Archívum » Elnökségi ülések jegyzőkönyvei

 

Itt találhatók a Magyar-Vietnámi Baráti Társaság elnökségi üléseinek jegyzőkönyvei:

 

MVBT elnökségi ülés

2016.03.30-án 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente                       

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Le Kim Thoa

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (meghívott)

Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte a VSZK budapesti nagykövetsége és a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetsége által 02.04-én rendezett TÉT ünnepséget, amelyre Társaságunk húsz tagja kapott meghívást, jelezte, hogy egyrészt kellemetlen, ha a meghívottak nem jelzik vissza távolmaradásukat, másrészt ezzel más tag lehetőségét veszik el a részvételtől.      

 

2.         Az elnök jelezte, hogy írásos tájékoztatást adott át Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet részére a 2016. I. félévben tervezett és várható programokról:.

            - hősi halottaink síremlékeinek koszorúzása 04.07-én

- a Petőfi laktanyában elhelyezendő emléktábla avató ünnepség 04.29-én

            - Dél-Vietnam felszabadítása 41. évfordulója tiszteletére rendezendő fogadás 04.29-én

                        Az események közös rendezése érdekében megbeszélést kezdeményezett a nagykövetséggel és a  MéVSZ-vel.

                        A VMBT alelnökétől kapott előzetes tájékoztatás alapján jelezte, hogy a                    VMBT delegációja várhatóan július hónapban hivatalos látogatásra érkezik Magyarországra, illetve ugyancsak július hónapra jelezték – Budapest 3. kerület önkormányzatának meghívására - Hanoi-Son Tay város Népi Bizottsága látogatását is.

                       

3.         Az elnök jelezte, hogy az Óbudai Kulturális Központban, 2016.01.22-én megnyitott „A Rejtélyes Vietnam” c. kiállításról igen pozitív hangvételű, fényképes tudósítások jelentek meg a Népszabadság Kulturális Magazin 2016/6 (02.05.)számában, valamint a Budapest 3. kerület honlapján megjelent tudósításra több pozitív visszajelzés érkezett Vietnamból is.

           

4.         Az elnök röviden értékelte a Nguyen Viet Khue tanácsostól való elköszönés alkalmából rendezett 02.10-i búcsú-ebédet, amelyen az elnökség megismerhette az utód Nguyen Duc Duong tanácsos urat. (02.10.)

 

5.         Váraljai Márton beszámolt a Károli Gáspár Református Egyetemen, 108 hallgató előtt, 02.15-én tartott, „Vietnam tegnap és ma”c. előadásáról, valamint a Külügyminisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezete által 03.17-én rendezett találkozón elhangzott előadásról.

 

6.         Nagy Gyula bejelentette, hogy a zalaegerszegi katona-nyugdíjasok, a Tavaszi Kibontakozás Akció keretében megkoszorúzták a városban lévő Ho Chi Minh szobrot.

 

7.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh beszámolt az elnökségnek, hogy a MVBT képviseletében

-          02.08-án, Le Kim Thoa és Bui Thi Kim Xoa társaságában részt vett a VSZK nagykövetsége által szervezett újév köszöntő rendezvényen a nagykövetségen;

-          02.22-én Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa társaságában részt vett az év eleji buddhista szertartáson;

-          02.27-én Gergics Máriával részt vett a Bohém Klub által rendezett nyugdíjas Ki-Mit-Tud rendezvényen;

-          02.28-án Nguyen Thanh Huong, Le Kim Thoa és Dr. Nguyen Thi Van Nhu társaságában részt vett a 02.05-én elhunyt Nguyen Bich Thuy (Almási Alfrédné) búcsúszertartásán;

-          03.06-án Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa társaságában részt vett a Vietnami Nőszövetség rendezvényén;

-          03.11-én részt vett a hősi halált halt vietnami tengerészek tiszteletére rendezett buddhista szertartáson;

-          03.25-én Nguyen Thanh Huong, Le Kim Thoa és Bui Thi Kim Xoa társaságában részt vett Nguyen Bich Thuy halálát követő 49. napi megemlékezésen;

-          03.26-án Gergics Máriával részt vett és cigány-táncot adtak elő a Bohém Klub húsvéti rendezvényén.

 

8.         Nagy Gyula beszámolt a Nemzetek Háza 03.04-én megtartott rendkívüli közgyűléséről, amelyen az Alapszabály módosítása volt napirenden.

 

9.         Nagy Gyula tájékoztatást adott Hősi halottaink síremlékeinek 04.07-i koszorúzási ünnepsége előkészületeiről, jelezte, hogy

            -          a közreműködők részére levelet küldött (zenekar, díszőrök, sajtó)

-           elkészítette és a HM, MH illetékesei felé elküldte a rendezvényre szóló meghívókat

-           a nagykövetséget az elnök értesítette

-           a tagság részére a meghívó felkerült a Társaság honlapjára.

 

10.       Az elnök és Nagy Gyula tájékoztatást adott a Petőfi laktanyában elhelyezendő emléktábla avatási ünnepség előkészületeiről

            -          folyamatos levélváltásban vagyunk a rendezvényre érkező vietnami

csoport szervezőjével, Vo Van Mai-al

-          a helyszín biztosítása érdekében 03.11-én megbeszélés volt a laktanya

illetékeseivel , kijelölésre került az emléktábla pontos helye

                        -          a résztvevők adatait az objektum parancsnoksága a rendezvényt

megelőzően kéri (név, születési adatok)

                        -          a rendezvényre 02.29.09,30-ra várják a résztvevőket, az avatási

ünnepség 10,00-kor kezdődik, majd az objektum éttermében, ebéd

mellett kerülhet sor köszöntő beszédekre, illetve kölcsönös

ajándékozásra

                        -          a részleteket az elnök egyezteti Vo Van Mai-al.

 

11.       Az elnök jelezte, hogy kérésére támogatói nyilatkozat adott Gergely László

részére a Hadtörténeti Levéltárban végzendő kutatásaihoz. A kutatás tárgya az

1973-1975 között Dél-Vietnamban működött Nemzetközi Ellenőrző és

Felügyelő Bizottság tevékenysége, valamint a NEFB magyar tagozata két

tisztjének halálát okozó, 1973.04.07-én, Quang Tri tartományban

bekövetkezett helikopter-katasztrófa okainak és körülményeinek kivizsgálása

során készített dokumentumok tanulmányozása.

 

12.       Az elnök jelezte, hogy Skultéti Miklós 02.19-én azzal a kéréssel fordult a

Társaságunkhoz, hogy segítsük felkutatni 1974-ben a Műszaki Egyetemen

diplomázott volt tanítványát. A VMBT közreműködésével 02.20-ra már

sikerült azonosítani a keresett személyt, akivel azóta Skultéty úr felvette a

kapcsolatot. Közreműködésünket Skultéty úr e-mailben köszönte meg.

 

13.       Az elnök jelezte, hogy Som Krisztián, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság úti okmányokkal és határforgalom történet kutatásával foglalkozó tagja azzal a kéréssel fordult Társaságunkhoz, hogy a Magyar Néphadsereg vietnami szerepvállalásának részleteire vonatkozóan – elsődlegesen a kiutazások és hazatérések formáiról és adminisztratív oldalairól (útlevél ellenőrzés, csomag ellenőrzés-feladás, útvonal, repülési időtartam, stb.) – gyűjtsünk és biztosítsunk számára adatokat.

 

14.       Az elnök jelezte, hogy Fülei Balázs zongoraművész menedzsmentje megkereste Társaságunkat, hogy segítsük vietnami kapcsolatteremtési törekvéseiket. Az elnök javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Hanoiban lévő nagykövetségünkkel, a HCMC-ben megnyílt főkonzulátusunkkal, illetve a Hanoi-ban működő Ifjúsági Kiadó Vietnami – Magyar Kulturális Klubjával, ehhez az elnök megadta az elérhetőségeket.

            Javasolta továbbá az elnökségnek, hogy esetleges kulturális rendezvényeink tervezésénél vegyük figyelembe a fiatal magyar zongoraművészt.

 

15.       Nguyen Phuong Thao e-mailben tájékoztatta az elnököt, hogy február hónapban két magyar tanárnő részvételével két rajz tanfolyamot szervezett HCMC-ben, illetve május hónapban újabbakat szervez ugyancsak HCMC-ben.

 

16.       Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Külügyi és Külgazdasági Intézet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem ASEAN országokkal folytatott gazdasági együttműködés eredményeinek és perspektíváinak bemutatásáról szervezett, 03.31-i konferenciájáról, valamint a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács, 2016. augusztus és december hónapokban, HCMC-ben és Hanoiban megrendezésre kerülő egészségügyi kiállításokra utaló felhívásáról.

 

17.       Az elnök – Dr. Berács József, a Kecskeméti Főiskola oktatójának tájékoztatása alapján - jelezte az elnökségnek, hogy az intézmény felvette a kapcsolatot a Hanoi Son Tay-ban lévő VietHung Ipari Egyetemmel, 04.02-09 között delegációval látogatást tesznek Vietnamban. Céljuk a felsőoktatási kapcsolatok létrehozása. Az utazás előkészítése során, 03.16-án látogatást tettek a VSZK budapesti nagykövetségén, ahol Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövet támogatásáról biztosította a főiskola képviselőit.

 

18.       A Társaság 2016. évre tervezett programjai megvalósítási lehetőségeinek számbavétele során az elnök javasolta, hogy tekintettel a Honvéd Kulturális Központ sűrű programjainak következtében adódott helyhiány miatt Dr. Déri Miklós és Gergely László tervezett előadásait a Nemzetek Házába szervezzük. A megfelelő időpontok kiválasztására és lefoglalására az elnök tárgyal a NH főtitkárával.

 

19.       Az elmúlt elnökségi ülésen felmerült, a Társaság Alapszabályának módosításával, illetve a Társaság formájának (civil társaság) változása kapcsán esedékes bejelentési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos felvetések megnyugtató rendezése érdekében az elnök felkérte Dr. Kovács Tamást, tekintse át a vonatkozó dokumentumokat és tegyen javaslatot a módosításokra, illetve a bejelentés formájára, tartalmára.

 

 

III. Szervezeti kérdések

 

1.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy Almási Alfrédné (Nguyen Bich Thuy

asszony) 2016.02.05-én elhunyt.

 

            2.         A tagokkal való kommunikáció javítása érdekében az elnökség szükségesnek

látja a névjegyzék és elérhetőségek pontosítását, amit az elnök Bányai Levente

közreműködésével végez el.

 

 

 

IV.       Pénzügyi helyzet:

 

A Társaság 2016.03.29-én-én összesen 470.523.- Ft-tal rendelkezett.

 

 

IV.       Következő elnökségi ülés időpontja:         

 

2016.05.04.17,00 –kor a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.02.03-án 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente                       

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Dr. Kovács Tamás

Nagy Gyula

Nguyen Thanh Huong

Nguyen Xuan Hue

Váraljai Márton

Kevei Gyula (meghívott)

Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a G.L.M.Unio Bt. által készítendő, „Dunának, Mekongnak egy a hangja” c. film vietnami forgatásáról, amelynek célja a Magyarországon tanult vietnamiak mai életének, munkásságának alakulásán keresztül bemutatni Vietnamot a magyar közönségnek. A filmkészítés első fázisában Ho Chi Minh városban és Hanoiban – a városok és a mapi élet bemutatása mellett – az interjúkban, beszélgetésekben  megszólaltatott vietnamiak felidézték a Magyarországon töltött tanulóéveiket, illetve a tanultak hasznosítását Vietnam társadalmának, gazdasági és kulturális életének felvirágoztatásában.

 

A látogatás során az elnök és a forgatócsoport találkozott és megbeszélést folytatott a VMBT HCM városi vezetőségével, megerősítették a folyamatos kapcsolattartás, az információcsere fontosságát.

A csoport 01.13-án, Ho Chi Minh városban részt vett a Magyar Főkonzulátus ünnepélyes megnyitása rendezvényen, ahol Szijjártó Péter Külgazdasági és Külügyminiszter – egy évtizedes tiszteletbeli konzuli munkája elismeréseként – kitüntette Do Van Thanh urat.

 

Hanoiban az elnököt és a forgatócsoportot fogadta a VMBT elnöksége, valamint Dang Vu Nhat Thang úr, Hanoi – Son Tay Népi Bizottságának elnöke és a város vezetésének tagjai.

 

Pham Viet Son, a VMBT alelnöke, főtitkár jelezte, hogy a VKP-től kapott engedély alapján a VMBT delegációja 2016 júliusában hivatalos látogatást tesz Magyarországon, amelyhez kérik a MVBT hivatalos meghívólevelét.

                                  

 

2.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a VSZK nagykövetségen 01.22-i rendezvényről, amelyen Torda Eszter volt nagykövet részére a Vietnami Köztársasági Elnök Barátságért Érmét adták át. Az elnök nem vett részt a kitüntetés átadáson.

 

3.         Az elnök tájékoztatást adott és értékelte az Óbudai Kulturális Központban, a MVBT közreműködésével összeállított, „A Rejtélyes Vietnam” c. kiállítás . 2016.01.22-i megnyitó ünnepségét. A MVBT tagok által biztosított tárgyakból rendezett kiállítást Bús Balázs, Budapest 3. kerületi polgármester nyitotta meg, mellette a MVBT részéről méltató beszédet mondott Dr. Botz László. Az ünnepségen Le Kim Thoa és Tran Ai Lien vietnami dalokkal szerepelt.

A rendezvényről video tudósítást közölt honlapján a Budapest 3. kerületi Önkormányzat, illetve az elnökkel interjút készített az Óbudai TV. Az elnök köszönetet mondott a kiállítás anyagának összeállításában és előkészítésében jelentős segítséget nyújtó Dr. Füstné Tran Thi Hanh-nak és Váraljai Mártonnak.

 

4.         Az elnök bejelentette, hogy a Vietnami Holdújév megünneplésére a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetsége és a VSZK nagykövetsége fogadást, illetve kulturális műsort szervez 02.04-én az Erzsébet-ligeti Színházban, amelyre meghívták a MVBT elnökségének tagjait, valamint a Társaság néhány további tagját.

 

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a korábban Magyarországon tanult vietnami katonai ösztöndíjasok kezdeményezésére szervezett, a Petőfi laktanya korabeli kollégiumi épületére tervezett emléktábla elhelyezése előkészületeiről:

            -    Megerősítette a Vo Van Mai VMBT alelnök, volt katonai ösztöndíjassal 2015.12.27-én folytatott megbeszélésén elhangzottakat, ahol Vo Van Mai jelezte, hogy

                                   . az emléktábla elhelyezését 2016.04.29-re tervezik;

            . Vietnamból meghívnák a volt ösztöndíjasokat (10-13 fő, közöttük 4-5 fő, akik már az első csoportban, 1967-ben érkeztek Magyarországra);

            . tervezik meghívni a HM Nemzetközi Főcsoportfőnökét, Le Xuan Khanh főezredest (aki hat évet töltött a Petőfi laktanyában), valamint Pham Xuan Hung vezérezredes, vezérkari főnök helyettest (aki a ZMKA-n tanult), továbbá a budapesti nagykövetük mellett a varsói és a berlini vietnami nagyköveteket;

            . számítanak a magyar HM és HVK képviselőire is;

            . szeretnék előtalálni azokat a magyar parancsnokokat, akik 1967-74 között teljesítettek szolgálatot az objektumban.

-         Az elnök bejelentette, hogy 01.29-én tájékoztatta Dr. Simicskó István

honvédelmi minisztert az  emléktábla avatási ünnepség tervéről és kérte hozzájárulását, illetve támogatását, hogy 01.29-én – az emléktábla avatás mellett Dél-Vietnam felszabadítása 41., Vietnam egyesítésének 40. évfordulójára való emlékezésként – a MVBT, a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségével és a VSZK nagykövetségével közösen fogadást rendezzen a Stefánia palotában. A miniszter előzetesen támogatásáról biztosította az elnököt.

 

 

6.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy ismételten kérte Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter támogatását, hogy Ho Chi Minh város egyik kerülete testvér-település létrehozását célzó tárgyalásokat kezdhessen Budapest 11. kerületével.

 

            Az elnök bejelentette, hogy Hai Phong Do Son kerülete azzal a kéréssel fordult a MVBT felé, hogy keressen számukra megfelelő várost/települést Magyarországon, amellyel testvér-település kapcsolatot alakíthatnának. A tájékozódás alapján Balatonfüred került látókörbe, amelynek önkormányzata részéről pozitív fogadókészség mutatkozik.

 

7.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a „Keresem a családom” TVG műsor szerkesztőjének megkereséséről, miszerint egy Magyarországon élő fiatalember (Huynh Robert Viet, 1992.12.14.) keresi édesapját, Huynh Khoa-t (1971.07.21.), aki 1992.02.15-én kötött házasságot Budapesten, de 1995-ben visszatért Vietnamba és azóta – időközben felnőtt fia – nem tud semmit róla.

            Az elnök a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségét kérte a segítségnyújtáshoz.

 

8.         Pontosításra került a diplomáciai szolgálatát befejezve, 02.15-én végleg hazatérő Nguyen Viet Khue tanácsostól való hivatalos elköszönésünk időpontja és helyszíne. A tanácsos úrtól 02.10.12,00-kor rendezendő baráti ebéd keretében köszön el az elnökség a Honvéd Kulturális Központban. A tanácsos úr meghívását az elnök, a rendezvény biztosítását (helyszín) Nagy Gyula intézi.

 

9.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa társaságában, a MVBT elnöksége képviseletében:

            - a VSZK nagykövetsége felkérésére részt vett a kínai-vietnami háborúban elesett, haditengerész katona halottakra emlékező szertartáson, 01. 15-én;

            - 01.25-én részt vett a Vietnami Nőszövetség, valamint a Tenisz – és Asztalitenisz Szövetség által, Nguyen Viet Khue tanácsos búcsúztatására rendezett vacsorán;

            - 02.03-án részt vett a nagykövetségen felállított Ho Chi Minh szobor avatási ünnepségén;

            - 02.06-án fellép (ének) a Sárkány Centerben rendezendő Hold Újévi rendezvényen;

            - 02.08-án köszönti a nagykövetség munkatársait a Hold Újév alkalmából.

 

10.       Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget hősi halottaink síremlékeinek hagyományos koszorúzási ünnepsége előkészületeiről:

            - a koszorúzás időpontja 2016.04.07.11,45;

            - a koszorúzás helyszíne: Farkasréti Temető;

            - a megemlékezésre katonazenekar, díszőrök és koszorúvivők biztosítása megtörtént;

            - a nagykövetség tájékoztatását az elnök intézi;

            - a megemlékező beszéd megtartására Imre Lajost kértük fel;

            - a MVBT koszorúját Váraljai Márton rendeli meg.

 

 

11.       Dr. Kovács Tamás a Civil szervezetekre vonatkozó törvényi előírásokra hívta fel az elnökség figyelmét, jelezve, hogy a hatályos törvény szerint 03.15-ig a Bíróság felé bejelentési kötelezettség van. Ugyancsak felvetette az Alapszabály áttekintésének és módosításának igényét.

 

            Az elnök – hivatkozva a civil szervezetek működésére vonatkozó 2011. évi CXXV. Törvény adta lehetőségre, amelynek alapján a MVBT magát „civil társaság”-ként definiálta, ennek szellemében nem tartozik bejelentéssel, engedélykéréssel, stb. a bíróság felé – nem tartotta szükségesnek a jelzett bejelentési kötelezettséget, ugyanakkor javasolta a vonatkozó törvények ismételt és alapos áttekintését.

            Az Alapszabály áttekintését és a szükséges módosítások közgyűlés általi elfogadtatásának előkészítését viszont az elnökség fontosnak és elvégzendőnek tartja.

 

12.       Az elnök bejelentette, hogy 2016.01.23-án elhunyt Gajcsi István (NEFB II. váltás) tagtársunk. Búcsúztatása – katonai tiszteletadás mellett – 02.24-én 12,00-kor lesz az Újpest, Megyeri temetőben (1047. Budapest, Megyeri út 49.)

 

 

III.      Pénzügyi helyzet:

 

A Társaság 2016.01.31-én összesen 501.994.- Ft-tal rendelkezett.

 

 

IV.       Következő elnökségi ülés időpontja:         

 

2016.03.30.17,00 –kor a Honvéd Kulturális Központban.

 

 

 

 

 

           

           

 

 

           

 

 

 

 

 

 

MVBT elnökségi ülés

2016.01.06-án 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 I.        Jelen volt:      Dr. Botz László

Bányai Levente

Nagy Gyula                            

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kevei Gyula (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

1.         Az elnök röviden értékelte a 2015.11.27-i közgyűlést, megállapította, hogy a tagság részvétele ismét igen alacsony volt (27,7 %). Az elnök javaslatot tett a Közgyűlés által megválasztott az új elnökség feladatelosztására, a javaslatot a jelenlévő tagok elfogadták. Ennek megfelelően a jövőben az elnökségi tagok alelnökként, meghatározott részfeladatokért lesznek felelősek a következők szerint:

-          Váraljai Márton, általános alelnökként a Társaság munkájának szervezéséért, vezetéséért, az elnök szükség szerinti helyettesítéséért;

-          Nagy Gyula, alelnökként a NEFB Tagozat vezetéséért, a HM és a HVK felé történő kapcsolattartásért;

-          Bányai Levente, alelnökként a Társaság titkári feladatai ellátásáért (tagnyilvántartás, levelezés;

-          Dr. Füstné Tran Thi Hanh, alelnökként a VSZK nagykövetségével, valamint a Magyarországon élő Vietnamiak Szövetségével kialakított kapcsolat fenntartásáért, ápolásáért;

-          Dr. Kovács Tamás, alelnökként a társadalmi kapcsolatok fenntartásáért, ápolásáért (kormányzati-, önkormányzati-, civil szervezeti kapcsolatok);

-          Nguyen Thanh Huong, alelnökként a Társaság kulturális élete tervezéséért, szervezéséért;

-          Le Kim Thoa, alelnökként a Társaság vietnami nyelvű honlapjának kezeléséért, a kulturális élet tervezéséért, szervezéséért;

-          Nguyen Xuan Hue, alelnökként a vietnami közösségben folytatandó tagszervezésért, a Társaság vietnami nyelvű kommunikációjának (levelezés, fordítások) biztosításáért.

 

            2.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget az Óbudai Kulturális Központban, 2016.01.22-én 14,00-kor megnyitásra kerülő Vietnam kiállítás előkészületeiről, amelynek során a Társaság részt vett a kiállítási anyag gyűjtésében, biztosításában. A kiállítás megnyitásáig Váraljai Márton és Dr. Füstné Tran Thi Hanh megtekintik a kiállítás installációját, további kiegészítő anyagokat biztosítanak az ÓKK részére, pontosítják a hivatalos megnyitó Társaságunkat érintő feladatait (megnyitó beszéd, kulturális műsor).

 

 

           

           

3.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Dr. Nguyen Thanh Tuan nagykövettel

2015.12.10-én folytatott megbeszéléséről, amelynek során kölcsönösen jóra értékelték

a 2015. év során folytatott együttműködést. Az elnök tájékoztatta a nagykövetet a Társaság 2015.11.27-i közgyűléséről, a megválasztott elnökségről és ellenőrző bizottságról. A nagykövet örömmel fogadta a vietnami tagok arányát az elnökség összetételében, biztosított a további szoros együttműködésről, amelyet Dr. Füstné Tran Thi Hanh kapcsolattartóként való megbízásával a Társaság részéről is biztosítva lát.

A 2016-os évet tekintve folytatni kívánja a két ország kapcsolatainak mind szélesebb körű bemutatását, a kapcsolat fejlesztését, amihez igényelte a Társaságunk hathatós támogatását is. Támogatásáról biztosított minden, e célt szolgáló kezdeményezést.

           

4.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vo Van Mai úrral, a VMBT alelnökével

12.27-én folytatott megbeszélésről, amelynek során Vo Van Mai

- vázolta a Petőfi laktanyában elhelyezésre tervezett emléktábla avatási ünnepségére vonatkozó elképzeléseit, miszerint az avatási ünnepséget 04.29-én (pénteken) rendeznék;

Vietnamból 10-13 volt ösztöndíjast hívnának, közöttük 4-5 fő, akik már az első csoportban (1967) érkeztek magyarországi tanulmányaikra; a csoport tagjaként érkezne a HM-ből Le Xuan Khanh főezredes, a HM Nemzetközi főcsoportfőnöke, valamint Pham Xuan Hung vezérezredes, a VKF helyettese; illetve meghívnák a budapesti mellett a varsói és berlini nagykövetüket is.

Számítanak a magyar HM és HVK képviselőire is.

Szeretnék előtalálni volt parancsnokaikat, Szendrő Zoltán alezredest, Bódi József őrnagyot és Csiszár István alezredest is.

Jelezte, hogy ismeretei szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter január közepén látogatást tesz Vietnamban.

 

 

Az elnök jelezte, hogy az emléktábla – a vietnami fél tervei alapján – elkészült.

A rendezvény előkészületeiről Nagy Gyula tájékoztatta az elnökséget, eszerint a Petőfi laktanya részéről az előzetes terv egyetértésre talált, a dátumot rögzítették. A rendezvényre katonazenekar biztosítható (magyar és vietnami himnusz), a katonai sajtó előzetesen értesítésre került.

Javaslatként hangzott el, hogy az adott időszakban a vietnami hallgatók oktatóit is keressük meg és hívjuk meg a rendezvényre.

A vietnami elképzeléstől eltérően a rendezvény zárásaként a helyszínen csupán rövid köszöntés lehetséges, egy nagyobb szabású fogadás megrendezéséhez további egyeztetés szükséges mind a magyar, mind a vietnami féllel. Célszerűnek tűnik Dél-Vietnam felszabadításának évfordulójával (04.30.) összekötni az eseményt és egy közös (MVBT, MéVSZ, Nagykövetség, HM) fogadást rendezni.

           

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a 11.24-26 között, a Nagyvásárcsarnokban

szervezett, Vietnami Napok rendezvényről, amely felett a Társaság védnökséget vállalt. A három napos gasztronómiai, kulturális és kereskedelmi célú rendezvény sikeresen lebonyolításra került, arról mind a nagykövetség, mind a látogatók pozitívan nyilatkoztak.

             

6.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget a G.L.M. Unió Bt. által kezdeményezett, a

 „Dunának, Mekongnak egy a hangja” c. film előkészületeiről.

A film forgatása Vietnamban (Ho Chi Minh városban és Hanoiban) és Magyarországon történik, az előzetes elképzelések bemutatásra kerültek a VSZK nagykövetségének, ahol nagyra értékelték a korábban Magyarországon tanult vietnamiak életének alakulásán keresztül, az ország bemutatására irányuló elképzelést. A forgatási terv szerint a munka 01.09-13 között HCM városban, majd 01.14-18 között Hanoiban folyna. Az előkészületek során a tervező és szervező munkában Társaságunk mellett jelentős szerepet vállalt a Vietnami – Magyar Baráti Társaság is.

 

7.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget a 2016.01.02-án, a

Kunigunda Szakkollégiumban rendezett „Diák Ki-Mit-Tud” rendezvényről, amelyre Hanh asszonyt, mint díszvendéget, zsűri tagnak kérték fel. A rendezvényen Társaságunk részéről megjelent még Nguyen Thanh Huong és Le Kim Thoa, képviselőink 40.000.- forint felajánlásával támogatták a rendezvényt.

 

            8.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget a Magyarországon Élő Vietnamiak Szövetsége újévet köszöntő, 01.03-i rendezvényéről.      

 

            9.         Az elnökség áttekintette a 2016 évi rendezvénynaptár eddig ismert főbb eseményeit:

-          2016.01.21.14,00-kor            „A rejtélyes Vietnam” c. kiállítás megnyitó ünnepsége az Óbudai Kulturális Központban;

-          2016.01.?.                              Elköszönés a külszolgálatából végleg hazatérő Nguyen Viet Khue tanácsostól a Honvéd Kulturális Központban;

-          2016.02.04.                            A MéVSZ és a VSZK nagykövetsége által rendezett Holdújévi fogadás az Erzsébet-ligeti Színházban (részvétel a szervezők meghívása alapján);

-          2016.04.07.11,45                   Koszorúzási ünnepség hősi halottaink síremlékeinél a Farkasréti sírkertben;

-          2016.04.29.10,00-kor            Emléktábla avatás a Petőfi laktanyában.

 

10.       Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy 2015.12.03-án elhunyt Hardy Ferenc

tagtársunk, akinek búcsúztatása 2016.01.15-én 11,15-kor kerül sor a Budapest, III. kerület Tamás utcai urnatemetőben.

 

 

 

III.      Pénzügyi helyzet

 

1.         A MVBT 2015.12.31-én:        Bankszámlán:        328.141.- Ft

                                                           Házi pénztárban:    98.541.- Ft

Összesen:             426.682.- Ft-tal rendelkezett.

 

 

IV.       A következő elnökségi ülés időpontja: 2016.02.03.17,00 (Honvéd Kulturális Központ)


Dokumentumok

Megnevezés Formátum Méret
mvbtelnoksegiulesnapirendje2013.03.26..doc application/doc 26.0 KB
mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.12.14..docx application/docx 19.6 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.09.25..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.04.11..doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.03.21..doc application/doc 50.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.01.18..doc application/doc 52.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.11.04..doc application/doc 42.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.10.05..doc application/doc 62.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.08.10..doc application/doc 86.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.05.11..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.04.14..doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.03.10..doc application/doc 44.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.02.10..doc application/doc 39.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2014.01.13..doc application/doc 35.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.10.14..doc application/doc 38.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.09.09..doc application/doc 37.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.07.10..doc application/doc 34.5 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.06.12..doc application/doc 53.0 KB
mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.02.26..doc application/doc 64.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.12.08..doc application/doc 53.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.10.27..doc application/doc 56.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.06.16.doc application/doc 69.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.03.30.doc application/doc 48.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2010.02.23.doc application/doc 71.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.12.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.10.14.doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.16.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.09.02.doc application/doc 45.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.06.23.doc application/doc 48.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.05.26..doc application/doc 47.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.04.01..doc application/doc 58.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.03.04..doc application/doc 51.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2009.01.28..doc application/doc 44.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.11.25..doc application/doc 49.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.10.14..doc application/doc 50.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.08.26.doc application/doc 45.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.06.11.doc application/doc 37.0 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.04.16.doc application/doc 56.5 KB
mvbtelnksgilsfeljegyzs2008.01.16.doc application/doc 34.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyzes-2015.01.21..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2016.01.06..doc application/doc 52.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.11.16..doc application/doc 48.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.10.05..doc application/doc 55.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.07.23..doc application/doc 50.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.06.10..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.04.20..doc application/doc 41.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.03.23..doc application/doc 55.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2015.02.23..doc application/doc 66.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.11.17..doc application/doc 51.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.10.13..doc application/doc 49.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.09.10..doc application/doc 47.5 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.07.21..doc application/doc 59.0 KB
mvbt-elnoksegi-ules-feljegyes-2014.05.12..doc application/doc 45.0 KB
1379012037mvbtelnoksegiulesfeljegyes2013.08.14..doc application/doc 37.0 KB
1355583293mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.10.16..docx application/docx 18.5 KB
1348669247mvbtelnoksegiulesnapirendje2012.08.28..doc application/doc 72.0 KB
1341407451mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1341407383mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2012.06.19..doc application/doc 49.0 KB
1328532040mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.03.17..doc application/doc 55.5 KB
1300464182mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB
1300464134mvbtelnoksegiulesfeljegyzes2011.01.26..doc application/doc 51.5 KB