Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

MVBT elnökségi ülés

2019.05.14-én 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Le Kim Thoa

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Vermes József (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

1.                 Dr. Botz László és Bányai Levente tájékoztatta az elnökséget Nagy Gyula állapotáról. Jelezték, hogy a további kezelésre áthelyezték a Honvéd Kórház Rehabilitációs Intézetébe, Budakeszire. Általános állapotát tekintve némi javulás tapasztalható.

Tovább gyógyulást kívánunk beteg elnökségi társunknak.

2.                 Az elnök röviden értékelte a  04.26-i Baráti Találkozót, megállapítva, hogy a rendezvény összességében az elvárásoknak megfelelően zajlott le.

3.                 Az elnök bejelentette, hogy írásban nyilvánította a Baráti Társaságunk tagságának részvétét a nagykövetség felé Le Duc Anh, korábbi államfő elhunyta alkalmából.

4.                 Az elnök pozitívan értékelte Váraljai Márton 05.07-i Dien Bien Phu előadását, amely méltó megemlékezés volt a 65 évvel ezelőtti győztes ütközetnek.

5.                 Az internetről, valamint Vo Van Mai és Pham Vet Son alelnökökkel folytatott megbeszélések alapján az elnöktájékoztatást adott a VMBT tervezett V. Kongresszusának előkészületeiről.  Az október-november hónapban esedékes kongresszuson tisztújítás is várható, mivel a jelenlegi elnök egészségügyi okok miatt nem vállalja tovább a tisztséget.

6.                 Az elnök jelezte, hogy a Nemzetek Háza soron következő rendes közgyűlése 05.25-én kerül megrendezésre. Az elnökség tagjainak elfoglaltsága miatt Dr. Kovács Árpádot, a NH FB elnökét kérjük fel a z MVBT képviseletére.

7.                 Az elnök tájékoztatást adott az egykori, Magyarországon tanult vietnami katonai ösztöndíjasok tervezett magyarországi „nosztalgia látogatásáról”, amely várhatóan 2020. májusában kerül sorra. Információink szerint mintegy 80-90 fő érkezik a program keretében, terveik szerint az egykori oktatási intézmények meglátogatásán túl találkozni kívánnak a nagykövetség, a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete és a MVBT képviselőivel.

8.                 Az elnök bejelentette, hogy a szentendrei székhelyű „VIGYÁZÓK, Had- és Kultúrtörténeti Egyesület” a Hadtörténeti Esték programsorozat keretében fotó kiállítást és kerekasztal beszélgetést szervez a vietnami háborúról, a NEFB tevékenységről a Szentendrei Altiszti Akadémia Művelődési Otthonában 05.16-án, amely rendezvényre meghívták Társaságunk tagságából az elnököt, Bányai Leventét és Dr. Nagy Tamást. A rendezvényről FB-n tájékoztattuk az érdeklődőket.

9.                 Az elnök jelezte, hogy a 05.19-én esedékes zalaegerszegi megemlékezésre vonatkozóan (tisztelgés a Ho Chi Minh szobornál) nem kaptunk információt a nagykövetségtől. Az elnök jelezte, hogy 05.19-én lerója tiszteletét a szobornál.

10.            A pákozdi Békefenntartók Napja rendezvényre vonatkozóan még nem kaptunk tájékoztatást, az elnök információkat kér Társaságunk székesfehérvári tagjai útján.

11.            Az elnök bejelentette, hogy a MVBT civil társaság aktuális taglétszáma 112 fő. Jelentősnek ítélte, hogy a Társaság FB oldalát 328 fő követi, tehát jelentős az érdeklődés tevékenységünkre vonatkozóan.

12.            Az elnök kezdeményezte előkészítő bizottság alakítását a 2020-ban esedékes, a Magyar – Vietnami diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulója méltó megünneplésének tervezésére, előkészítésére. Fontosnak tartotta

a.     egyeztetés kezdeményezését az érdekelt szervezetekkel (KKM, Nagykövetség, MVE)

b.     programjavaslatokként az elnökség részéről felvetődött fotó/képzőművészeti kiállítás szervezése, filmbemutató, könyvbemutató

Váraljai Márton javaslatára az elnök informálisan érdeklődik a vietnami külügyminisztériumban dolgozó kapcsolatától, milyen tervek vannak vietnami részről az évforduló megünneplésére (kulturális küldöttség küldése a közé-európai országokba), amely orientálhatja a mi terveinket. A javasolt előkészítő bizottság ezen információk birtokában alakulhat meg és kezdheti meg munkáját.

13.            Az elnök tájékoztatta az elnökséget a Társaság aktuális (05.14-i) pénzügyi helyzetéről, ennek megfelelően

a.     az április havi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

                                                                                   i.      Tagi támogatás:   140.000.-

                                                                                ii.      Kiadás:                283.681.-    (Banki költség,

                                                         rendezvények,

                                                         virág, koszorú)

b.     Bankszámlán:              322.349.-

c.      Házi pénztárban:         303.720.-

d.     Összesen:                     626.069.- Ft. áll rendelkezésre.

 

14.            Az elnökség, következő ülését 2019.06.20-án 18,00-kor tartja a Honvéd Kulturális Központ 218.termében.

 

 


MVBT elnökségi ülés

2013.08.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Phuong Thao

Nguyen Piroska

Stefani György

                                   Váraljai Márton

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte Hanoi- Son Tay város, valamint a VMBT delegációinak 2013.07.15-18-i magyarországi látogatását.

 

            a.         Jelezte, hogy Budapest 3. kerületének önkormányzata magas szintű programot szervezett a vietnami delegáció részére, amelynek során – a rövid idő ellenére is – igyekeztek komplex képet adni Budapestről, azon belül hangsúlyt helyezve Óbuda nevezetességeire. A látogatás alatt Szándéknyilatkozat került aláírásra, amelyben az együttműködés területeinek a

            - kultúra és művelődés

            - oktatás

            - gazdaság, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a túrizmusra

            - üzleti és vállalkozói szféra képviselői kapcsolatának és együttműködésének elősegítése.

            A kultúra és művelődés területén Óbuda szándékában áll elősegíteni Duong Lam falu egyik objektumának rehabilitálási munkáját.

 

            b.         A MVBT rendelkezésére biztosított program – büfé-ebéd – lebonyolítását az elnök összességében jónak értékelte, figyelembe véve a Társaság anyagi lehetőségeit is.

 

            c.         Az elnök jelezte, hogy Baumann Irén, az óbudai önkormányzat képviselője, a Bridge Tours Utazási Iroda tulajdonosa tervei között szerepel egy magyar-vietnami relációra koncentráló turista iroda fejlesztése (utaztatás és programszervezés Magyarországon és a délkelet-ázsiai térségben), amely projekthez szívesen venné a Társaság támogatását. Az elnökség a gondolatot jónak ítélte és felhatalmazta az elnököt a részletek további tárgyalására.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Thien Nhan, a VSZK miniszterelnök-helyettesének magyarországi látogatásáról, hangsúlyozva, hogy – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával - a látogatásról sem előzetesen, sem utólag nem kaptunk információkat a nagykövetségtől.

            A látogatásról, annak egyes részleteiről az MTI 2013.07.30-i tudósításából, illetve a VietHung Ipari Egyetem rektorának 2013.08.06-i leveléből értesültünk.

            Nguyen Thien Nhan úr 07.30-án látogatás tett a vietnami nagykövetségen, a „belső tájékoztatásra” meghívást kapott Dr. Füstné Tran Thi Hanh – elnökségünk tagja – is. A találkozó során Ngo Duy Ngo nagykövet tájékoztatta a miniszterelnök-helyettest a kapcsolatok alakulásáról, ugyanakkor Nguyen Thien Nhan röviden értékelte az aktuális vietnami belpolitikai helyzetet, illetve tájékoztatást adott magyarországi tárgyalásairól (a Paks-i látogatásról, a felsőoktatás területén, 40 fő vietnami hallgató részére felajánlott ösztöndíjról).

 

3.         Az elnök jelezte, hogy Hanoiból kapott információk szerint Truong Tan Son, a VSZK elnöke 2013. szeptember hónapban, hivatalos látogatásra, Budapestre érkezik. A látogatás időpontjára, tematikájára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ.

 

4.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy műkedvelő „Bohém Klub” tánccsoportjuk tagjaként 08.10-én a Csepeli Munkás Otthonban lépett fel, illetve 08.18-án ugyanott megismétlik a nagy sikert aratott előadásukat. Műsorukkal támogatni kívánják a két nép kultúrájának megismertetését.

Dr. Füstné Tran Thi Hanh jelezte, hogy 08.10-én a kőbányai Hotel Chesscom Budapest-ben részt vett a Vietnamból Budapestre látogató Nguyen Duy költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vladimir Tojagic szerb NGO alkalmazott megkereséséről, aki támogatást kért a Társaságunktól, hogy vietnami beutazásához a vízumot kedvezményesen kaphassa meg. Tojagic urat az elnök a VSZK budapesti nagykövetségének konzuljához irányította, aki a nagykövet döntése alapján elutasította a szerb kérelmet.

6.         Nagy Gyula tájékoztatást adott a HM kegyeleti témában tervezett, illetve meghozott döntéseiről. Ezek értelmében változások várhatók a hősi halottakra való megemlékezések katonai biztosításában (őrség, zene, koszorú). Társaságunk NEFB hősi halottaira való 2014. árpilisi megemlékezésünk várhatóan megtartható, arra a tárca koszorút is biztosít.

7.         Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2013.09.02-án 17,00-kor Körmenden Vietnami Bélyegkiállítás kerül megrendezésre (Dr. Déri Miklós szervezésében). A rendezvényen Nguyen Piroska, mint versmondó lép fel. Stefani György tájékoztatása szerint Szirmai Ernő Toperczer István tagtársunk fotó kiállítását is tervezi a rendezvényre biztosítani. Ismereteink szerint a nagykövetség több munkatársa is részt vesz az eseményen, arra a nagykövetség catering-et is biztosít.

8.         Nguyen Piroska jelezte, hogy Dr. Déri Miklós 2013.09.06-án Szombathelyen, a helyi könyvtárban tart előadást a magyar-vietnami kapcsolatokról.

9.         A korábban jelzett, 2013.09.06-i Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadásra vonatkozóan nincs információnk.

10.       Nagy Gyula emlékeztetett, hogy az elnökség mandátuma 2013. 10.26-án lejár, legkésőbb novemberben tisztújító közgyűlést kell tartani. Határozat született arra vonatkozóan, hogy a jelölőbizottságra vonatkozóan az elnökség tagjai 08.21-ig javaslatot tesznek. Nagy Gyula felajánlotta, hogy vállalja a tisztújító közgyűlés levezetését, illetve elkészíti a közgyűlés programját.

            A jelölőbizottságot az elnökség írásban kéri fel a feladat elvégzésére.

 

 

III.                  Pénzügyi helyzet

  
54.jpg?x69254">
Hacked By Wagner

All time Cyberfamily


lnstagram:wagner.network