Közlemények » Az elnökség 2018. évi beszámolója

       

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

Elnökség

Budapest, 1062. Bajza u.54.

 

 

Az elnökség beszámolója

a Társaság 2018-évi tevékenységéről

 

 

A Társaság 2018. évi életének fontos mozzanata, a 2017.11.27-i Közgyűlésen javasolt, az

„egyesületi” lét megszüntetése kérdésében volt, hogy az elnökség 2017.12.06-án

megbeszélést folytatott a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztály illetékes

ügyészével, aki az „egyesületi” lét megszüntetése legegyszerűbb formájaként javasolta, hogy

a közgyűlési felhatalmazás alapján forduljunk kérelemmel a Fővárosi Főügyészség

Közigazgatási Jogi Osztályához és kérjük a Társaság egyesületi státuszának megszüntetését.

 

A javaslat szerint 2017.12.07-én az elnök levélben fordult a Fővárosi Főügyészség

 Közigazgatási Jogi Osztály főügyészségi ügyészéhez azzal a kéréssel, hogy tekintettel a

Társaság taglétszámának jelentős csökkenésére, a tagok nagy része – magas életkorból és

korlátozott anyagi lehetőségéből adódó -  inaktivitására, kezdeményezze az egyesület

megszüntetését. Az elnök bejelentette ugyanakkor, hogy az egyesület megszűntetését

követően a még aktív tagok, azonos néven megalakítják a MVBT „civil társaságot”, amely

működéséhez a megszűnő egyesület még rendelkezésre álló szerény pénzeszközeit

támogatásként az új szervezetnek biztosítja.

 

Az MVBT „egyesület” megszüntetésére irányuló kérést a Fővárosi Főügyészség 2018.01.16-i

tájékoztatása szerint, támogató javaslattal továbbította a bírósághoz.

 

A Fővárosi Törvényszék, 2018.07.16-án jogerőre emelkedett 121.Pk.60.166/1989/16.

iktatású végzésével megállapította az egyesület megszűnését.

 

Az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai 2017.12.01. hatállyal, Társasági Szerződéssel

létrehozták a Magyar – Vietnami Baráti Társaság „civil társaságot”, elkészítették és a korábbi

tagság részére kiküldték az erről szóló tájékoztatást, valamint az új szervezeti formához

történő csatlakozást jelző belépési nyilatkozat űrlapot.

 

Az MVBT civil társaságnak jelenleg 103 tagja van (2017 végén a létszám 191 fő volt).

Az elnökség a Társaság legutóbbi közgyűlést követő, 2017.11.27-2018.12.31 közötti

beszámolási időszakban, függetlenül a szervezeti forma átalakulási folyamatától, továbbra is

rendszeresen – tíz alkalommal - ülésezett, az előre meghirdetett és aktuális témákat beszélte

meg, értékelte a megvalósított programokat, rendezvényeket, a Társaság hazai és külföldi

kapcsolatrendszerének alakulását, az Alapszabályban megfogalmazott rendeltetés szerinti

tevékenységet. Az elnökségi üléseken továbbra is folyamatosan képviseltette magát az

Ellenőrző Bizottság, illetve a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének képviselője (aki

egyben a MVBT elnökség tagja) észrevételeikkel, javaslataikkal igen pozitívan járultak hozzá

az elnökség tervező és szervező munkájához.

 

A beszámolási időszakban szervezett programjaink biztosították a Társaság rendeltetésének

megfelelő feladatok teljesítését, részleteiben:

 

-          2017.11.27-én megtartottuk a Társaság éves közgyűlését, amelyen az elnökség beszámolóját a tevékenységről a – korábbiakhoz képest magas létszámban résztvevő - tagság egyhangúlag elfogadta. A közgyűlés felhatalmazta az elnökséget a Társaság „egyesületi” jogállásának megszüntetésére irányuló lépések megtételére.

-          A Társaság nevében az elnök 2018.01.21-én levélben köszöntötte Nguyen Tien Thuc urat, a VSZK új nagykövetét, aki 2018.01.15-én adta át megbízólevelét Dr. Áder János köztársasági elnöknek.

-          A Magyarországi Vietnamiak Egyesülete 2017 év végi karitatív tevékenysége rendezvényein, amelyek során kilenc budapesti kerület 11 intézményében (fogyatékos otthonok, idős otthonok, gyermekintézmények) adtak át ajándékokat 3.315.500.- Ft értékben, az MVE meghívására részt vettek az MVBT elnökség tagjai is.

-          A Társaság NEFB állományban szolgálatot teljesített tagjai felvetésére az elnökség 2018.01.08-án levélben kérte a Honvédelmi Minisztert a „Békefenntartásért Szolgálati Jel” adományozására intézkedő 27/2002 (IV.17.) HM rendelet felülvizsgálatára, és a jogosultak körének kiterjesztésére az 1973-75 között Dél-Vietnamban szolgálatot teljesített állományra.

A megkeresésre a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat koordináló Főosztálya 2018.06.29-én, levélben elutasító választ küldött.

-          Az elnökség határozatot hozott a NEFB misszió megkezdése (1973) 45. évfordulója megünneplésére egész évre kiterjedő rendezvénysorozat tervezésére, szervezésére, amelynek keretében a következő eseményekre került sor:

o   2018.01.25. Hajdú László ezredes „Magyar Katonák Vietnamban” c. előadása a NEFB misszióról (a Missziós Történetek sorozat keretében)

o   2018.04.27. Baráti Találkozó a vietnami háború befejezése évfordulóján

o   2018.10.09. Dr. Botz László altábornagy előadása a szolnoki MHBKK békefenntartó veteránok találkozóján.

o   2018.10.24. „Volt egyszer egy misszió”, filmbemutató a Honvéd Kulturális Központban

-          A Társaság képviseltette magát a Magyar – Vietnami Üzleti Tanács rendezvényein (2018.02.01., 201805.10.), amelyek során a két ország gazdasági, kereskedelmi kapcsolatinak fejlesztésének módozatai kerültek tárgyalásra, s amely témában Társaságunk is felajánlotta kapcsolat-közvetítő lehetőségeit.

-          Társaságunk nagy számban képviseltette magát a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete által 02.10-én rendezett, nagyszabású Hold-újévi ünnepségen.

-          A VSZK nagykövetsége 02.22-én is rendezett egy nagyszabású, Hold-újévi fogadást a Gellért szállóban, amely egyben az új nagykövet bemutatkozó fogadása is volt, s amelyen Társaságunkat – a nagykövetség meghívása alapján - tíz fő képviselte.

-          Az ArtDeko Film Kft. felkérésére az elnök segítette a Ho Chi Minh városi Fim Szövetséggel való szakmai kapcsolat elmélyítését, amelynek célja volt egy vietnami-magyar koprodukciós játékfilm részleteinek egyeztetése, s ezzel párhuzamosan egy, a NEFB keretében 1973-75 között Dél-Vietnamban szolgálatot teljesített magyar kontingens tevékenységét bemutató dokumentumfilm készítése.

A filmes stáb – az elnök közvetítésével - megbeszélést folytatott a Ho Chi Minh városi magyar főkonzulátus vezetőjével, valamint a Baráti Társaságok Szövetsége Ho Chi Minh városi elnökével és a VMBT HCM városi szervezete vezetőivel.

Az ArtDeko Film Kft. az év során – a vietnami helyszínek meglátogatásán, volt vietnami veteránokkal készített felvételeken túl – interjúkat készített a NEFB veteránjaival is. A film bemutatására várhatóan 2019 első felében kerül sor.

-          Képviselőink 2018.03.13-án találkoztak a VSZK Nemzetgyűlése kulturális, sport és ifjúsági bizottsága Budapesten tartózkodó delegációjával, amelyet Nguyen Van Tuyet úr, a bizottság elnöke, egyben a Nemzetgyűlés vietnami – magyar baráti tagozatának elnöke vezetett, s aki nagy tisztelettel emlékezett meg a magyar kontingens NEFB misszióban végzett munkájáról.

-          Társaságunk képviseletében, Váraljai Márton alelnök 03.22-én részt vett a VSZK nagykövetségén, Phan Van Khai volt miniszterelnök halála alkalmából szervezett kondoleálási rendezvényen és tisztelettel adózott a kiemelkedő vietnami politikus emléke előtt.

-          Hagyományaink szerint 04.06-án a Farkasréti temetőben megemlékeztünk hősi halált halt két társunkról, Dylski Aurélról és Cziboly Csabáról.

-          Az év során folytattuk az 1975.04.18-án, Magyarországon elhunyt Nguyen Thanh Nhi főhadnagy maradványainak hazaszállítása lehetőségeinek megteremtésére irányuló erőfeszítéseinket. Nagy Gyula elnökségi tag fáradhatatlan ügyintézése eredményeként az év második felére sikerült a szükséges engedélyeket beszerezni, a kihantoláshoz és a maradványok hazaszállításához szükséges adminisztratív feltételeket biztosítani.

A maradványok kihantolása időpontjára – a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete, a vietnami kolónia jelentős anyagi támogatása mellett – Magyarországra érkezett Nhi főhadnagy fia, Nguyen Van Tien, majd 10.29-én a Csömöri Sírkert és Hamvasztó objektumában, buddhista szertartás keretében sor kerülhetett Nhi főhadnagy maradványainak hamvasztás előtt búcsúztatására, amely rendezvényen Társaságunk több tagja is részt vett. A hamvakat Nhi főhadnagy fia 11.02-án vitte haza Vietnamba, végső nyughelyére.

-          2018.04.27-én és 2018.09.14 –én, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével közös rendezésben megtartottuk immár hagyományos, nagy sikerű tavaszi (a vietnami háború befejezése 43. évfordulójának, illetve Vietnam újraegyesítésének megünneplése), valamint őszi (a két ország nemzeti ünnepeire emlékező) Baráti Találkozóinkat.

-          Részt vettünk 05.29-én a Pákozdon megrendezett Békefenntartók Napja ünnepi rendezvényen, koszorút helyeztünk el a Magyar Békefenntartók Emlékművénél.

-          Rákóczifalva önkormányzatának felkérésére Vietnamot bemutató fotó, festmény és tárgyi bemutatót rendeztünk a Város Varsány Közösségi Házában. A hivatalos megnyitón, Kósa Lajos polgármester köszöntője után Dr. Botz László villantotta fel Vietnam történelmének jelentősebb fordulópontjait, a napjainkban jelentős fejlődést mutató ország társadalmi, gazdasági és kulturális eredményeit. A város polgármestere nagy jelentőséget tulajdonított a kapcsolatok fejlesztésének, reményét fejezte ki egy jövőbeni testvér-város kapcsolat kialakítására, amely terv megvalósításához felajánlottuk segítségünket. A megnyitó ünnepségen Társaságunk számos tagja is részt vett. A kiállítási anyag egy héten át volt látható a közösségi házban, majd további egy hónapig a városban működő Maci-múzeumban.

-          2018.06.17-19 között Pham Viet Son főtitkár vezetésével Magyarországon tartózkodott a VMBT 19 fős delegációja, akikkel Társaságunk delegációja 06.18-án a Honvéd Kulturális Központban szervezett ebéden találkozott. A rendezvényen megjelent Nguyen Tien Thuc nagykövet is.

-          Társaságunk tagja, Orosz Andrea, aki angol nyelvtanárként másfél évet töltött Vietnamban, vietnami élményeiről 06.22-én és 28-án Szegeden, illetve 06.25-én Mezőtúron tartott előadásokat.

-          A Társaság képviseletében az elnök 06.28-án Debrecenben részt vett az Egyetem alumni találkozóján, amelyre 18 volt vietnami diák (1973-78 között végzett vegyész, fizikus, matematikus) érkezett Vietnamból.

-          Társaságunk kezdeményezésére és közvetítésével létrejött testvér-települési kapcsolat keretében 07.08-11. között Óbudára látogatott Hanoi-Son Tay kerületének delegációja. A Budapest 3. kerület önkormányzata épületében tartott konstruktív megbeszélésre meghívást kapott és megjelent Dr. Botz László elnök is.

-          Az elnökség 07.21-én levélben köszöntötte és jókívánságait küldte a Vietnami – Magyar Baráti Társaság Ho Chi Minh városi szervezetének, megalakulásuk 25. évfordulója alkalmából.

-          A VMBT felkérésére 07.25-én levélben kerestük meg Zalaegerszeg polgármesterét, közvetítve a vietnami Dong Thap megye felvetését, hogy létesítsenek testvér-városi kapcsolatot. Balaicz Zoltán polgármester a javaslatot - hivatkozva a város kiterjedt testvér-városi kapcsolataiból adódó jelentős terhekre – elutasította.

-          08.19-én Társaságunk képviselői részt vettek a Vietnami Egyetemisták Magyarországi Közössége által, a gödöllői Szent István Egyetemen szervezett „Európában lévő Vietnami Ifjúsági Egyetemisták Negyedik Fesztiválján”, amelynek fő témája a „múlt visszakeresése a jövőhöz vezető út alapja” volt. A színes programok és a konferencia mellett rendezett fotó-kiállításon bemutatásra kerültek a vietnami szigetek szépségei, a gazdasági fejlődés, a vietnami történelem főbb eseményei.

-          08.28-án a vietnami nagykövetség meghívására a MVBT számos tagja vett részt a VSZK Függetlenség kikiáltásának 73. évfordulója alkalmából rendezett nagyszabású fogadáson.

-          Társaságunk lehetőséget kapott a Magyarországra hivatalos látogatásra érkezett Nguyen Phu Trong, a VKP főtitkára programjában való részvételre, amelynek keretében, a nagykövetség felkérésére a látogatást megelőzően a kapcsolatok összefoglalását tartalmazó írást készítettünk és tettünk közzé a közösségi médiában, illetve a vietnami testvérszervezet kérésére írásban tájékoztattuk a főtitkárt Társaságunk rendeltetéséről, tevékenységéről.

A magyar miniszterelnök meghívására 09.10-én az MVBT elnöke részt vett a főtitkár tiszteletére adott hivatalos díszebéden a Parlamentben, majd ugyanazon a napon a főtitkár fogadta a MVBT delegációját a Four Season Szállóban.

09.11.-én az elnök részt vett a Magyar – Vietnami Rektori konferencián, ahol a főtitkár megerősítette a felsőoktatási kapcsolatok továbbfejlesztésének igényét.

-          Társaságunk nevében az elnökség 09.21-én levélben, majd az elnök személyesen 09.21-én a nagykövetségen szervezett kondoleálási alkalommal fejezte ki részvétét Tran Dai Quang köztársasági elnök halála alkalmából.

-          A Magyar Honvédség Békefenntartó Kiképző Központ parancsnokának meghívására Társaságunk több tagja részt vett 10.09-én Szolnokon, a MHBKK objektumában rendezett „Vietnamtól napjainkig – veterán békefenntartók találkozója” rendezvényen, ahol az elnök rövid előadást tartott az 1973-75 között végrehajtott NEFB feladatról.

-          10.24-én nagy érdeklődés mellett, jelentős számban megjelent nézők előtt került bemutatásra a Honvéd Kulturális Központban a 6R Produkció által készített „Volt egyszer egy misszió” c. dokumentumfilm, amely az 1973.01.28-1975.09.05. között Dél-Vietnamban, a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban szolgálatot teljesített magyar kontingens feladata megkezdésének 45. évfordulójára készült és áttekintést adott a küldetésről.

-          Az év folyamán képviselőink rendszerese részt vettek a magyarországi vietnami szervezetek (Nőszövetség, Buddhista Gyülekezet) rendezvényein.

-     Felkérésre több alkalommal tartottunk előadásokat Vietnamról felsőoktatási intézményekben.

-     Igyekeztünk a két ország kapcsolatrendszerének alakulására vonatkozó információkat a közösségi média (facebook) útján, illetve Társaságunk honlapján megjelenő cikkekkel, vietnami tudósítások lefordításával tagjainkkal és az érdeklődőkkel megosztani.

 

A beszámolási időszakban aktív kapcsolatot tartottunk a budapesti és a hanoi nagykövetségekkel, a Magyarországi Vietnamiak Egyesületével, a Magyar Ázsia Társasággal, vietnami testvérszervezeteinkkel, valamint a HM és az MH vezetőivel.

 

Az év során a Társaság tagjai közül 12 fő elhalálozásáról kaptunk értesítést. A beszámolási év során elnökségünk tagjai közül elhunyt Dr. Déri Miklós, aki jelentős aktivitással, több alkalommal szervezett csoportos utazásokat Vietnamba, értékes vietnami bélyeggyűjteményét több alkalommal mutatta be kiállításokon, éveken keresztül aktív szerepet vállalt Társaságunk elnökségében. 2018-ban elhunyt Kevei Gyula, aki Társaságunk ellenőrző bizottságának elnökeként végzett igen fontos és pontos munkát, biztosítva az anyagi háttér pontos és jogszerű biztosításának ellenőrzését.

 

A beszámolás évben bekövetkezett státuszbeli változás – a Társaság egyesületként való megszűnése és civil társaságként való megalakulás – során sajnálattal tapasztalta a vezetőség, hogy korábbi tagjaink közül sokan nem reagáltak a változásra, illetve nem jelezték az új, “civil társaság”-ba való belépésüket. Az új szervezet alapítói abban bíznak, hogy az adminisztratív kötöttségektől mentes új forma a Társaság tevékenységének aktívabbá alakulását eredményezheti, ennek érdekében kívánják a korábbi rendeltetésnek megfelelően a Társaság életét tervezni, szervezni.

 

A beszámolási időszakban tovább működtettük a www.magyar-vietnami.huhonlapunkat, valamint a facebook-on elérhető vietnami nyelvű  hoihuunghihungviet, illetve a Magyar – Vietnami Baráti Társaság nyilvános csoportként működő oldalt, ahol az érdeklődők továbbra is tájékozódhatnak az aktuális hírekről, programokról.

 

Társaságunk anyagi helyzete a beszámolási időszakban alapvetően nem változott. A korábbi,

egyesületi létből maradt szerény összeget a további működéshez használjuk fel. A

vonatozó civil törvény szerint, mint civil társaság, nem írhatunk elő tagdíjat, ugyanakkor

számítunk a velünk együtt tenni kívánók anyagi támogatására.

 

2018 év végén a Társaság 449.640.- Ft-tal rendelkezett.

 

 

A közelgő év végi ünnepek alkalmából valamennyi tagunknak Kellemes Karácsonyi

Ünnepeket és Boldog Újesztendőt kívánunk!

 

Budapest, 2018 december 13-án

 

A MVBT elnöksége nevében

tisztelettel és barátsággal,

 

Dr. Botz László

elnök

 

 

       

 

Magyar – Vietnami Baráti Társaság

               Elnökség

Budapest, 1062. Bajza u.54.

 

 

 

MVBT pénzügyi beszámoló

A 2018.01.01-12.31 időszakról

 

2017. évi maradvány:                                                                                                     314.145.- Ft

        

2018. évben

                Bevétel:

                                               Tagsági díj befizetésből, támogatásból                        824.927.- Ft

                                               1 %-ból                                                                                     8.564- Ft

                                               Kamat                                                                                             1.- Ft

 

                                               Összesen:                                                                         1.147.637.- Ft

                Kiadás

                                               Tevékenységre                                                                   533.290.- Ft

                                               Működési költség                                                                70.251.- Ft

                                               Tagsági díj (Nemzetek Háza)                                           25.000.- Ft

                                               Tagsági Díj (Magyar Ázsia Társaság)                             20.000.- Ft

                                               Számlavezetés költsége                                                     25.795.- Ft

 

                                               Összesen:                                                                            674.336.- Ft

                Maradvány                                                                                                        473.301.- Ft