenységéről.

A rendezvényen részt vettek a Vietnami Baráti Társaságok Szövetségének képviselői, valamint a magyar nagykövetség munkatársai is.

Az elnök jelezte az elnökség felé, hogy a rendezvényekről kiadott vietnami beszámolókról magyar nyelvű fényképes tájékoztatást helyezett el a Társaság honlapján, illetve a Facebook-on nyitott Magyar - Vietnami Baráti Társaság csoport oldalon.

8.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget a HÍR TV Ázsia Magazinjában vetített, a vietnami műfordítókról, 2016-ban, Társaságunk közreműködésével készített filmről.

9.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Giap Van Chung, Magyarországon élő műfordító magyar kitüntetéséről. Chung barátunk részére 09.24-én Áder János köztársasági elnök, a magyar irodalom vietnami népszerűsítését, valamint a két nép baráti és kulturális kapcsolatainak elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta.

10.              Az elnök értékelte a VSZK Nemzeti Ünnepe alkalmából 08.31-én rendezett fogadáson való részvételt. Örömmel állapította meg, hogy a színvonalas rendezvényre Társaságunk jelentős számú tagja kapott meghívást és jelent meg.

11.              Az elnök és Nagy Gyula beszámolt Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványainak Vietnamba szállítása ügyében tett lépésekről. Jelezte, hogy a családtól kért levél megérkezett, de a vietnami nagykövet a további lépések megtétele előtt kikéri a VSZK Honvédelmi Minisztériumának állásfoglalását is. Nagy Gyula jelezte, hogy a Honvédelmi Minisztériumban kegyeleti kérdésekkel foglalkozó miniszteri biztos megbízást kapott Dr. Holló József tábornok, akinek segítségét igénybe vesszük a jelzett ügyben.

12.              Az elnök jelezte, hogy a Közlönyben közzé tett információ szerint Nguyen Tien Thuc úr, új vietnami nagykövet megkapta a magyar illetékes hivataltól a  működési engedélyt, így nincs akadálya a nagyköveti váltásnak. Az elnök jelezte, hogy mivel a magyar miniszterelnök szeptember 24-26 közötti hivatalos látogatása során még Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet utazik haza a kíséret tagjaként, várható, hogy a váltás csak az év végén, jövő év elején realizálódik.

13.              Az elnök értékelte a Truong Thi Mai asszony, VKP Politikai Bizottság tagja, a Központi Bizottság titkára, a Népmozgósítási Bizottság elnök asszonya által vezetett delegációval lefolytatott 09.07-i találkozót. A vietnami sajtótudósítások alapján tájékoztatta az elnökséget Mai asszony igen jelentős magyarországi tárgyalásairól, amit a vietnami sajtó igen pozitívan értékelt. Társaságunk részére megtiszteltetésként értékelte, hogy a delegáció találkozni kívánt Társságunk képviselőivel, amely – baráti hangvételű találkozó – során az elnök asszony tájékoztatást kapott Társaságu7nk működéséről, illetve részéről köszönet hangzott el a népi diplomáciai tevékenységünkért, illetve a korábbi, a NEFB keretében teljesített szolgálatunkért.

14.              Nagy Gyula beszámolt az elnökségnek a NEFB csoport 09.13-án rendezett találkozójáról, amelyen 31 tag vett részt. A találkozó során felemlítésre került a NEFB misszióban való részvétel kezdetének 2018-ban esedékes 45. évfordulója, ami jelentősebb megemlékezést igényel.

15.              Az elnök jelezte az elnökségnek, hogy az elhatározott tagság revíziója alapján a taglistából 24 személy került, a döntésről az érintetteknek írásos tájékoztatás került kiküldésre.

16.              Az elnök megemlékezett Zahorecz Imre tagtársunkról, aki 07.30-án, hosszas betegség után elhunyt.

17.              Az elnök jelezte, hogy a Nemzetek Háza esedékes tisztújítása kérdésében, az új elnökségre teendő javaslat megbeszélésére 09.19-én Nagy Gyula társaságában találkozik a jelölő bizottsággal.

18.              Az elnökség egyetértett a tagsági kérelmet benyújtó két jelentkező, Hülitzerné Veress Katalin és Horváth Géza felvételével.

19.              Az elnök javasolta a kapcsolatok fejlesztésében, népeink közötti barátság erősítésében végzett munka elismeréseként adományozható „MVBT Díszoklevél” terveztetését és készíttetését. Az elnökség egyetértett a javaslattal.

20.              Az elnök ismételten felhívta a figyelmet a 11.27-re tervezett Közgyűlés előkészületeinek megkezdésére. Jelezte, hogy szükség van a tagság mozgósítására, a feladatok előkészítésében és lebonyolításában való tagsági aktivitás jelentős növelésére, ennek érdekében az elnökség irányító, szervező tevékenységének megújítására. Javasolta, hogy a tisztségviselők személyére ezen meggondolás alapján kerülhessen sor.

21.              Nguyen Duc Thuan bejelentette, hogy a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete tisztújító közgyűlése 10.21-én 15,00-kor kerül megrendezésre a Hotel Hélia-ban, amelyre vendégként meghívják a MVBT elnökét is. Az elnök a gesztust a két szervezet közötti kapcsolat erősítéseként értékelte.

22.              A Társaság aktuális pénzügyi helyzetét illetően Társaságunk 2017.09.12-én

Bankszámlán:                                   274.131.-                               

Házipénztárban:                                  83.006.-                     

 Összesen:                                          357.137.- Ft-tal rendelkezett.

23.              Soron következő elnökségi ülés:  2017.október 25. 18,00 Honvéd Kulturális Központ.                

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.08.02-án 17,00-18,45

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

1.                  Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget, hogy Zalaegerszegen, a 05.19-i Ho Chi Minh szobornál tartott ünnepségen Társaságunkat a zalaegerszegi honvéd nyugdíjas klub tagjai képviselték, virágkosarat helyeztek el a szobornál.

2.                  Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget a 05.25-én, Pákozdon megtartott Békefenntartók Napja ünnepségről, ahol Társaságunkat Nagy Gyula, Engedi Sándor, Jobbágy Antal, Kollár Endre képviselte és helyezett el koszorút az emlékművön.

3.                  Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget a Baráti Társaságok Szövetsége, Nemzetek Háza 05.27-i közgyűléséről, ahol az éves beszámoló elfogadásra került.

4.                  Az elnök tájékoztatást adott a VMBT HCM városi szervezete és a Magyar Főkonzulátus jótékonysági programjáról, amelynek részeként Dr. Baloghdy Tibor főkonzul levélben kérte fel Magyarország lakosságát, hogy augusztus 20-i nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan vegyenek részt a HCM városi Gyermekvédelmi Szövetségnek a város 7. kerületében működő iskola felújítási munkáinak anyagi támogatásában.

A MVBT elnöksége is levélben fordult a tagokhoz, amelynek eredményeként 08.01-ig 13 tagunk összesen 78.000.- forintot ajánlott fel. Az összegyűlt összeget átutaljuk a főkonzulátus által meghatározott számlára. Ugyancsak levélben fordultunk Budapest 11. kerület önkormányzatához, akik testvér-település kapcsolatban állnak HCM város egyik kerületével.

Információink szerint vietnami testvérszervezetünk 21 millió dongot gyűjtött a projekt támogatására.

5.                  Az elnök bejelentette, hogy a Tapolca-i Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület által tervezett, a vietnami háborút lezáró Párizsi Egyezmény által létrehozott Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban szolgálatot teljesített magyar katonák szerepéről és tevékenységéről szóló előadás – a helyszín átépítési munkálatai miatt – elmaradt. Nagy Gyula tájékoztatása szerint az átépítés befejeződött, várjuk az Egyesület értesítését az új időpontra vonatkozóan.

6.                  Az elnök és Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget Ho Chi Minh város delegációjának látogatásáról, amelynek keretében 06.23-án aláírásra került a testvér-település megállapodás HCM város 1. kerülete és Budapest 11. kerülete között. Az ünnepélyes aktusról mind a helyi, mind a vietnami sajtó fényképes cikkekben tudósított. A HCM város Népi Bizottsága elnöke által vezetett vietnami delegáció a látogatás során tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a két ország közötti együttműködésről, a delegációt fogadta az Országgyűlés Külügyi Hivatalának igazgatója, valamint Budapest főváros főpolgármester-helyettese.

A látogatás részeként együttműködési megállapodás került aláírásra a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a HCM városi Konzervatórium között.

7.                  Az elnök jelezte, hogy felkérés érkezett a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum részéről, hogy segítsünk 06.24-én a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat részeként, Vietnamot bemutató program összeállításában. Kérésünkre a Magyarországon élő vietnami közösség képviselői nyújtottak betekintést – Dr. Nha Le szervezésében – az autentikus vietnami kultúrába, ősi vietnami népdalokkal, hagyományos vietnami viseletek bemutatásával, hagyományos vietnami hangszerek megszólaltatásával, bambusz tánc és további néptáncok bemutatásával.

8.                  Az elnök tájékoztatta az elnökséget Hanoi Son Tay kerület Népi Bizottsága elnöke által vezetett delegációnak Budapest 3. kerület önkormányzatának meghívására tett látogatásáról. A megbeszélések eredménye, hogy a felek a soron következő találkozón aláírják a két kerület közötti testvér-települési megállapodást. Bus Balázs polgármester meghívására az elnök részt vett 06.05-én a delegáció tiszteletére rendezett, dunai hajó-fedélzeti vacsorán.

9.                  Az elnök és Nagy Gyula beszámolt az elnökségnek a vietnami közösség tagjai által kezdeményezett, a Budapesten 1974-ben betegségben elhunyt Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványai hazaszállításának lehetőségét taglaló megbeszélésen, amelyen jelen volt Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet, Giap Van Chung, Le Quoc Bao, Nguyen Qouyen Xuan, Nagy Péter, valamint Dr. Botz László és Nagy Gyula.

A vietnami résztvevők – az elhunyt családjának igényét tolmácsolva – MVBT közbenjárását kérték a maradványok hazaszállítása lehetőségeinek feltárásában. Javasoltuk, hogy a család levélben forduljon a magyar honvédelmi miniszterhez, illetve a közbeeső időben tájékozódunk a lehetőségekről (HM, ÁNTSZ, Temetői Igazgatóság, költségek).

Nagy Gyula a témában tájékozódott, s a következőket jelezte:

-          a Farkasréti temető részéről nincs akadálya a kihantolásnak, ehhez viszont a honvédelmi miniszter egyetértése szükséges;

-          az eljárás költségeihez a HM (KÁTh szóbeli ígérete szerint) hozzájárul;

-          célszerű továbbá Nhi főhadnagy elhalálozásával kapcsolatos magyar dokumentumokat felkutatni a HIM-ben.

Az eddig tett lépésekről, a tájékozódás eredményéről és a tennivalókról tájékoztatjuk Nagy Péter útján a családot.

10.              Váraljai Márton vietnami kapcsolata útján információt kaptunk, hogy kinevezésre került az új magyarországi nagykövet, Nguyen Tien Thuc személyében. A korábban Prágában szolgálatot teljesített diplomata tervei szerint az év végén foglalná el budapesti állomáshelyét, de szeretné, ha gyermekei az új tanévet, szeptemberben már Budapesten – a Bp.11.kerületi BME két tannyelvű gimnáziumban kezdhetnék. Váraljai Márton megkeresését a gimnázium – helyhiányra hivatkozva – elutasította. Az elnök hivatalos levélben kérte Bp.11. kerület önkormányzatának kabinetvezető-helyettesét, hogy vizsgáltassa meg a kérés teljesítésének lehetőségét.

11.              Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Katonai Emlékpark Pákozd V. Emlékparki Nyár kulturális rendezvénysorozat keretében 07.07-én létrehozott „Színekben a világ” című festmény kiállítás megnyitójáról, ahol a Honvéd Kulturális Egyesület képzőművész tagozata (katonafestők) tagjainak képei mellett kiállításra kerültek a Hanoiban működő Magyar Kulturális Klub festőinek munkái is. A kiállítást Sipos Gábor, a HKE elnöke, Frömmel Gyula elnökségi tag és Dr. Botz László MVBT elnök nyitotta meg. Tagjaink közül a rendezvényen megjelent még Jobbágy Antal és Kollár Endre tagtársunk is.

12.              Az elnök jelezte, hogy vietnami testvér szervezetünk a hagyományos Vietnami – Magyar Baráti Találkozót – országaink nemzeti ünnepeiről megemlékezendő - 09.10-én rendezi meg Hanoiban.

13.              Az elnök jelezte, hogy Dr. Nagy Tamás és Mayer Béla által készülő, a NEFB tevékenységét bemutató film előzetes munkálatai (interjúk) befejeződtek, a film várhatóan még ez évben elkészül.

A Magyar Média Mecenatúra pályázatán támogatott, Társaságunk közreműködésével létrehozott „Dunának, Mekongnak egy a hangja” c. film után, a Magyarországon tanult vietnami műfordítókról készített következő anyag bemutatása anyagi feltételek hiánya miatt késik, de alternatív megoldásként a HÍR TV Ázsia Magazin sorozatában augusztus hónapban bemutatásra kerülhet.

14.              Az elnök jelezte, hogy Nagy József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Vietnami Tagozatának főtitkára, Bp.16. kerületi képviselő azzal a felvetéssel kereste meg Társaságunkat, hogy segítsünk egy Vietnamot bemutató állandó kiállítás összeállításában Bp. 16.kerületében.

Az elnökség egyetértett a kérésre történő pozitív válasz megadásával.

15.              Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy augusztus-szeptember hónapokban testvérszervezetünk alelnökei (Pham Viet Son, Vo Van Mai és Nguyen Quang Vinh) tesznek látogatást Magyarországon. Egyetértés született, hogy tervezett programjaikhoz illeszkedően keressük a lehetőséget a személyes találkozók lebonyolítására.

16.              Az elnök, Nagy Gyula és Nguyen Duc Thuan beszámolt az elnökségnek a volt vietnami katonai ösztöndíjasok 08.18-ra, a Petőfi laktanyába tervezett látogatása előkészületeiről. Nagy Gyula közbenjárására a laktanya parancsnoksága lehetővé teszi a látogatás programjának teljesítését:

-          10,30-kor beérkezés a laktanyába, kötetlen beszélgetés a laktanya parancsnokával és munkatársaival

-          11,00-kor ünnepség az emléktábla előtt, beszédek, koszorúk elhelyezése

-          11,30-től ebéd a laktanya éttermében

Nguyen Duc Thuan átadta a vietnami résztvevők adatait (29 fő Vietnamból, 15 fő a Magyarországon élő vietnamiak).

A MVBT részéről 10-12 fő vesz részt.

Meghívásra kerültek a VSZK nagykövetség, Bp.11. kerület önkormányzatának, valamint a HM/HPK képviselői.

17.              Az elnökség megtárgyalta a 08.25-re tervezett Magyar – Vietnami Baráti Találkozó előkészítésének helyzetét, a teendőket:

-          a helyszín, hangosítás biztosítására Bányai Levente intézkedett;

-          a helyszín díszítésére Váraljai Márton kér képeket Devcsics János tagtársunktól, illetve a nagykövetségtől;

-          a „molinó”-t Nguyen Duc Thuan elkészítteti;

-          a catering megbeszélésen Dr. Botz László és Bányai Levente vesz részt;

-          a vietnami ételeket Nguyen Thanh Huong rendeli meg;

-          a tagság kiértesítése e-mailben és a honlapon megtörtént;

-          a MVE tagságának kiértesítésére Nguyen Duc Thuan intézkedik;

-          a nagykövetség és egyéb meghívandó személyek értesítését az elnök intézi.

18.              Az ASEAN fennállása 50. évfordulója alkalmából a Budapesten állomásozó indonéz nagykövet „Zászló-ünnepséget” szervez 08.08-án a rezidenciáján. Társaságunkat Váraljai Márton alelnök képviseli.

19.              Az elnökség áttekintette a tagság revíziójából nyert információkat:

Tudomásul véve, hogy a tagság megerősítésére kiküldött felhívásra 128 fő (64,3 %) reagált, ebből 2 fő és egy intézményi tag a kilépés mellett döntött, egyetértett a kötelezettségeket nem teljesítők részére levél kiküldését, amely szerint a Társaság Alapszabálya 6. pontjára hivatkozva, 2017.09.01-vel törli azokat a MVBT tagnévsorából.

20.              Az elnökség egyhangúlag elfogadta Le4 Long Ly Laurencia és Le Long Gabriella Ildikó felvételi kérelmét.

21.              Az elnök beszámolt a Társaság aktuális (2017.08.01-i) pénzügyi helyzetéről, miszerint

bankszámlán           :           498.130.-

házi pénztárban       :             36.076.-         

összesen                  :           534.206.- Ft –tal rendelkezünk.

 

 

Az elnökség a soron következő ülés időpontjára később intézkedik.

 

 

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.04.19-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

1.                 Az elnök rövid tájékoztatást adott  Mayer Béla és Dr. Nagy Tamás urak által készülő NEFB filmről, amelynek során több veteránnal folytattak már interjúkat, készítettek videó felvételeket.

2.                 A vietnami NEFB missziót kutató Dr. Kemény János részéről felvetett kérdésekre az elnökség érdekelt tagjai rész válaszokat tudtak adni:

- Várnai Ferenc, aki mint a NEFB diplomata állományának egészségügyi ellátásáért felelős orvosként került a kutató látókörébe, az adott időszakban a László kórház trópusi betegségek osztályán dolgozott, további elérhetőségéről feltehetően a kórház, vagy a KKüM Foglalkozás Egészségügyi Szolgálata tud felvilágosítást adni;

- „Megrendezett” helyszínekről az eddigi interjúk során már közölteken túl egyenlőre nem tudunk további információkkal szolgálni.     

3.                 Az elnök beszámolt Dr. Simicskó István honvédelmi miniszterrel 03.30-án folytatott megbeszélésről, amelynek során az elnök jelezte a Társaság tagsága részéről felmerült kérdést, hogy a NEFB szolgálatot teljesített állományt miért hagyták ki a „Békefenntartó Emlékérem” adományozásból. A miniszter úr ígéretet tett a kérdés megvizsgálására.

Az elnök tájékoztatta a miniszter urat – mint a kerület országgyűlési képviselőjét - Budapest 11. kerület és Ho Chi Minh város 1. kerülete közötti kapcsolat felvételének aktuális helyzetéről, HCM város 1. kerülete Népi Bizottságának leveléről, amelyben a megállapodás előkészítésének részleteire tettek javaslatot.

4.                 A résztvevő MVBT csoport nevében az elnök beszámolt a sárvári MOTTO Travel & Event Kft. felkérésére, az általuk szervezett, 04.01-i tapolcai rendezvényen való megjelenésünk részleteiről. A Vietnam bemutatását célzó rendezvényen Devcsics János tagtársunk fotóiból összeállított kiállítást, hagyományos női és férfiruhákat mutattunk be, illetve vietnami ételekkel és italokkal kínáltuk a megjelenteket.

A szervező turisztikai vállalat nagyra értékelte részvételünket.

5.                 Társaságunk és a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete képviselői 04.05-én rendezvény előkészítő megbeszélést folytattak, bevonva a Geodézia Zrt. műszaki illetékesét és az étterem vezetőjét, amelynek során pontosították a 04.28-ra tervezett baráti találkozó helyszínének berendezési, valamint a catering biztosítási feladatok részleteit, egyeztették a rendezvény lefolyásának forgatókönyvét.

Döntés született, hogy a helység dekorálásához Devcsics János fotó anyaga mellett kiállítjuk Kolossváry Miklós festményeit, valamint a nagykövetség által kölcsön adott vietnami képeket is. Ez utóbbi kérdésben Váraljai Márton egyeztet a nagykövetséggel. A rendezvény célját illusztráló felirat (molino) készíttetését Nguyen Duc Thuan vállalta.

6.                 Az elnök és Nagy Gyula értékelte a 04.07-i koszorúzási rendezvényt. Nagy Gyula hangsúlyozta, hogy a törvényi lehetőségeket túlmutató volt a rendezvény, a lebonyolítás formai biztosítása (élő zene, díszőrség, koszorúvivők), amiért köszönetét fejezte ki az illetékes HM szervek felé, illetve igen jelentős volt a hivatalos szervek jelenléte. Jelezte, hogy lépéseket tett Cziboly Csaba sírjának rendbe hozására.

Jelezte, hogy a jövő évi, jubileumi (45. évfordulós) megemlékezésre már megkezdődött a tervező munka.

7.                 Az elnök beszámolt a Vietnami Nemzetgyűlés elnökével szervezett 04.10-i találkozóról, amelynek során Nguyen Thi Kim Ngan asszony rövid tájékoztatást adott hivatalos tárgyalásairól, illetve a meghívott MVBT delegáció a Társaságunk tevékenységének fő céljairól, népeink közötti baráti kapcsolatok elmélyítésére irányuló törekvéseink gyakorlati példáiról adott tájékoztatást. A megbeszélés végén kölcsönös ajándékátadásra került sor, Társaságunk elnöke a parlamentet ábrázoló arany-fólia képet, míg Ngan asszony az új vietnami Nemzetgyűlés épületét ábrázoló képet ajándékozott Társaságunknak.

A rendezvényről a vietnami média részletesen beszámolt.

8.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Fővárosi Törvényszéknek, a MVBT nyilvántartási ügyében, 2016. szeptember 30-án benyújtott kérdésünkre válaszként hozott végzéséről. A Fővárosi Törvényszék tájékoztatta Társaságunkat, hogy

-    az MVBT nem alakítható át civil társasággá, szervezetünk egyesület;

-    mivel a szervezet egyesületi formában jött létre, így a szervezet jogutód nélküli megszűnésére is az egyesületre vonatkozó törvényi rendelkezések vonatkoznak;

-    amennyiben a szervezet fenntartása mellett születiki döntés, úgy az egyesületre vonatkozó törvényi rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni; A civil szervezetek számára előírt létesítő okirat kötelező módosítás végső törvényi határideje eltörlésre került, így a bejegyzett egyesület a 2017. január 1jét követő első létesítő okirat módosítással együtt köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak.

9.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget a tagság áttekintéséből adódó anomáliákról:

a.   Jelezte, hogy a tagsági viszony megerősítésére és a tagdíjak rendezésére kiküldött felszólító levélre a jelen ülés időpontjáig 108 reagálás érkezett (a tagság 57 %-a). Két fő és egy intézmény jelezte kilépési szándékát.

b.   A reagálásnak a megszabott 2017.05.01-i határidőig való elmaradása, illetve az Alapszabály 6. pontja (törölhető az a tag, aki a tárgyévet követő 90 napon belül tagdíját felszólítás ellenére sem rendezi) szerinti eljárás kapcsán 38 személy és egy intézmény további tagsága kétséges, amiről az elnökségnek a soron következő elnökségi ülésen kell dönteni.

   10.      A következő időszak tervezett rendezvényei:

 04.21.         Dr. Bakity Boldizsár búcsúztatása az Új

                    Köztemetőben

04.28.         Baráti találkozó a Geodézia Zrt. székházában

04.29.                   Vietnami Kulturális Nap: Az Óceáni Szépség

                   Ünnepe a Budapesti Corvinus Egyetem „C”

                   épületében

05.11-12.     Magyar-Vietnami Rektori Fórum a Budapesti

                   Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.

05.19.          Megemlékezés a zalaegerszegi Ho Chi Minh

emlékműnél ( Igény esetén Bányai Levente közreműködésével biztosítható mikrobusz; Nagy Gyula értesítette a rendezvényről a zalaegerszegi Honvéd Nyugdíjas Klubot, akik részt vesznek az ünnepségen)

10.             Bányai Levente tájékoztatta az elnökséget, hogy a Geodézia Zrt. vietnami üzleti kapcsolat építése keretében a közeljövőben 2 fő vietnami mérnök érkezik Budapestre , akik három hónapot terveznek eltölteni a vállalatnál a megkezdett projekt tanulmányozására.

11.             Az elnök beszámolt a Társaság aktuális (2017.18-i) pénzügyi helyzetéről, miszerint

bankszámlán      :         551.435.-

házi pénztárban  :              2.076.-    

összesen            :         553.511.- Ft –tal rendelkezünk.

 

Az elnökség a soron következő ülését 2017.05.18-án 17,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.03.22-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

1.                 Az elnök – az interneten (Facebook) megjelent információkra hivatkozva – tájékoztatta az elnökséget a Budapest.16. kerület önkormányzata delegációjának , 2017.01.14-16 között Hanoi-ban tett látogatásáról, amely során a delegáció találkozott a VMBT vezetőivel.

2.                 Bejelentésre került, hogy a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében 03.02-án ülést tartott, amelyen megjelent Dr. Nguyen Thanh Tuan, a VSZK magyarországi nagykövete, valamint Őry Csaba, Magyarország vietnami nagykövete. Az ülés fő témája az „EU-Vietnami szabadkereskedelmi megállapodás és annak hatásai” volt, amelyet Gálosfalvi Mihály a KKüM Kereskedelempolitikai Főosztályának vezető helyettese ismertetett.

3.                 A magyarországi Vietnami Nőszövetség 03.03-án megtartott nőnapi ünnepségén az elnökséget Dr. Füstné Tran Thi Hanh képviselte.

4.                 Az elnök – az interneten (Facebook) megjelent információk és fotók alapján jelezte, hogy nemzeti ünnepünk, Március 15. alkalmából Hanoiban a nagykövetség, HCM városban a főkonzulátus rendezésében ünnepi fogadásokat tartottak, amelyen a helyi magas rangú politikai és állami szereplők mellett nagy számban jelentek meg a VMBT vezetői és tagjai.

5.                 Váraljai Márton tájékoztatta az elnökséget a 013.20án, Károli Gáspár Református Egyetemen, „Vietnam tegnap és ma” címmel tartott előadásáról, amelyen a Keleti Nyelvek és Kultúrák

6.                 Intézete, Japanológiai Tanszékéhez tartozó mintegy 45 hallgató vett részt.

7.                 Az elnök tájékoztatást adott a vietnami Élelmiszerbiztonsági Ellenőrzési Intézet és a magyar Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet közötti kapcsolat felújítása érdekében tett lépésekről., amelynek eredményeként a felek elkészítették és aláírásra előkészítették a két intézmény közötti együttműködés részleteit taglaló megállapodást. A megállapodás aláírását a 03.23-24-én Budapesten megrendezésre kerülő Magyar – Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság soros ülésén tervezik.

8.                 Az elnök 03.02-án megbeszélést folytatott Bihariné Tenk Dórával, az Óbudai Kulturális Központ képviselőjével, aki tájékoztatta, hogy a Központban kialakított vietnami kiállítás a nyár folyamán véglegesen áthelyezésre kerül a Békásmegyeri Közösségi Házba. Ez alkalommal lehetőségünk lesz a kiállítási anyag kiegészítésére, aktualizálására.

9.                 Az elnök jelezte, hogy rendben folynak a Mayer Béla és Nagy Tamás által kezdeményezett, a NEFB-ről szóló film felvételei, az interjúk.

10.            Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövettel, 03.08-án folytatott megbeszélésről, amelynek során

- bemutatásra került Brunbauer Ottó, a Geodéziai és Térképészeti Zrt. vezérigazgatója;

- Brunbauer Ottó beszámolt a Hanoi Népi Bizottság által támogatott földmérő szakmai projekt állapotáról, a tervezett együttműködési megállapodás helyzetéről;

- az elnök meghívta a nagykövetség képviselőit a 04.07-ére tervezett koszorúzási rendezvényünkre; valamint

- a 04.28-ra tervezett Baráti Találkozóra.

- az elnök jelezte a nagykövet úr felé, hogy részt kívánunk venni a május 19-re tervezett zalaegerszegi Ho Chi Minh szobornál tartandó megemlékezésen;

- a nagykövet jelezte, hogy március 23-24 én kerül Budapesten megrendezésre a MVGEVB soros ülése, áprilisban érkezi látogatásra a vietnami nemzetgyűlés elnöke, illetve május hónapban vietnami HM delegációt várnak;

11.            Az elnök jelezte, hogy 03.21-én megbeszélést folytatott Vo Van Mai-al, a VMBT alelnökével, aki a MVGEVB ülésére érkezett Budapestre.

- Vo Van Mai rövid tájékoztatást adott a két ország közötti gazdasági kapcsolatok alakulásáról,

- jelezte, hogy április 11-13 között Budapestre látogat a VSZK Nemzetgyűlés elnöke;

- jelezte, hogy a tervek szerint augusztus második felében magyarországi látogatást tervez a Magyarországon 1977-82 között tanult volt hallgatók egy csoportja;

             12.    Az elnök tájékoztatást adott a Budapest 11. kerület és HCM

város 1. kerülete között kezdeményezett testvér kapcsolat      alakulásáról:

- Dr. Le Minh Triet, a VMBT HCM városi tagozatának elnöke 03.18-án megküldte a HCM város 1. kerület Népi Bizottsága levelét, amelyben kifejezték készségüket a testvér kapcsolat kialakítására, s jelezték az általuk preferált együttműködési területeket.

- az elnök továbbította a levelet Dr. Hoffmann Tamás polgármester úrnak és Dr. Simicskó István, országgyűlési képviselő úrnak.

13.    Az elnök tájékoztatást adott a MOTTO Travel & Event Kft. megkereséséről, amelyben egy 04.01-re, a Tapolcai Pelion Hotel-ben tervezett promóciós rendezvényükre kérték segítségünket, Vietnamot bemutató részvételünket. Társaságunk részéről felajánlásra került:

         - Vietnamot bemutató fotó anyag biztosítása (Devcsics János tagtársunk vállalta ennek összeállítását);

         - Hagyományos vietnami öltözetek bemutatása (Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Xuan Hue);

         - vietnami étel és italkóstoló elkészíttetése és leszállítása (Dr. Füstné Tran Thi Hanh és Nguyen Thanh Huong);

        

         A résztvevő személyek és az elkészített ételek-italok szállításához Bányai Levente közbenjárására a Geodéziai és Térképészeti Zrt. biztosított kisbuszt.

14.    Az elnökség áttekintette a 2017 évi rendezvénynaptárban már előre tervezhető rendezvényeket:

a./  - a 04.07-i koszorúzási esemény előkészületei megtörténtek, Nagy Gyula leszervezte a rendezvény biztosítását (helyszín, díszőrség, koszorúvivők, zene, intézmények kiértesítése);

- a nagykövetség és a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete kiértesítésre került;

               - a rendezvény narrátora Nagy Gyula lesz;

         - a megemlékezés megtartására Imre Lajos tagtársunkat kérjük fel.

 

     b/  - a 04.28-i Baráti Találkozó előkészítése során a helyszín biztosítását Bányai Levente elintézte;

         - kezdeményeztük előkészítő megbeszélés lefolytatását a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével – Nguyen Duc Thuan szervezi;

         - megbeszélést folytatunk a Geodéziai és Térképészeti Zrt. illetékesével és a konyhafőnökkel a catering biztosítására (Dr. Botz László, Dr. Füstné Tran Thi Hanh, Nguyen Duc Thuan);

         - A rendezvény dekorációjához – Váraljai Márton javaslata alapján - a nagykövetségtől kérünk fotó-kiállítási anyagot (Dr. Botz László)

    c./  április hónapra tervezzük a Magyarországon élő vietnami veteránok képviselőivel a Petőfi laktanyában elhelyezett vietnami emléktábla megkoszorúzását, a volt kollégiumi körlet meglátogatását, ennek érdekében egyeztetünk a vietnami veteránokkal, illetve a Petőfi laktanya parancsnokával.

    d./  találkozót kezdeményezünk a honvédelmi miniszterrel a Társaságot érintő kérdések megbeszélésére (Békefenntartásért Emlékérem a volt NEFB tagoknak).

    e./  a Honvéd Kulturális Egyesület képzőművészei az ország hat régiójában terveznek kiállításokat, ezek megnyitó ünnepségein  – a lehetőség szerint – elvárják Társaságunk képviselőinek megjelenését. A rendezvények időpontjáról és helyszíneiről Kolossváry Miklós útján várunk információkat a rendezőktől.

    f./  November 27-re tervezzük a Társaság tisztújító közgyűlését, amelyre az elnökség beszámoló tervezetét Dr. Botz László készíti el és kiegészítésre, jóváhagyásra az elnökség elé terjeszti.

         Az elnökség a jelölő bizottság tagjainak javasolta Imre Lajost, Kolossváry Miklóst és Dr. Füstné Tran Thi Hanh asszonyt.

15.       Az elnök bejelentette, hogy 2017.03.06-án elhunyt Dr. Bakity

   Boldizsár tagtársunk.

         16.       Az elnökség elfogadta az új tagként jelentkező Orosz Andrea

                      felvételi kérelmét.

         17.       Az elnök elkészítette – a tagság áttekintését követően – javaslatát

                      a tagdíjfizetési fegyelem betartására felhívó levét tervezetét,

                      amelyet az elnökség elfogadott és kiküldését jóváhagyta. A

                      levélben foglalt 2017. május 1-i határidőt követően ez elnökség

                      pontosítja a tagnévsort, törli a nem reagáló személyeke a listából.

         18.      A Társaság pénzügyi helyzete 2017.03.21-én:

                     bankszámlán:              378.005.- Ft

                     házi pénztárban:                     57.826.- Ft

                     összesen:                     435.831.- Ft

        

         19.      Az elnökség következő ülését 2017. 04.19-én 17,00-kor tartja

                     a Honvéd Kulturális Központban.

 

        

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2017.02.15-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Nagy Gyula

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (EB)                 

Kolossváry Miklós (EB)

Nguyen Duc Thuan (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések

 

1.                  Az elnök beszámolt az év végi kommunikációról, amelynek keretében az elnökség, illetve a Társaság nevében, levélben köszönte meg a 2016 évben megvalósult együttműködést és küldte jókívánságait a VSZK budapesti nagykövetségének, valamint a vietnami testvérszervezetek vezetőinek.

2.                  A VMBT, illetve a VSZK-ban működő nagykövetségünk honlapján megjelent információk alapján tájékoztatta az elnökséget Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnökének Vietnamban tett látogatásáról, amelynek során 01.16-án találkozott a VMBT vezetőivel.

3.                  Nagy Gyula tájékoztatást adott a Honvéd Kulturális Egyesület Képzőművészeti Tagozata által a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján szervezett kiállítása 01.18-i ünnepélyes megnyitásáról, ahol a MVBT képviseletében mondott megnyitó beszédet. A kiállításon bemutatásra kerültek vietnami művészeknek, a Vietnami Kulturális Klub által biztosított festményei. Kolossváry Miklós tájékoztatása szerint a kiállítási anyag – vándorkiállításként – a jövőben bemutatásra kerül további katonai intézményekben, helyőrségekben is.

4.                  A Vietnami Holdújév alkalmából az elnök, a nagykövetségnek küldött levélben fejezte ki jókívánságait. A Magyarországi Vietnamiak Egyesülete 01.28-án nagyszabású kulturális rendezvény és fogadás keretében ünnepelte a Holdújévet, amelyre meghívást kaptak és részt vettek a MVBT képviselői is. A rendezvényen Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet különböző tanulmányi versenyeken kiválóan szerepelt vietnami diákoknak adott át miniszteri okleveleket és ajándékokat. Társaságunk nevében Váraljai Márton alelnök köszöntötte az ünnep résztvevőit, utalva országaink közötti diplomáciai kapcsolatok felvételének 67. évfordulójára is.

Nagy Gyula jelezte, hogy a rendezvényen bemutatta Aranykovács Andreát, a Honvéd Kulturális Központ főtanácsosát, közművelődési igazgatót Dr. Tuan nagykövetnek, ezzel elősegítve a nagykövetség és a HKK közötti kapcsolat erősítését.

A rendezvényről a vietnami televízió VTV4 csatornája filmes beszámolót közvetített.

 

 

5.                  Az elnök jelezte, hogy Fülei Balázs zongoraművész menedzsmentje levélben köszönte meg a MVBT-nek a segítséget, amely révén sikeres koncertturnét teljesítettek Vietnamban. A turné során Hanoiban és Ho Chi Minh városban tartottak koncertet, illetve ismerkedtek a térség látványosságaival. A Ho Chi Minh városi konzervatórium igazgatója 2017. augusztusra mesterkurzus tartására hívta meg Fülei Balázst.

6.                  A Geodézia ZRt. delegációja 2017.02.05-14 között – Hanoi város Népi Bizottsága meghívására – szakmai látogatást tett Vietnamban. A delegáció kiutazásához – tekintettel a holdújévi munkaszüneti időszakra – a Geodézia Zrt. a MVBT segítségét kérte a vízumok soron kívüli intézéséhez, amely érdekében az elnök levélben kérte a vietnami nagykövet és a konzul intézkedését.

7.                  Az elnök tájékoztatást adott Segesdy Gábor megkereséséről, aki korábban a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult Tran Van Dac felkutatását és elérhetőségének biztosítását kérte. Az elnök a VMBT elnöksége gyors intézkedését követően megadta Segesdy úr részére a kért adatokat.

8.                  Az elnök jelezte, hogy a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fotóarchívumának munkatársa tájékoztatása szerint az intézetben hozzáférhető öt album, a NEFB misszió 1973-75 közötti tevékenységéről.

9.                  Az elnök megbeszélésre bocsátotta a 2017 évi rendezvénynaptárt, amelynek már ismert, illetve várható programjai már elérhetőek a Társaság honlapján. Az előzetes programban szereplő áprilisi eseményekre vonatkozóan az elnök felkérte Nagy Gyulát, hogy a 04.07-i koszorúzáshoz tegye meg a szükséges adminisztratív lépéseket (levelek elkészítése és továbbítása, a helyszín biztosítása, stb.), Bányai Leventét, hogy a 04.28-ra tervezett baráti találkozó lebonyolítása érdekében konzultáljon a Geodézia Zrt. vezetésével és illetékeseivel (helység biztosítás, catering, stb.), illetve Nguyen Duc Thuan-t, hogy szervezzen találkozót a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete illetékeseivel a baráti találkozó rendezvény részleteinek megbeszélésére. A további tervezhető programokat illetően

a.       Váraljai Márton javasolta, hogy keressük meg a Bp.3. kerületi Kulturális Központot, ahol már összeállítottunk egy állandó kiállítást, mérjük fel a meglévő kiállítási anyag felújításának, illetve fotókiállítás, ország ismereti tájékoztató tartásának igényét;

b.      Nagy Gyula javasolta, hogy kezdeményezzük a Petőfi laktanyában elhelyezett emléktábla megkoszorúzását, a Magyarországon élő volt katonai ösztöndíjasok, illetve Vietnamból, az objektum egykori lakónak részvételével. Az elnökség felkérte Nguyen Duc Thuan-t, hogy gyűjtse össze a Magyarországon élő, volt katonai ösztöndíjasok neveit és elérhetőségét.

c.       Nagy Gyula javasolta, hogy mérjük fel a lehetőséget és kezdjük meg a NEFB feladat megkezdésének 45. évfordulójára egy kiállítás megszervezését a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban;

d.      Az elnök javasolta, hogy ez évben vegyünk részt Zalaegerszegen, Ho Chi Minh szobrának m


Dokumentumok

Megnevezés Formátum Méret
mvbtelnoksegiulesnapirendje2013.03.26..doc application/doc 26.0 KB
mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.12.14..docx application/docx 19.6 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.09.25..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.04.11..doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.03.21..doc application/doc 50.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.01.18..doc application/doc 52.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.10.05..doc application/doc 62.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.08.10..doc application/doc 86.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.05.11..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.04.14..doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.03.10..doc application/doc 44.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.02.10..doc application/doc 39.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.01.13..doc application/doc 35.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.10.14..doc application/doc 38.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.09.09..doc application/doc 37.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.07.10..doc application/doc 34.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.06.12..doc application/doc 53.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.02.26..doc application/doc 64.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.12.08..doc application/doc 53.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.10.27..doc application/doc 56.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.06.16.doc application/doc 69.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.03.30.doc application/doc 48.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.02.23.doc application/doc 71.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.12.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.10.14.doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.16.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.02.doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.06.23.doc application/doc 48.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.05.26..doc application/doc 47.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.04.01..doc application/doc 58.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.03.04..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.01.28..doc application/doc 44.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.11.25..doc application/doc 49.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.10.14..doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.08.26.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.06.11.doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.04.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.01.16.doc application/doc 34.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyzes-2015.01.21..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2016.01.06..doc application/doc 52.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.11.16..doc application/doc 48.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.10.05..doc application/doc 55.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.07.23..doc application/doc 50.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.06.10..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.04.20..doc application/doc 41.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.03.23..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.02.23..doc application/doc 66.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.11.17..doc application/doc 51.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.10.13..doc application/doc 49.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.09.10..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.07.21..doc application/doc 59.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.05.12..doc application/doc 45.0 KB
1379012037mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
1355583293mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
1348669247mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
1341407451mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1341407383mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1328532040mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
1300464182mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
1300464134mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB