Közlemények » Elnökségi ülés jegyzőkönyve

 

 

MVBT elnökségi ülés

2019.06.20-án 18,00-19,00

Honvéd Kulturális Központ

 

 I.        Jelen volt:   Dr. Botz László

                            Bányai Levente

Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Dr. Kovács Tamás

Nguyen Duc Thuan

Nguyen Thanh Huong

Váraljai Márton

Kolossváry Miklós (EB)

Heiszmann György (EB)

Vermes József (EB)

 

II.        Megbeszélt kérdések: 

1.                 Az elnök tájékoztatást adott  Nagy Gyula állapotáról, jelezte, hogy az elmúlt héten jelentős javulás következett be állapotában, eszik, iszik, beszélget, telefonál. Az elnökség tagjainak bemutatta a 06.18-án készített video felvételt, amelyen Nagy Gyula üdvözli az elnökség tagjait.

2.                 Az elnök beszámolt a Vizsgázók – Had és Kultúrtörténeti Esték keretében, 05.16-én, a Szentendrei Altiszti Akadémia Művelődési Otthonában megrendezett fotó-kiállításról és kerekasztal beszélgetésről, amelynek témája a vietnami háború, illetve a NEFB magyar tagozatának munkája volt. A Kondor László fotóművész kiállítását követő, Hatos Gyula, az MTV 5. csatorna szerkesztőjének moderálásával folytatott beszélgetésben Dr. Botz László, Bányai Levente és Dr. Nagy Tamás, illetve Kondor László vettek részt.

3.                 Az elnök bejelentette, hogy 05.22-én konzultált a Zrínyi Kiadó vezetőjével, szkennelésre átadta az összegyűjtött fotókat és diákat, amely munka várhatóan 06.30-ra készül el. 06.18-án egy újabb adag fotó került átadásra.

4.                 Az elnök jelentette, hogy a MVBT képviseletében, Koller Endre és Vermes József társaságában 05.29-én részt vett a Békefenntartók Napja, pákozdi ünnepségén és koszorút helyeztek el a békefenntartók emlékművénél.

5.                 Az elnök tájékoztatta az elnökséget, hogy a vietnami volt ösztöndíjas katonák csoportjának 2020. májusra tervezett látogatása előkészítésére szervező bizottság alakult, amely 05.30-én megtartotta alakuló ülését, meghatározta a szervezési feladatokat, kijelölte a felelősöket. Az ülésre meghívást kapott az MVBT elnöke, akit felkértek a rendezvény megszervezése támogatására.

-    Azt előzetes elképzelések szerint a rendezvényre Vietnamból mintegy 100 fő érkezik, Budapesten csatlakozik további 30-50 fő a Magyarországon élő vietnamiak köréből;

-    Az eseményt a Magyar – Vietnami diplomáciai kapcsolatok felvétele 70. évfordulója keretében tervezik megrendezni;

-    Tervezik meglátogatni az egykori kollégiumi elhelyezésüket a Petőfi laktanyában, ahol megkoszorúzzák az épületen elhelyezett emléktáblát, találkoznak a Magyar Honvédség képviselőivel és ebéden vesznek részt az objektum éttermében;

-    Tervezik meglátogatni az oktatási intézményeket (BME, ELTE, Zrínyi);

-    Értékelnék, ha a magyar fél (HM) fogadást rendezne a Honvéd Kulturális Központban, amelyen részt vennének a nagykövetség, a MVE és az MVBT képviselői is;

-    Budapesti és vidéki (Balaton, Eger) kirándulásokat is szerveznek.

 

Az elnök

-    megbeszélést folytatott Dr. Pohl Árpád ddtbk-kal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánjával, aki ígéretet tett a Hungária úti kampusz meglátogatása biztosítására;

-    levélben kérte Szabó István HM államtitkárt, a jelzett fogadás biztosítására (válasz a kérésre eddig nem érkezett).

6.                 Az elnök jelezte, hogy a nagykövetségtől kapott információ szerint a nagykövetség 08.29-én rendez fogadást a vietnami nemzeti ünnepi alkalmából.

7.                 Az elnökség tárgyalt a 2019. őszre tervezett „Baráti Találkozó” részleteiről

- tekintettel a nagykövetség által szervezett fogadás időpontjára, az elnökség a Baráti Találkozót 09.06-ára tervezi;

- a korábbi gyakorlatnak megfelelően a Baráti Találkozót a MVBT a MVE-vel együtt rendezi, erre vonatkozóan az elnök levélben tesz javaslatot az MVE elnökségének;

- a helyszín biztosítására az elnökség Bányai Leventét kérte fel;

- a rendezvény programjának összeállítására, megszervezésére az elnökség Dr. Füstné Tran Thi Hanh-t kérte fel;

8.                 Az elnök bejelentette, hogy a Fővárosi Törvényszék elrendelte az „egyesület” megszűnésére vonatkozó hirdetmény közzétételét, s amennyiben a szervezettel szemben fennálló követelés bejelentésére nem kerül sor, a bíróság hivatalból végzéssel megindítja az egyszerűsített törlési eljárást.

9.                 Az elnök tájékoztatást adott  a Társaság 2019.06.20-i pénzügyi helyzetéről :

 Májusi pénzmozgás (bevételek, kiadások)

                                                                                   i.      Tagi támogatás:     10.000.-

                                                                                ii.      NAV visszatérítés:    1.582.-

                                                                              iii.      Kiadás:                    9.216.-    (Banki költség,

                                                         koszorú)

Bankszámlán:                   330.160.-

Házi   pénztárban:            296.720.-

  Összesen:                         626.880.- Ft.

10.            Nguyen Duc Thuan bejelentette, hogy a Magyarországi Vietnamiak Egyesületének vezetősége 2020-ban egy Baráti Találkozót (vidéki kirándulás) kíván szervezni a MVBT tagjaival és családtagjaikkal. A részletek egy későbbi időpontban történő megbeszélésében az elnök és Váraljai Márton képviseli Társaságunkat.

11.            Az elnök tájékoztatást adott a Nemzetek Háza Egyesület 05.29-i üléséről, a kapott jegyzőkönyv alapján.

12.            Az elnökség döntése szerint a következő elnökségi ülés időpontja:  2019.08.05.18,00  (Honvéd Kulturális Központ 2018. terem).

 

 


MVBT elnökségi ülés

2013.08.14-én 17,00-18,30

Honvéd Kulturális Központ

 

 

 

I.         Jelen volt:      Dr. Botz László

                                   Dr. Füstné Tran Thi Hanh

Nagy Gyula

Nguyen Phuong Thao

Nguyen Piroska

Stefani György

                                   Váraljai Márton

                                   Kolossváry Miklós (meghívott)

 

 

II.        Megbeszélt témák:

 

 

1.         Az elnök értékelte Hanoi- Son Tay város, valamint a VMBT delegációinak 2013.07.15-18-i magyarországi látogatását.

 

            a.         Jelezte, hogy Budapest 3. kerületének önkormányzata magas szintű programot szervezett a vietnami delegáció részére, amelynek során – a rövid idő ellenére is – igyekeztek komplex képet adni Budapestről, azon belül hangsúlyt helyezve Óbuda nevezetességeire. A látogatás alatt Szándéknyilatkozat került aláírásra, amelyben az együttműködés területeinek a

            - kultúra és művelődés

            - oktatás

            - gazdaság, ezen belül kiemelt figyelmet fordítva a túrizmusra

            - üzleti és vállalkozói szféra képviselői kapcsolatának és együttműködésének elősegítése.

            A kultúra és művelődés területén Óbuda szándékában áll elősegíteni Duong Lam falu egyik objektumának rehabilitálási munkáját.

 

            b.         A MVBT rendelkezésére biztosított program – büfé-ebéd – lebonyolítását az elnök összességében jónak értékelte, figyelembe véve a Társaság anyagi lehetőségeit is.

 

            c.         Az elnök jelezte, hogy Baumann Irén, az óbudai önkormányzat képviselője, a Bridge Tours Utazási Iroda tulajdonosa tervei között szerepel egy magyar-vietnami relációra koncentráló turista iroda fejlesztése (utaztatás és programszervezés Magyarországon és a délkelet-ázsiai térségben), amely projekthez szívesen venné a Társaság támogatását. Az elnökség a gondolatot jónak ítélte és felhatalmazta az elnököt a részletek további tárgyalására.

 

2.         Az elnök tájékoztatást adott Nguyen Thien Nhan, a VSZK miniszterelnök-helyettesének magyarországi látogatásáról, hangsúlyozva, hogy – ellentétben a korábbi évek gyakorlatával - a látogatásról sem előzetesen, sem utólag nem kaptunk információkat a nagykövetségtől.

            A látogatásról, annak egyes részleteiről az MTI 2013.07.30-i tudósításából, illetve a VietHung Ipari Egyetem rektorának 2013.08.06-i leveléből értesültünk.

            Nguyen Thien Nhan úr 07.30-án látogatás tett a vietnami nagykövetségen, a „belső tájékoztatásra” meghívást kapott Dr. Füstné Tran Thi Hanh – elnökségünk tagja – is. A találkozó során Ngo Duy Ngo nagykövet tájékoztatta a miniszterelnök-helyettest a kapcsolatok alakulásáról, ugyanakkor Nguyen Thien Nhan röviden értékelte az aktuális vietnami belpolitikai helyzetet, illetve tájékoztatást adott magyarországi tárgyalásairól (a Paks-i látogatásról, a felsőoktatás területén, 40 fő vietnami hallgató részére felajánlott ösztöndíjról).

 

3.         Az elnök jelezte, hogy Hanoiból kapott információk szerint Truong Tan Son, a VSZK elnöke 2013. szeptember hónapban, hivatalos látogatásra, Budapestre érkezik. A látogatás időpontjára, tematikájára vonatkozóan nem áll rendelkezésünkre információ.

 

4.         Dr. Füstné Tran Thi Hanh tájékoztatta az elnökséget, hogy műkedvelő „Bohém Klub” tánccsoportjuk tagjaként 08.10-én a Csepeli Munkás Otthonban lépett fel, illetve 08.18-án ugyanott megismétlik a nagy sikert aratott előadásukat. Műsorukkal támogatni kívánják a két nép kultúrájának megismertetését.

Dr. Füstné Tran Thi Hanh jelezte, hogy 08.10-én a kőbányai Hotel Chesscom Budapest-ben részt vett a Vietnamból Budapestre látogató Nguyen Duy költő tiszteletére rendezett Irodalmi Est-en.

5.         Az elnök tájékoztatta az elnökséget Vladimir Tojagic szerb NGO alkalmazott megkereséséről, aki támogatást kért a Társaságunktól, hogy vietnami beutazásához a vízumot kedvezményesen kaphassa meg. Tojagic urat az elnök a VSZK budapesti nagykövetségének konzuljához irányította, aki a nagykövet döntése alapján elutasította a szerb kérelmet.

6.         Nagy Gyula tájékoztatást adott a HM kegyeleti témában tervezett, illetve meghozott döntéseiről. Ezek értelmében változások várhatók a hősi halottakra való megemlékezések katonai biztosításában (őrség, zene, koszorú). Társaságunk NEFB hősi halottaira való 2014. árpilisi megemlékezésünk várhatóan megtartható, arra a tárca koszorút is biztosít.

7.         Az elnök emlékeztetett arra, hogy 2013.09.02-án 17,00-kor Körmenden Vietnami Bélyegkiállítás kerül megrendezésre (Dr. Déri Miklós szervezésében). A rendezvényen Nguyen Piroska, mint versmondó lép fel. Stefani György tájékoztatása szerint Szirmai Ernő Toperczer István tagtársunk fotó kiállítását is tervezi a rendezvényre biztosítani. Ismereteink szerint a nagykövetség több munkatársa is részt vesz az eseményen, arra a nagykövetség catering-et is biztosít.

8.         Nguyen Piroska jelezte, hogy Dr. Déri Miklós 2013.09.06-án Szombathelyen, a helyi könyvtárban tart előadást a magyar-vietnami kapcsolatokról.

9.         A korábban jelzett, 2013.09.06-i Vietnami Nemzeti Ünnepi fogadásra vonatkozóan nincs információnk.

10.       Nagy Gyula emlékeztetett, hogy az elnökség mandátuma 2013. 10.26-án lejár, legkésőbb novemberben tisztújító közgyűlést kell tartani. Határozat született arra vonatkozóan, hogy a jelölőbizottságra vonatkozóan az elnökség tagjai 08.21-ig javaslatot tesznek. Nagy Gyula felajánlotta, hogy vállalja a tisztújító közgyűlés levezetését, illetve elkészíti a közgyűlés programját.

            A jelölőbizottságot az elnökség írásban kéri fel a feladat elvégzésére.

 

 

III.                  Pénzügyi helyzet